Už klaidas buhalterijoje nubaustas politikas išvengė nuobaudos Etikos komisijoje

111BUDRIKIS TOMAS_1Vienas iš trijų jauniausių Šilutės savivaldybės tarybos narių, socialdemokratas Tomas Budrikis ilgai prisimins 2020 metų gegužės mėnesį. Jam, kaip vieninteliam savo statybos bendrovės akcininkui, po buhalterinės veiklos patikrinimo, Šilutės teismas paskyrė 4000 Eur baudą. Mat kontrolieriai nustatė, jog per du metus į apskaitą buvo įtraukta per 20 sąskaitų, dėl kurių Valstybė prarado 720 Eur, išmokėjusi nepagrįsto pridėtinės vertės mokesčio. Dėl buhalterinių klaidų T. Budrikis nesiginčijo ir teismo sprendimo neskundė.

Įprastai dėl civilinių bylų Savivaldybės politikams niekas niekada jokios atsakomybės nekėlė. Tačiau T. Budrikio atveju, kai jo bylos medžiaga buvo aprašyta spaudoje, jam prasidėjo neramios dienos. Verslininko veiklą ir tinkamumą eiti Savivaldybės tarybos nario pareigas ėmėsi tirti Savivaldybės Etikos komisija, kuriai vadovauja opozicijos atstovas Algirdas Gečas. O kai šis tyrimas baigėsi niekuo, opozicijos politikai paskelbė pareiškimą su raginimu savivaldybės merui Vytautui Laurinaičiui pradėti Tarybos nario T. Budrikio atstatydinimo iš Savivaldybės tarybos procedūrą.

Pažeidė tarybos nario kodeksą ir prasilenkė su priesaika?

Etikos komisijos posėdyje, pirmininkas A. Gečas išvardijo jau paminėtas T. Budrikio vadovaujamos bendrovės buhalterines klaidas ir Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų civilinės bylos sprendimą. Jo nuomone, teismas pripažino bendrovės direktorių padarius administracinį nusižengimą, ir dabar vertėtų įvertinti T. Budrikio veiklą.

Pasak A. Gečo, T. Budrikis atsisakė dalyvauti Etikos komisijos posėdyje ir atsiuntė trumpą paaiškinimą. Laiške jis teigė, kad jo vadovaujamoje įmonėje buvo atliktas planinis patikrinimas. Buvo rastos buhalterinės klaidos, kurias jis pripažino. Pripažintas ir teismo sprendimas dėl atsakomybės. Jo nuomone, ši byla yra nesusieta su Savivaldybės tarybos nario veikla.

A. Gečas teigė, kad nors T. Budrikiui atrodo, jog jis kaip Tarybos narys niekuo neprasižengęs, visgi kaip politikas padaręs administracinį nusižengimą ir yra pažeidęs Savivaldybės politiko elgesio kodeksą. Politikas yra prasilenkęs ir su Savivaldybės tarybos nario priesaika. A. Gečas pažymėjo, kad panaudojo žodį prasilenkė, bet ne sulaužė priesaiką, tik todėl, kad byla buvo dėl civilinės atsakomybės.

A. Gečo nuomone, T. Budrikis turėtų pripažinti, kad pažeidė politiko elgesio kodeksą ir prasilenkė su priesaika, todėl Etikos komisijos įpareigotas viešai atsiprašyti.

Komisijos narių nuomonės išsiskyrė

Komisijos nariai pakviesti pasakyti savo nuomonę. „Tvarkietis” Vygantas Kamarauskas sakė, kad neketina svarstyti teismo sprendimo ir vertinti Tarybos nario veiklos. Jam pakanka informacijos, jog civilinės bylos sprendimai neturi įtakos sprendžiant apie politiko nepriekaištingą reputaciją. Jo nuomone, jeigu civilinės atsakomybės sprendimai būtų susieti su Savivaldybės politiko priesaikos sulaužymu, Taryboje nedaug liktų politikų…

Kita vertus, pasak V. Kamarausko, jis yra gavęs T. Budrikio civilinės atsakomybės sprendimą ir jam sunku apsispręsti, ar politikas daręs tyčinį nusikaltimą, ar tiesiog klaidas. Juk į apskaitą klaidingai įtrauktos sąskaitos, iš kurių per du metus kas mėnesį dėl PVM mokesčio bendrovė turėjo tik po 22, 36, 17 ir t.t. Eur naudos. Todėl jis mano, kad tai tik klaidos, už kurias T. Budrikis jau nubaustas ir daugiau nebesuklys.

Panašios pozicijos laikėsi ir „valstietis“ Edgaras Padimanskas. Jis sakė, kad Etikos komisijoje svarstomas bendrovės direktoriui skirtas civilinės bylos sprendimas. T. Budrikiui skirta bauda tik todėl, kad jis yra vienintelis bendrovės akcininkas ir visa atsakomybė jam priklauso. Tačiau direktorius gal ir nėra visų galų meistras, o ypač buhalterijoje. Todėl, pasak E. Padimansko, tegul dėl T. Budrikio politinės atsakomybės sprendžia patys žmonės kituose rinkimuose.

Etikos komisijos narys, visuomenės atstovas, juknaitiškis seniūnaitis Regimantas Grigalis nebuvo atlaidus. Jis sakė, kad čia ne vaikų žaidimas ir negali būti taip, kad T. Budrikio klaidos buvo pamatytos tik tuomet, kai tikrintojai „pirštu parodė“. Jis sakė, kad dabar valstybei padarytas nuostolis per du metus yra tik 720 Eurų, bet jeigu nebūtų atliktas tyrimas, taip būtų vykę daug metų.

Komisijos narys Gardamo seniūnaitis Gintaras Šarka pirmiausia prisipažino, kad neseniai tapo Etikos komisijos nariu ir nelabai žino, ką šioje situacijoje turi vertinti. Tačiau pasak jo, yra blogai, jog Savivaldybės politikas pateko į tokią situaciją.

Nepritarė pirmininko siūlymui

Išklausęs visų pasisakymus, pirmininkas A. Gečas vis dėl to siūlė, kad Etikos komisija nuspręstų siūlyti T. Budrikiui pripažinti, kad jis yra pažeidęs Tarybos nario elgesio kodeksą, prasilenkęs su duota priesaika ir atsiprašyti viešai visuomenės. Jo nuomone, jeigu būtų priimtas toks Etikos komisijos sprendimas, politikas turėtų galimybę „išsiplauti“ savo, kaip politiko mundurą.

V. Kamarauskas turėjo kitą pasiūlymą. Jis sakė, kad pakaktų apsiriboti svarstymu Etikos komisijoje, juolab, kad jis vyko viešai, nuotoliniu būdu, matomu visų „youtube“ platformoje.
Tokį pasiūlymą A. Gečas atmetė iškart, teigdamas, jog Etikos komisijos sprendimas apsiriboti svarstymu komisijoje yra išbrauktas. Todėl lieka pripažinti, kad politikas pažeidė arba ne.

Balsavimas dėl A. Gečo pasiūlyto sprendimo, kad T. Budrikis pažeidė Tarybos nario elgesio kodeksą, prasilenkė su duota priesaika ir yra įpareigotas viešai atsiprašyti, liko be rezultato. Už sprendimą balsavo A. Gečas ir R. Grigalis, prieš – tik V. Kamarauskas, o susilaikė G. Šarka ir E. Padimanskas. Taigi, didesnė dalis Etikos komisijos narių nesusiejo T. Budrikio valdomos bendrovės civilinės bylos ir jam skirtos baudos su Tarybos nario veikla bei politiko priesaikos laužymu.

Reikalauja atstatydinti

Tik porai dienų praėjus po Etikos komisijos posėdžio, įvyko Savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyti buvo pateikti 45 klausimai.

Opozicijos lyderis Audrius Endzinas posėdį pradėti pasiūlė nuo T. Budrikio svarstymo. Jis sakė žinantis, kaip baigėsi Etikos komisijos posėdis ir norėtų sužinoti, kaip reaguoja Savivaldybės tarybos frakcijos.

Posėdžio pirmininkas, meras V. Laurinaitis nenorėjo leistis į politinius ginčus. Nors ir nepaskelbus tokio klausimo, dviejų frakcijų vadai: liberalas A. Endzinas ir konservatorė Sandra Tamašauskienė pasisakė dėl T. Budrikio ir jo bendrovės apgaulingos buhalterijos ir siūlė pačiam apsispręsti dėl Tarybos nario veiklos. Daugiau pasisakančiųjų nebuvo. Tik viena valdančiosios koalicijos atstovė Lijana Jagintavičienė klausė, ar tikrai gerai savo veiksmus yra apgalvojęs T. Budrikis.

Kadangi posėdžio metu opozicija iš T. Budrikio nieko konkretaus neišgirdo, S. Tamašauskienė posėdžio pabaigoje perskaitė pareiškimą. Devyni opozicijos politikai, pasirašę pareiškimą teigė, jog T. Budrikis yra pažeidęs Tarybos nario priesaiką. Savivaldybės tarybos meras paprašytas atlikti T. Budrikio atstatydinimo iš Tarybos nario procedūras.

Meras atliktų… bet?

Meras V. Laurinaitis, praėjus dienai po posėdžio „Šilutės naujienoms“ sakė, kad dar nematė politikų pasirašyto pareiškimo, niekas jo dar neįteikė. Gali būti, kad, prašydami pradėti atstatydinimo procedūras, politikai dar neturi būtinų devynių tokį prašymą pagrindžiančių parašų. Tarybos posėdyje buvo paskelbta, kad pareiškimą jau pasirašė aštuoni politikai, trūksta devintojo parašo.

Kitas politikų sprendimo nesklandumas, pasak mero, yra tas, jog toks pareiškimas, turėjo būti pateiktas per mėnesį po teismo sprendimo paviešinimo. Spaudoje su T. Budrikiu susieta byla paskelbta balandžio 10 d. Taigi, pareiškimas turėjo būti paskelbtas nevėliau, kaip iki gegužės 10 dienos.

Taigi, gali būti, kad opozicijos lyderiai tokiomis drastiškomis priemonėmis kovoja su galimu kandidatu į LR Seimą.

T. Budrikis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad jis savo akcinės bendrovės buhalterinės veiklos klaidų ir gautų nuobaudų nenori painioti su politine veikla ir atliekamomis pareigomis Savivaldybės taryboje. Klaidas jis pripažino ir nesiginčydamas sumokėjo baudą. Civilinių bylų ir nuobaudų turi daug žmonių, tarp jų ir politikai. Jis yra jaunas politikas, daug dirba ir mano, kad negandos, kaip gera pamoka – praeis.