Teismas pripažino, kad V.Laurinaitis nusižengė tarnybinei etikai

LIBERALU  V.LAURINAITISTeismas nusprendė, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Vytauto Laurinaičio balsavimas už vadovo veiklos ataskaitą bei savo paties atestacijos programą sukelia interesų konfliktą.

2012 m. gegužės 7 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė politiko prašymą panaikinti jam nepalankų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą.

VTEK 2012 m. sausio 10 d. sprendimu nustatė, kad Tarybos narys ir Šilutės rajono Vainuto vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas V.Laurinaitis, Tarybos bei Socialinių reikalų komiteto posėdžiuose svarstydamas ir pritardamas savo tiesioginio vadovo – minėtos mokyklos direktoriaus, – veiklos ataskaitai, bei tvirtindamas šios mokyklos pedagogų atestacijos programą, kurioje buvo numatyta ir paties V.Laurinaičio atestacijos programa, nevykdė įstatyme nustatytos prievolės elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog yra interesų konfliktas, ir tokiais veiksmais pažeidė Įstatymo 11 str. 1 ir 2 dalies nuostatas.

Teismas, palikdamas galioti VTEK sprendimą, atmetė V.Laurinaičio argumentus, kad jo vaidmuo, pritariant mokyklos, kurioje jis dirba direktoriaus pavaduotoju, direktoriaus veiklos ataskaitai bei tvirtinant šios mokyklos pedagogų atestacijos programą, buvo tik formalūs, nesukėlė V.Laurinaičio darbui mokykloje realių pasekmių. 

Teismo nuomone, minėti argumentai paremti tik V.Laurinaičio samprotavimais ir prielaidomis. Jo vaidmuo Taryboje pritariant mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitai bei tvirtinant šios mokyklos pedagogų atestacijos programą, buvo svarus, reikšmingas bei sprendžiantis.

Pasak teismo, tai tiesiogiai atsiliepia V.Laurinaičio darbo pobūdžiui bei perspektyvoms Vainuto vidurinėje mokykloje, o tuo pačiu daro įtaką ir aplinkybes, galinčias lemti jo viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad Etikos komisija priėmė teisėtą ir pagrįstą Ssrendimą, kuriuo pripažino pareiškėją V.Laurinaitį pažeidus įstatymo nuostatas.