Uždrausta realizuoti „Baltijos delikatesai“ šprotus dėl padidinto teršalų kiekio

 Šprotai. / stetted.com nuotr.Lietuvos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo informaciją iš Vokietijos, kad šioje šalyje uždrausta realizuoti rūkytus šprotus aliejuje „Dedukas“ (gamintojas – UAB „Baltijos delikatesai“, Palanga) dėl padidinto benzo(a)pireno kiekio.

Vokietijoje šiuos šprotus uždrausta realizuoti, šių konservų prekyba sustabdyta ir Lietuvoje, paimti mėginiai laboratoriniams tyrimams.

Vokietijoje iš mažmeninės prekybos paimti šių konservų mėginiai buvo ištirti šalies laboratorijoje Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe (Weibenburger str.376187 Karlsruhe) ir nustatyta, kad benzo(a)pireno kiekis juose – aliejuje – 54,9 µg/kg ir žuvyje – 13,9µg/kg.

Pagal 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1881/2006, didžiausi leistini šių teršalų kiekiai maisto produktuose – aliejuje – 2µg/kg, rūkytoje žuvyje – 5µg/kg.

Palangos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nedelsiant patikrino UAB „Baltijos delikatesai“ ir nustatė, kad įmonė šių konservų gamybai naudojo žaliavą – rafinuotą, dezodoruotą rapsų aliejų iš Estijos ir karštai rūkytus šprotus, gautus iš Latvijos.

Žaliavos gautos su kokybę patvirtinančiais dokumentais, iš jų UAB „Baltijos delikatesai“ rinkai pateikė iš viso 38 883 vnt. (6 457,5 kg) šių konservų. 3 359 vnt (772,57 kg) šprotų metalinėse dėžutėse po 230 g (tinkamumo vartoti terminas iki 2014-01-25) buvo išplatinti Lietuvoje, UAB „Palink“ prekybos centruose, o 35 531 vnt. (5 685 kg) šprotų, išfasuotų į metalines dėžutes po 160 g (tinkamumo vartoti terminas –iki 2014-01-26 ir 27 d.), buvo išvežta į Vokietiją ir išplatinta ES valstybėse.

Patikrinimo metu įmonės sandėlyje buvo rasta 514 vnt. metalinių dėžučių po 160 g (82,24 kg) šių konservų. Visų įmonėje gaminamų šprotų aliejuje konservų realizavimas sustabdytas, paimti mėginiai laboratoriniams tyrimams dėl benzo(a)pireno nustatymo.

Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimu, dėl nesaugaus produkto pateikimo į rinką bus surašytas „Maisto įstatymo pažeidimo, taikant produktų saugos įstatyme nustatytą atsakomybę, protokolas“, kuris bus perduotas nagrinėti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

UAB „Baltijos delikatesai“ nurodyta surinkti nesaugius produktus iš rinkos.

„Maži benzo(a)pireno kiekiai sveikatai nekenkia, tačiau pagal ES reikalavimus, šios medžiagos kiekis neturi viršyti teisės aktais reglamentuojamų normų. Benzo(a)pirenas – aplinkoje paplitęs teršalas, susidarantis naudojant naftos produktus, vykstant degimo, dūmų susidarymo procesui. Benzo(a)pirenas aptinkamas maisto produktuose, kuriuose pagal gamybos technologiją naudojamas rūkymas.

Šie teršalai šprotuose atsiranda dėl gaminimo technologijos, kai žuvys prieš konservavimą yra aprūkomos, tokiu būdu sudarant palankias sąlygas tiesioginiam sąlyčiui su degimo produktais,“ – teigė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Janina Kondrotienė.