Usėniškiai uždegė Kalėdų žvaigždelę Macikų socialinės globos namuose

macikuose usenu akcijaLaukiant šv. Kalėdų ypač norisi daryti gerus darbus. Jauni žmonės nuo mažens turi būti mokomi ne tik imti, bet ir duoti. Duoti vaikas gali ne kažką, o savo širdies šilumą ir užuojautą vargstančiam, neįgaliam, nelaimingam, bejėgiui…

Tęsdama gražią kasmetinę tradiciją (praėjusiais metais lankytasi Pagėgių senelių globos namuose), šiemet Usėnų pagrindinės mokyklos bendruomenė nutarė apsilankyti Macikų socialinės globos namuose ir savo gerumu sušildyti šios įstaigos globotinius.

Į savanorystę įsijungė visa mokykla – mokiniai, mokytojai, mokinių šeimos. Parengę programėlę, prikepę pyragų pyragėlių, iš popieriaus išlankstę gausybę eglučių, grupelė mokinių, lydimų mokytojų Zosės Židackienės ir Astos Šeputienės, išvyko į minėtą įstaigą.

Macikų socialinės globos namų gyventojams buvo parodyta programėlė „Kalėdų žvaigždelė”. Mažieji skaitovai deklamavo eiles apie Adventą ir šv. Kalėdas. Jaunieji dainininkai giedojo kalėdines giesmes, o „Baltas angelas” aplink barstė gėrio ir grožio snaigeles.

Vaikai globotiniams dovanojo savo pačių ir mokytojų padarytas eglutes, vaišino pyragais. Socialinės globos namų gyventojai džiaugėsi jiems parodytu dėmesiu, vaikų kūrybiškumu ir nuoširdumu. O vaikai buvo nustebę, nes jų pasirodymą matė ne tik susirinkę salėje, tačiau ir tie, kurie negalėjo į ją ateiti (vietinės televizijos pagalba).

Grįžę iš šių globos namų, mokiniai džiaugėsi, kad dalyvauja savanorystės projekte ir jau kūrė planus apie naujas panašias akcijas.

Atsigręžkime ir branginkime tai, kas mums svarbiausia. Mylėkime savo artimus ir padėkime tiems, kuriems reikia mūsų gerumo, šilumos ir pagalbos.