„Jis (klausimas – ELTA) yra įtrauktas, berods, į antradienio posėdžio darbotvarkę. ...