UAB „Šilutės šilumos tinklai“ padės vartotojams, kuriems iškilo finansinių sunkumų atsiskaityti už paslaugas dėl karantino

silutes-silumos-tinklai-01Suprasdama nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją ir dėl jos kilusius ekonominius sunkumus, bendrovė savo klientams, patyrusiems finansinių sunkumų dėl karantino paskelbimo, neskaičiuos delspinigių, nevykdys jokių ikiteisminių ar teisminių skolų išieškojimo veiksmų už laiku neapmokėtas sąskaitas už šilumos ir karšto vandens tiekimą karantino laikotarpiu.
Buitiniams vartotojams, netekusiems pajamų dėl karantino paskelbimo, bendrovė, geranoriškai ir individualiai susitarus, pagal savo galimybes galės taikyti mokėjimų išskaidymus ar atidėjimus už suteiktas šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas karantino laikotarpiu. Ši pagalba gali būti suteikiama vartotojams, kurie dėl karantino paskelbimo yra nepajėgūs pilnai atsiskaityti už suteiktas paslaugas:

– neteko darbo arba pagrindinių pajamų;
– buvo išleisti neapmokamų atostogų;
– darbuotojo darbo vietoje paskelbta prastova;
– negali vykdyti individualios veiklos ir negauna pajamų.

Pagalba galės būti teikiama vartotojams, kurie iki karantino paskelbimo neturėjo pradelstų mokėjimų už šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas.
Veikdami reguliuojamoje rinkoje, šilumos tiekėjai neturi galimybės užsidirbti daugiau, negu patiria sąnaudų vykdydami savo veiklą, ir dėl to neturi sukauptų lėšų nenumatytiems atvejams. Pajamų negavimas už suteiktas paslaugas gali sutrikdyti bendrovės veiklą – nepertraukiamą vartotojų aprūpinimą šiluma ir karštu vandeniu.

Todėl tikimės supratimo ir kartu pasistengsime įveikti iškilusius sunkumus.