Uždegėm Vėlinių žvakelę…

gardamo mokykla velinesSenovėje žmonės manė, jog tose vietose, kur palaidotas žmogus, Vėlinių naktį žybsi mažytė švieselė. Ypatingą reikšmę priskyrus ugniai, imta manyti, jog pastaroji pritraukia vėles, tad joms pradėta degti žvakes. Degindami žvakes gyvieji susitaiko su mirusiaisiais, sušildo protėvių kapus.

Mokyklos ilgalaikis projektas „Vėlinės“ pakvietė mus visus stabtelti ir susimąstyti…

Gardamo  pagrindinėje mokykloje kasmet vyksta ilgalaikis projektas „Vėlinės“. Šiemet pradinių klasių mokiniai pasiskirstę grupelėmis lankėsi „Menų dirbtuvėse“. Karpė įvairiaspalvius žibintus, kurių šviesa nutvieskė mokyklos koridorius, nušvietė vėlelėms kelią kapinėse. Piešė ant tapeto  kryžius ir koplytstulpius, mokyklos pievelėje iš gamtinių medžiagų darė žvakės kompoziciją. Kitą dieną prisijungus vyresniųjų klasių mokiniams vyko filmo „Vėlinės anksčiau ir dabar“ peržiūra, mokiniai deklamavo eiles, kūrė žvakių ir rudeninių lapų kompoziciją.

Į svečius atvykęs Gardamo kunigas klebonas Antanas Gylys papasakojo apie Vėlinių ir Visų Šventųjų šventimo tradicijas ir papročius. Labai apsidžiaugė gražiais mokinių darbais ir pasiūlė jais papuošti Šv. Roko bažnyčią. Po renginio mokiniai kartu su mokytojais ėjo į kapines, aplankė savo artimųjų kapus, pagerbė jų atminimą, uždegė žvakelę ant nelankomo kapo.