Už surastas šernų gaišenas mokamos išmokos

Siekiant mažinti afrikinio kiaulių maro (AKM) plitimą, asmenims yra mokamos išmokos už surastas šernų gaišenas. Tai padeda suaktyvinti kritusių šernų paieškas ir operatyviai juos pašalinti iš aplinkos, tokiu būdu užkertant kelią galimam ligos plitimui.

Asmenims reikia kreiptis ir apie tai pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT)
arba VMVT teritoriniam padaliniui visą parą veikiančiu nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403,
el. paštu arba atvykus į artimiausią VMVT padalinį ir užpildyti reikiamą prašymą. Išmoka siekia 30
eurų.

Informaciją pateikiantys asmenys turi nurodyti tikslią šerno gaišenos radimo vietą (esant galimybei, pateikti koordinates pagal Globalaus pozicionavimo sistemą (GPS)).
Radus nugaišusį šerną, jo negalima transportuoti, judinti, imti mėginių, užkasti ar savarankiškai pristatyti į VMVT teritorinį padalinį.

Be to, VMVT specialistai rekomenduoja radimo vietą pažymėti aiškiai matomu ženklu – tiesiog užrišti ant medžio ar krūmo spalvotą medžiagos juostą, įsmeigti į žemę šaką ar pan.

Išmokos už suteiktą informaciją mokamos tik suradus šerno gaišeną nurodytoje vietoje ir atrinkus mėginius AKM tyrimams. Jei apie tą pačią šerno gaišeną praneša keli asmenys, teisę į išmoką turi pirmas informaciją pateikęs asmuo.