V.Pozingis taps darbščiausiu ir įtakingiausiu asmeniu Savivaldybėje

POZINGIS v SIki kitų savivaldos rinkimų – 2015 m. vasario 5 dienos – liko tik metai ir mėnuo. O mūsų rajono politikai per trejus metus nieko išmaniau nesugalvojo, tik kaip trečią kartą perstumdyti valdžios postus ir pareigas savivaldoje. Kitų svarių darbų, naudingų juos išrinkusiai rajono bendruomenei, įžvelgti sunku.

Naujoji valdančioji koalicija, vadovaujama mero Šarūno Laužiko, rajono Tarybai pateikė visą pluoštą sprendimų, kurie, palaiminti valdančiosios koalicijos daugumos balsų, nustatė naujas rajono politikų pareigas.

Analizuojant jas akivaizdu, kad visose svarbiausiose savivaldos srityse ir institucijose Š.Laužikas nori matyti ir atsakomybę permesti savo pavaduotojui Virgilijui Pozingiui.

Dirbs vienas už du

Rajono meras Š.Laužikas tikriausiai yra pasirengęs dirbti tik su vienu pavaduotoju – V.Pozingiu, nes savo parengtu rajono Tarybos sprendimu V.Pozingiui pavedė kuruoti visas veiklos sritis, kurias anksčiau dalindavosi mero pavaduotojai – pats Š.Laužikas ir Algirdas Balčytis.

Taigi vicemerui V.Pozingiui teks rūpintis investicijomis politikos formavimo, socialinės ir ekonominės raidos bei verslo plėtros programų rengimo srityje, komunalinio ūkio, infrastruktūros priežiūros ir plėtros srityje, aplinkos apsaugos ir kokybės gerinimo srityje, gyventojų užimtumo, jų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo bei viešųjų darbų organizavimo srityje, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, ligonių, invalidų bei senelių slaugos ir rūpybos srityje, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, ikimokyklinio vaikų ugdymo, vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo, vaikų ir jaunimo papildomo ugdymo srityje, kūno kultūros ir sporto plėtojimo srityje, bendradarbiavimo su nevyriausybinių visuomeninių organizacijų (asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų ir kitų) skatinimo ir iniciatyvų palaikymo srityje.

Be to, sprendime nurodoma, kad koordinuodamas minėtas sritis V.Pozingis turės rūpintis, kad būtų sukurtos priemonės, padedančios įgyvendinti Šilutės rajono savivaldybės formuojamą politiką, teikti pasiūlymus Šilutės rajono savivaldybės tarybai, jos komitetams, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, seniūnams, seniūnaičiams, įstaigoms ir organizacijoms, dalyvauti įvairiuose pasitarimuose, Savivaldybės tarybos sprendimais arba Savivaldybės mero potvarkiais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje.

Rūpinsis ir privatizavimu

Minėtas kalnas darbų – dar ne visas. Vicemerui V.Pozingiui paskirtas dar vienas svarbus postas – jis bus Šilutės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos pirmininkas. Šios pareigos V.Pozingiui suteiktos iš pareigų atleidus politiką, liberalsąjūdietį Edvardą Vitkauską.

Parduoti Savivaldybei nereikalingą turtą V.Pozingiui padės 7 rajono politikai – A.Balčytis, Birutė Kleinaitė, Algimantas Čeponis, Steponas Kazlauskas, Vaidas Pavilonis, Darius Soščeka, Alfonsas Vanagas bei Savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Šeputis ir minėto skyriaus Turto poskyrio vedėja Zita Tautvydienė.

Dirbs „Lamatos žemėje“, regiono Taryboje ir savivaldybių asociacijoje

Rajono Taryba siunčia savo politikus ir į kitų organizacijų tarybas ar valdybas, kad atstovautų Savivaldybės interesams.
Ar įdomu, kas ten dirbs? Be abejo – V.Pozingis.

Asociacijos „Lamatos žemė“ valdyboje atstovauti Savivaldybės interesams paskirti V.Pozingis ir V.Pavilonis.
Į Klaipėdos regiono plėtros tarybą deleguoti Š.Laužikas, V.Pavilonis ir… V.Pozingis.

Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavime Šilutės savivaldybės tarybai atstovauti paskirti Š.Laužikas, opozicijos politikas Arvydas Jakas ir… V.Pozingis.

Š.Laužiko ir V.Pozingio keliai – persipynę

Taigi galima pasidžiaugti, kad dviejų svarbių politikų – Š.Laužiko ir V.Pozingio – keliai susivijo vėl. Vieną kadenciją jie jau dirbo kartu – tik tuomet V.Pozingis buvo meru, o savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ėjo Š.Laužikas.

Prieš trejus metus, kai meru tapęs V.Pozingis pabandė suburti valdančiąją koaliciją be Š.Laužiko, jo valdžia laikėsi tik pusantrų metų.

Tiek laiko opozicijoje pabuvęs Š.Laužikas kartu su kitais eksmerais A.Jaku, A.Balčyčiu iš tuometinės V.Pozingio komandos prisiviliojo patikliuosius liberalsąjūdiečius ir mero grandinėlės įsigeidusią tvarkietę Daivą Žebelienę. Valdžios ištroškę merai suniekino V.Pozingį kaip niekam tikusį, neveiklų merą ir jį nuvertė.

Merės D.Žebelienės visuomeniniu pavaduotoju tapęs Š.Laužikas vicemero pareigomis džiaugėsi neilgai. Kai jis vėl panoro tapti ryškiausia rajono politine figūra, pagalbos ranką jam ištiesė ne kas kitas, bet prieš pusantrų metų iš mero posto nuverstasis V.Pozingis.

Dabar Š.Laužiko ir V.Pozingio politinė draugystė atgijo naujomis spalvomis – abu politikai sugriebė į rankas aukščiausią politinę valdžią – mero instituciją. O tarpusavio pasitikėjimas tapo tiesiog begalinis – Š.Laužikas V.Pozingiui perleido visas galias ir įtaką. Tarsi atgailaudamas, jog prieš pusantrų metų V.Pozingį versdamas iš posto ir suniekinęs jo, kaip mero darbą, pasielgė neteisingai…