Ventės ornitologijos stoties vedėjas Vytautas Jusys savaitės pradžioje sakė, kad ornitologai ...

Meldinių nendrinukių populiacijos dinamika Lietuvoje 1995-2020 m. Iki 2004 m. duomenys ...

Šių sparnuočių dabar Ventėje tiek, kad juos žieduojantys ornitologai žada net ...

Gamtininkų teigimu, paukščių gausėjimas gali būti siejamas su gerėjančia buveinių būkle, ...