Transporto paslaugos teikimas neįgaliesiems

Šilutės rajono savivaldybėje teikiama transporto paslauga neįgaliesiems. Pervežti ligonius galima tiek neįgaliojo vežimėlyje sėdinčius, tiek gulinčius. Paslaugą teikia Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės Viltis“, pirmininkė Eglė Paulauskienė.

Transporto paslauga teikiama asmenims (šeimoms), deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Šilutė rajono savivaldybėje. Socialinės rizikos šeimos, auginančios vaikus, kurios dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų, dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, šia paslauga gali naudotis nepriklausomai nuo to, kur deklaruota jų gyvenamoji vieta. Vienam asmeniui tenka vienas lydintysis asmuo.

Naudojantis šia transporto paslauga galima vykti į Šilutės rajono savivaldybės gydymo ir reabilitacijos įstaigas. Kai gydymo bei reabilitacijos paslaugos neteikiamos Šilutės rajono ribose, galima vykti ir į kitas savivaldybes. Paslauga galima naudotis ir vykstant į Gydytojų konsultacinę komisiją ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, nuvykti į globos įstaigą, kurioje asmeniui paskirta ilgalaikė socialinė globa.

Tokia transporto paslauga asmenims galima naudotis 1 kartą per mėnesį, sergantiems ligomis, įrašytomis į sunkių ligų sąrašą, paslauga teikiama dažniau.

Mokėjimo dydis už transporto paslaugas nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes. Šios paslaugos gali būti teikiamos nemokamai arba mokamai. Kaina už 1 km Šilutės rajono teritorijoje ar už savivaldybės ribų – 0,50 Eur, be ne mažiau nei 6 Eur. vienkartinis paslaugos mokestis. Kai asmens (šeimos) vidutinės 3 mėnesių pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra nuo 2 iki 3 VRP[1] dydžio – moka 20 proc. nustatytos kainos. Kai asmens (šeimos) vidutinės 3 mėnesių pajamos, tenkančios vienam nariui, yra nuo 3 iki 4 VRP dydžio – moka 30 proc. kainos. Kai asmens (šeimos) vidutinės 3 mėnesių pajamos, tenkančios vienam nariui, yra daugiau nei 4 VRP dydžio – moka 50 proc. kainos.

Dėl transporto paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas kreipiasi į seniūniją ir užpildo prašymą, taip pat pateikia nurodytus dokumentus. Atitinkamą prašymo formą su pridedamais dokumentais galima pateikti ir per e. pristatymo informacinę sistemą.

Visi kiti asmenys, norintys pasinaudoti pavėžėjimo paslauga, gali kreiptis į Sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Šilutės Viltis“, tel. +370 648 26785. Informacija savivaldybės administracijos 111 kab., tel. + 370 441 79241, el. paštu ausra.barbutkiene@silute.lt.

Socialinės paramos skyriaus inf.