TAU praėję mokslo metai – galimybė augti

Į popietę į Šilutės kultūros ir pramogų centrą su širdies virpesiu skubėjo būriai senjorų, pasipuošusių tautiniais rūbais – čia vyko TAU šeštųjų mokslo metų užbaigimo renginys. Šventė – susitikimas, kuriame visi jaučiasi su kiekvienais metais paaugę, daug sužinoję, suradę bendraminčių.

Į Šilutės TAU naujų narių priėmimas vyksta vasaros pabaigoje, mokslo metai prasideda rugsėjo 29 d. Per mokslo metus išklausyta 15 paskaitų, dalyvauta Lietuvos Suaugusiųjų savaitės renginiuose, vyko literatūrinės popietės, šventės, dalyvauta protmūšiuose, viktorinose, ekskursijose į Vilnių ir Krokuvą. Paskaitos vyko Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje ir Kultūros ir pramogų centre, būrelių veikla – Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre.

Šiemet TAU lankė 166 klausytojai, veikė Kultūrinės ir dvasinės veiklos bei Sveikos gyvensenos fakultetai. Juose – anglų kalbos būrelis, literatų sambūris „Vėdrynas“, šokių kolektyvas „Aukštumala“, choras „Šilas“, Kūrybinės saviraiškos ir Rankdarbių studija.

Kai TAU lankytojus kas pavadina studentais, gal ir keistai atrodo: žilstelėję, barzdoti vyrai, kiek palinkusios moterys – nebe jaunystė… Tačiau užtenka daugiau pasidomėti, ir tokie studentai nustebina optimizmu, giliu domėjimusi, išmintinga kalba, gebėjimu groti, dainuoti, šokti. Pasivyk, jei gudrus, bet negali, nes dauguma jų jau ne pirmus metus lanko paskaitas, tobulinasi būreliuose, mokosi kalbų, lavina ranką piešdami, tapydami.

Šventės vedėja, TAU prorektorė Daiva Budvytienė pakvietė sveikinimo žodį tarti rajono merą Vytautą Laurinaitį. Meras pasidžiaugė, kad ruošiamasi plėsti veiklą ir seniūnijose ir pažadėjo šimtaprocentinį palaikymą.

Scenoje prabėgo skaidrėse užfiksuotos TAU veiklos akimirkos, 50-čiai studentų įteikti diplomai. Diplomai su pagyrimu įteikti per dvejus metus nė vienos paskaitos nepraleidusioms Petronėlei Baltikauskienei, Rūtai Čiuželienei, Nijolei Stasei Gumuliauskienei, Olgai Matažinskienei, Almai Nausėdienei, Danguolei Nausėdienei ir Veronikai Siutilienei.

Rektorė Elena Stankevičienė pasidžiaugė, kad metai buvo prasmingi ir kvietė apsidairyti savo aplinkoje ir uždegti kuitus bendraamžius, pakviečiant į universitetą. TAU taryba pritarė ALUMNI – universiteto garbės narių klubo steigimui, kurio misija palaikyti mokymosi visą gyvenimą idėją, skleisti pagyvenusių žmonių bendrystę, tuo mažinant socialinę atskirtį.

Pasirodė „Aukštumalos“ ir Žibų pradinės mokyklos šokėjai, „Bočių“ kapela ir ansamblis, pasveikinti jubiliatai, padėkota Kultūros ir pramogų centro bei F. Bajoraičio bibliotekos vadovėms Jūratei Pancerovai ir Laimai Dumšienei.

Nuostabiausia tai, kad šie žmonės nesensta, o metai tarsi sustojo, leisdami jiems gyventi įdomų gyvenimą.