Tauta raginama atsisakyti atominės elektrinės ir reformuoti Seimą

REFERENDUMAIŠilutės rajono savivaldybėje buvo surengtos spaudos konferencijos, informuojančios apie politikų iniciatyvas surengti du referendumus.

Valstiečių ir žaliųjų sąjunga pradėjo rinkti parašus piliečių, kurie pritartų referendumui dėl draudimo projektuoti, statyti ir eksploatuoti branduolines (atomines) elektrines Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Judėjimas „TAIP“ kviečia Lietuvos piliečius referendumu reformuoti LR Seimą: sumažinti Seimo narių skaičių iki 101 nario, Seimo nariu leisti būti tik dvi kadencijas iš eilės, pailginti Seimo nario kadenciją iki 5-erių metų (dabar kadencija – 4 metai), sumažinti Seimo narių padėjėjų skaičių, panaikinti galimybę Seimo nariui vienu metu būti ir ministru, Seimo rinkimų datą perkelti iš rudens į pavasarį.

Už pigią ir saugią elektros energiją

Valstiečių ir žaliųjų sajungos Šilutės skyriaus nariai Georgijus Čvanovas, Juozas Sauspreškis ir Algimantas Čeponis susirinkusiems žiniasklaidos atstovams pranešė, kad paskutiniame partijos suvažiavime buvo apsispręsta nepritarti branduolinės jėgainės statybai Lietuvoje ir raginti žmones referendumu įpareigoti Lietuvos Vyriausybę ir Seimą nutraukti tokios elektrinės planavimą, projektavimą.

Kiekvienas iš minėtų politikų išsakė argumentus, kodėl branduolinė jėgainė mūsų mažai šaliai yra nebepriimtina.

Jų nuomone, Fukušimos katastrofa Japonijoje parodė, kad visiškai saugių atominių elektrinių nėra. Mūsų nedidelei valstybei pernelyg didelis pavojus ir našta turėti tokią elektrinę ir saugoti jos gamybines atliekas. Juolab kad dėl lėšų trūkumo Vyriausybė planuoja branduolinę jėgainę statyti koncesijos sutarties pagrindu ir valdyti tik trečdalį šios elektrinės akcijų. Yra prielaidų, kad šioje atominėje elektrinėje bus gaminama brangesnė elektros energija, nei ji būtų pagaminta elektrinėse, naudojančiose atsinaujinančią energiją ar kurą.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos duomenimis, Lietuvoje yra pusė milijono hektarų nedirbamos žemės, kuri gali būti panaudota biomasės auginimui. O miškuose pūva tūkstančiai kubinių metrų medienos atliekų, tinkamų energetikai.

Todėl šios partijos politikai vienareikšmiai pasisako prieš atominės energetikos vystymą Lietuvoje ir mano, kad be jos bus saugesnė aplinka, atsivers galimybės kurti naujų darbo vietų plečiant atsinaujinančią energetiką, kuri yra pigesnė ir saugesnė.

Rajono politikai nenorėjo susieti referendumo su artėjančiais LR Seimo rinkimais. Tačiau pripažino, kad organizuoti referendumą kartu su Seimo rinkimais valstybei kainuotų žymiai pigiau.

Nori priversti Seimą taupytiREFERENDUMAI 1

Kitą referendumo iniciatyvą, kuri pavadinta švelniai – „Seimo atgimimas“, pristatė judėjimo „TAIP“ Šilutės skyriaus pirmininkas Arvydas Jakas. Jis sakė, kad jau seniai įvairūs politikai užsimena apie būtinybę mažinti narių skaičių Lietuvos parlamente, tačiau nė viena partija lig šiol nebuvo pradėjusi įgyvendinti šių tikslų.

Pasak A.Jako, reformavus Seimą taip, kaip siūloma planuojamame referendume, per ketverius metus būtų sutaupyta mažiausiai 100 milijonų litų.

Judėjimo „TAIP“ duomenimis, 2008 metais į Seimą buvo išrinkti 76 Seimo nariai, kurie renkami antrą, trečią, ketvirtą, penktą ir net šeštą kartą. Taigi, pasak A.Jako, turime tokių valstybės politikų, kurie nuo Nepriklausomybės atkūrimo jokio kito darbo ir nedirbo. Įvedus kadencijų kvorumą, atsinaujintų ne tik Seimo sudėtis, bet atsivertų didesnė karjeros perspektyva jauniems lyderiams partijose.

Ilgesnės kadencijos sumažintų populizmą ir padidintų stabilumą valstybėje, įgalintų įgyvendinti reikalingas reformas ir pertvarkas.

A.Jako nuomone, pakeisti rinkimų laiką iš rudens į pavasarį verčia tas faktas, kad naujai išrinktas Seimas ir naujai suformuota Vyriausybė iki metų galo nespėja tinkamai parengti kitų metų biudžeto, paprastai svarstomas senos Vyriausybės parengtas biudžetas, neišvengiama skubotumo (pvz., „naktinė mokesčių reforma“).

2006 metais Seime buvo priimti sprendimai, kad būtų patrigubintas Seimo nario padėjėjų skaičius – nuo 1 iki 3. Pribrendo reikalas sumažinti padėjėjų iki ankstesnio skaičiaus.

A.Jakas kalbėjo, kad referendumas dėl Seimo atgimimo turėtų sugrąžinti žmonėms pasitikėjimą politikais ir paskatinti jų norą dalyvauti valstybės valdyme.

Jis pateikė duomenis apie atliktus tyrimus dėl referendume keliamų iniciatyvų. Net 99 proc. apklaustųjų pritaria, kad reikia mažinti parlamentarų skaičių.

Per tris mėnesius abiejų referendumų iniciatoriai turi surinkti mažiausiai po tris šimtus tūkstančių pritariančių asmenų parašų. Todėl visi piliečiai raginami su savimi nešiotis asmens dokumentą, kad pasitaikius progai galėtų pritarti iniciatyvoms.