Vaikų poilsis stovyklose turi būti saugus

kids-summer-camp-trampolinePrasidėjus vasarai, tėvams iškyla rūpestis, kaip jų atžalos turėtų turiningai ir saugiai ją praleisti.

Vienas iš pasirinkimų – vasaros poilsio stovykla. Tam, kad stovykloje vaikas jaustųsi saugus, būtina atsakingai ją pasirinkti.

Vaikų vasaros poilsio stovyklų sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų vasaros poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, taikoma stovykloms, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos.

Vaikų, kurie planuoja dalį vasaros atostogų praleisti stovykloje, tėvai turėtų žinoti šiuos visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, reglamentuotus minėtoje higienos normoje. Joje nurodoma, kad stovykloje turi būti sudaromos saugios sąlygos vaikų poilsiui ir ugdymui; stovyklos darbuotojai gali dirbti tik profilaktiškai pasitikrinę sveikatą, turi turėti sveikatos žinių pažymėjimus, patvirtinančius įgytas higienos ir pirmosios pagalbos teikimo žinias; maudymosi vietų ribos turi būti pažymėtos, o gylis maudymosi vietose turi būti ne didesnis kaip 0,7 metro ikimokyklinukams ir vaikams, nemokantiems plaukti, bei ne didesnis kaip 1,3 metro – mokyklinio amžiaus mokantiems plaukti vaikams.

Prieš stovyklos atidarymą turi būti atliekami maudymosi vietos vandens mikrobiologiniai tyrimai, gyvenamieji kambariai, tualetai, prausyklos, dušai įrengiami atskirai mergaitėms ir berniukams, gyvenamajame kambaryje įrengiama ne daugiau kaip 10 vietų vaikams iki 10 metų ir ne daugiau kaip 5 – vyresniems vaikams.

Kiekvienam vaikui turi būti numatyta lova, pagalvė, antklodė, lovos skalbiniai ir ne mažiau kaip 2 rankšluoščiai. Rankšluoščius ir lovos skalbinius vaikai gali atsivežti savo. Prie valgyklos, sanitariniuose mazguose turi būti sudarytos sąlygos rankų higienai.

Stovyklose vaikų maitinimą gali organizuoti tik maisto tvarkymo subjektai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė tuo užsiimti. Vaikų maitinimas organizuojamas valgyklose ar kitose vaikus maitinti pritaikytose vietose, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie stalo. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip 4 kartus per dieną, kas 3,5-4 valandas, gyvenamuosiuose kambariuose vaikams draudžiama laikyti greitai gendančius produktus.

Vaikai į stovyklą priimami tik turintys sveikatos pažymėjimą, forma Nr. 027-1/a, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus.

Tėvams, išleidžiantiems savo atžalas į stovyklas, patariame apžiūrėti pasirinktą stovyklą, pasidomėti, kokiomis sąlygomis gyvens ir pramogaus jų vaikai, kad namo jie grįžtų pailsėję ir sveiki.