Unikali dovana Šilutės bibliotekai

i35 Lietuvos keliu zemelapis 1 500K Taleikis 1929Išeivė iš Lietuvos, panevėžietė Violeta Haak ir jos vyras Holgeris Haak, viešėdami pas gimines Lietuvoje, Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Knygos muziejui padovanojo unikalią dovaną – „Lietuvos kelių žemėlapį su atstumais”, išleistą 1929 m. Kauno „Žiedo” spaustuvėje.

Tikrieji Lietuvos kelių žemėlapio turėtojai buvo Ilzė ir Herbertas Haak, turintys lietuviškų šaknų. Vėliau šį praktinės paskirties kartografijos paveldo dokumentą jie padovanojo sūnaus Holgerio šeimai.

Pasak Virginijos Veiverienės, F.Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkės, tarpukariu A.Taleikio sudaryto ir J.Taleikio išleisto Lietuvos kelių žemėlapio (mastelis 1:500000, žemėlapio dydis 84×73 cm) sutartinių ženklų paaiškinimai pateikti lietuvių kalba, atstumai nurodyti kilometrais: raudonais skaitmenimis tarp miestų, mėlynais – tarp miestelių ir tarp miestų bei miestelių. Žemėlapis detalus, skirtingais ženklais žymimi to meto Lietuvos miestai, miesteliai, bažnytkaimiai, netgi dvarai. Pažymėti visi automobilių keliai: plentai, vieškeliai, paprasti keliai, geležinkeliai, upės plaukiojamos ir upės neplaukiojamos, net automobilių remonto dirbtuvės, benzino pardavimo punktai.

Žemėlapis išleistas po Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos ir atspindi kelių padėtį tik to meto Lietuvos teritorijoje. Lenkų okupuotos Lietuvos dalies – Vilniaus krašto – vaizduojami tik pagrindiniai keliai. Žemėlapyje papildomai pateikiamas Kauno, to meto laikinosios Lietuvos valstybės sostinės, planas.

Dovanotas žemėlapis – gana retas leidinys. Iš Lietuvos viešųjų bibliotekų minėtas 1929 m. leidimas užregistruotas tik Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Tikėtina, jog A.Taleikio Lietuvos kelių žemėlapio galėjo būti ir daugiau leidimų. Juolab kad šį žemėlapį kaip pavyzdį naudojo ir kiti kartografai. Paminėtinas 1939 m. Broniaus Lazėno braižytas ir Kaune, „Spindulio” spaustuvėje išleistas Lietuvos kelių žemėlapis, tik jau su pavaizduotais Vilniaus krašto keliais.

Dovanotas žemėlapis eksponuojamas bibliotekos knyginio paveldo ekspozicijoje. Bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė Volksene (Vokietija) gyvenančioms Ilzės, Violetos ir Holgerio Haak šeimoms išsiuntė padėkos laišką.