Užsienyje gyvenantiems lietuviams – dėl asmens dokumentų keitimo

asmens1Migracijos tarnyba informuoja, jog pasitaiko, kad Lietuvos piliečiai, gyvenantys kitose valstybėse, kreipiasi į Migracijos tarnybą norėdami pasikeisti asmens tapatybės kortelę ar Lietuvos Respublikos piliečio pasą, tačiau neturi su savimi prieš tai turėtos asmens tapatybės kortelės ar Lietuvos Respublikos piliečio paso.
Juos palieka valstybėse, kuriose gyvena, grįžta, turėdami tik vairuotojo ar grįžimo pažymėjimą.
Tokiais atvejais Migracijos tarnybos darbuotojas negali priimti piliečio prašymo išduoti/pakeisti asmens dokumento.

Gyventojai turėtų žinoti, kad asmens tapatybės kortelei, pasui gauti ar pakeisti asmeniškai atvykęs į Migracijos tarnybą pilietis turi pateikti prašymą, asmens tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantį dokumentą, asmens tapatybės kortelę, kai ją keičia, pasą, jeigu jį yra gavęs, o asmens tapatybės kortelė piliečiui nebuvo išduota arba ji prarasta, LR piliečio pasą, kai vietoj jo išduodama asmens tapatybės kortelė, galiojantį užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą, o jeigu buvo išduotas – ir teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, arba teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą, patvirtinančią Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę gyventi Lietuvoje ar kt.), jeigu buvo išduotas – ir kelionės dokumentą (asmens be pilietybės ar pabėgėlio kelionės dokumentą arba užsieniečio pasą), kai užsienietis įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę.

Tais atvejais, kai vaiko tėvai išsituokę, dokumentus išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą vaikui iki 16 metų pateikia tas iš tėvų, pas kurį yra teismo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta (t.y. vienas iš tėvų turi pateikti teismo nutartį). Jeigu nė vienas iš tėvų dokumentų išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelės ar paso vaikui iki 16 metų pateikti negali, tai, atsižvelgus į vaiko interesus, dokumentai gali būti išduoti tarpininkaujant vaiko teisių apsaugos institucijai.
Asmens tapatybės kortelę, pasą piliečiui išduoda ir keičia jo pasirinkta migracijos tarnyba.