Tarybos narės ir jaunosios politikės sąmokslo teorijos: viešas atsakymas į viešus kaltinimus ir prasimanymus

merasŽiniasklaidoje 2017 m. sausio 23 ir 24 d. pasirodžiusiuose retoriniais, gąsdinančiais pavadinimais parašytuose Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės Sandros Tamašauskienės ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Šilutės skyriaus pirmininkės Daivos Plikšnienės straipsniuose – vien tik sąmokslo teorijos, Šilutės bendruomenės bauginimas be motyvuotų argumentų ar aiškių faktų.

Perskaičius anksčiau minėtus straipsnius, man pačiam kilo daugybė klausimų. Taip pat norėčiau išsklaidyti kai kuriuos straipsnių autorių pateiktus mitus, o kitus dalykus privalau paprasčiausiai paneigti kaip prasimanymą.
Apie Pirminės sveikatos priežiūros centrą

VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro vadovu pastaruoju metu buvo skiriamas Liberalų sąjūdžio atstovas: iki L.Indriuškos vadovavusi įstaigai vadovė sugebėjo veiklą organizuoti taip, kad buvo prarasta beveik 2 mln. litų, o jai išeinant „už puikų darbą“ buvo išmokėta 6 mėnesių išeitinė kompensacija, po jos sekė L. Indriuška, dėl kurio vadovavimo stiliaus, išmokėtų priemokų ir prasto įstaigos mikroklimato netrukus pasipylė darbuotojų skundai. Buvusio vadovo partijos draugai pripažįsta nesklandumus įstaigoje, o štai Tarybos narei S.Tamašauskienei jis atrodė puikus vadovas. Kyla klausimas, kodėl darbuotojai nesutiko toleruoti L.Indriuškos valdymo metodų ir priimtų sprendimų bei pasiryžo atsisakyti tokio puikaus vadovo? Apie šį puikų vadovą viena Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotoja teigė: „Koks laimėjo konkursą, toks ir vadovavo“. Taigi, ar iš tikrųjų L. Indriuška buvo toks puikus vadovas?

Prieš pradedant įstaigos reorganizaciją, visi paruošiamieji darbai buvo atliekami nuosekliai. Sudarytoje darbo grupėje dalyvavo atstovai iš visų įstaigų, tik gaila, kad buvęs Šilutės PSPC vadovas nepateikė visos informacijos savo darbuotojams. Gydytojams jau perduota informacija apie reorganizavimo sąlygas ir numatytus etatus, tad susipažinę su šia informacija, kurią jau seniai turėjo pateikti buvęs įstaigos vadovas, gydytojai galės priimti jiems naudingiausius sprendimus.

Kodėl „jaunas ir protingas“ įstaigos vadovas nesupažindino su reorganizacijos sąlygomis ir visa darbo grupės posėdyje pateikta informacija savo vadovaujamos įstaigos darbuotojų – gydytojų, slaugytojų ir kito personalo? Gal turėjo ką slėpti, o gal svarbiausi buvo jo paties ir artimiausių bendražygių interesai?

Ši įstaiga dirba pelningai, bet ar aktyviosios kovotojos (straipsnių autorės) klausė, ar slaugytojos, padedančios gydytojams, gydytojai bei Greitosios medicininės pagalbos skyriaus darbuotojai yra patenkinti gaunamu darbo užmokesčiu ir darbo krūviu? Kodėl tiek metų įstaigos profesinei sąjungai nepavyko pasirašyti kolektyvinės sutarties?

Aš klausiau. O atsakymai kažkodėl nestebina. Atlyginimus didinti yra galimybė. Įstaigas sujungus, bus panaikinti 22,3 etato, o sutaupytos lėšos bus skiriamos darbo užmokesčiui didinti, darbo sąlygoms gerinti ar įrangai atnaujinti. Kokio dar ekonominio pagrindimo nori gerbiamos politikės, jei šis įstaigų sujungimas tiesiogiai lemia geresnes darbo sąlygas žmonėms, kurių darbo dėka išlaikoma ši įstaiga? Įdomu tik, kam naudingos šios intrigos? Kam naudinga ši skleidžiama melaginga informacija?

VšĮ Šilutės ligoninės gelbėjimas

Galbūt turėčiau padėkoti už išskirtinį rūpestį gerbiamai S.Tamašauskienei dėl Šilutės ligoninės gelbėjimo, bet šios įstaigos gelbėti nereikia, nes situacija yra gera. Kviečiu S.Tamašauskienę nemenkinti VšĮ Šilutės ligoninės įvaizdžio bei nežeminti jos personalo, skleidžiant gandus apie jos gelbėjimą, panaudojant VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro lėšas.

Galime suskaičiuoti 2015 m. ir 2016 m. įstaigų gautą pelną. Remiantis pirminiais duomenimis, Šilutės PSPC 2016 m. užbaigs su 16 tūkstančių eurų perviršiu, o 2015 m. perviršis sudarė 22 613 eurų (be Greitosios medicininės pagalbos skyriaus lėšų). VšĮ Šilutės ligoninė pastaruosius dvejus metus turėjo teigiamą veiklos rezultatą, kuris siekė 212 700 Eur.
Tad norėčiau paklausti, kodėl gerbiama politikė taip nori gelbėti pelningai dirbančią įstaigą?

Atkreipiu dėmesį – jeigu reorganizacija įvyks ir įstaigos bus sujungtos, tai VšĮ Šilutės ligoninė savo reikmėms nenaudos lėšų, kurios bus skirtos Šilutės PSPC. Noriu pabrėžti, kad Valstybinė ligonių kasa šias įstaigas finansuoja pagal atskiras sutartis ir jų turimus paslaugų kodus, todėl savo funkcijoms atlikti kiekviena turės savo finansavimą.

Paslaugų finansavimas

Kuriami mitai apie sveikatos įstaigų finansavimą, tyčinis ar netyčinis šių dalykų neišmanymas nesuteikia teisės skleisti melagingą informaciją, bauginti ir klaidinti mūsų bendruomenės narius, paslaugos gavėjus.

Tiek Šilutės PSPC, tiek privačiuose šeimos gydytojų centruose odontologų teikiamos paslaugos pacientams yra kompensuojamos pagal patvirtintą tvarką. Pagrindinis finansavimas už pagrindines paslaugas yra visiems vienodas. Vien dėl to, kad įstaiga yra privati, nereiškia, kad ten teikiamos paslaugos yra ženkliai brangesnės.

Natūraliai kyla klausimas, koks tikslas Tarybos narei Sandrai Tamašauskienei klaidinti visuomenę skleidžiant melagingas žinias?
…ir baigdamas

Noriu padėkoti politikėms už rūpestį mano finansine padėtimi, tačiau galiu patikinti, kad asmeninės naudos nesiekiau, nesiekiu ir nesieksiu. Taip pat noriu informuoti jaunąją politikę, kad tokia įmonė „Vainuto vaistinė“ neegzistuoja. Šiuo metu Vainuto miestelyje veikia „Gintarinė vaistinė“, kuri priklauso UAB „Limedika“ vaistinių tinklui.

Dar kartą primenu, kad privatizuoti įstaigos niekas neketina. Atsakingai galiu patvirtinti, kad šiuo įstaigų sujungimu siekiama efektyvesnio funkcionavimo, didesnių atlyginimų bei geresnių darbo sąlygų Šilutės PSPC darbuotojams. Verta paminėti ir tai, kad dauguma Lietuvos savivaldybių apsidžiaugtų galėdamos padaryti tą patį.

Taigi šioje diskusijoje kyla daugiau klausimų politikams, siekiantiems kelti savo reitingus klaidinant visuomenę ir kuriant nebūtas istorijas. Visiems tarybos nariams populistams ir visuomenei dėl reorganizacijos noriu dar kartą pakartoti ir pabrėžti, kad galutinis sprendimas bus priimtas tik tuomet, kai apsispręs patys Greitosios medicininės pagalbos skyriaus darbuotojai bei Šilutės pirminio sveikatos priežiūros centro gydytojai, t. y., tie specialistai, iš kurių uždirbamų lėšų yra išlaikoma įstaiga, bei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateiks savo sprendimą dėl Šilutės rajono savivaldybės atliekamų veiksmų teisėtumo / neteisėtumo.