Teikite paraiškas gyvūnų žalos prevencijai finansuoti

Šilutės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms kompensuoti.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės: repelentų pirkimas; želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai; aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir jiems atlikti reikalingų medžiagų pirkimas; medelių apsaugos priemonių pirkimas ir įrengimas; laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) pirkimas ir įveisimas; stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus įrašytus į Invazinių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo pasėliams, įveisimas ir priežiūra. Įveisiamų augalų pasėlių sistema – miško supami ne mažiau kaip 5 atskiri sklypai (kiekvieno plotas ne mažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištrypti ar nuėsti pasėliai nuolat atsėjami arba pakeičiami kitais; specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių maitinimas žiemą; papildomo elninių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai; miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama aikštes išlaikyti patraukliomis elninių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas; laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas; bebraviečių ardymo darbai; kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, pirkimas; medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys) ir pan.).

Paraiškos su dokumentais priimamos iki lapkričio 1 d. Medžiotojų būreliai ir klubai nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Viešųjų paslaugų skyriaus gamtosaugininkę Editą Gedgaudę, tel. 8 659 91 523, el. p. edita.gedgaude@silute.lt.