Vainuto neįgalieji pratęsė šventines akimirkas

vainuto neigaliejiRitasi per žemę pavasario vilnis, nors žiema ilgai priešinosi. Aukštais dangaus skliautais nuaidėjo velykiniai varpai, skelbdami Prisikėlimą, kviesdami žmones būti geresnius, praryti neapykantos žodžius, geriau suprasti vienas kitą.

Šilutės r. neįgaliųjų draugijos Vainuto padalinio neįgalieji suėjo būrin į Vainuto biblioteką pasilinksminti, pratęsti gražią Velykų šventę.

Susibūrė, kad paremtų vienas kitą

Apie Vainuto neįgaliųjų padalinio veiklą per praėjusius metus papasakojo A.Lileikienė.

Iš 56 padalinio draugijos narių 11 turi sunkią negalią, 28 vidutinių poreikių, likusieji pensininkai ir mažų poreikių nariai.
Svarbiausias padalinio draugijos tikslas – bendravimas ir socialinių poreikių tenkinimas. Pernai namuose pasveikinti 9 jubiliatai. Sunkios negalės žmones lankomi namuose, tai padaryti padeda Vainuto seniūnas A.Mockus.

Nemažai Vainuto neįgaliųjų dalyvavo Bikavėnuose surengtoje vakaronėje „Auksinio rudens šviesa“. Ten demonstravo iš rudens gėrybių pagamintus valgius, rudens puokštes. Neįgalieji nuolat bendradarbiauja su Senųjų kaimo tradicijų centro vadove M.Matevičiene, kuri irgi niekada neatsisako padėti.

50 neįgaliųjų aplankė Druskininkus ir Merkinės piramidę. 10-čiai žmonių iš rajono atvykęs masažuotojas atliko masažą. Sudaryta galimybė pigiau prenumeruoti neįgaliųjų laikraštį „Bičiulystė“.

Už socialinių poreikių tenkinimą visų seniūnijos gyventojų vardu A.Lileikienė dėkojo švedų labdaros organizacijos „Tikėjimas, Viltis, Meilė“ atstovui Lietuvoje T.Girčiui. Kam tik reikia, visi aprūpinami vežimėliais, vaikštynėmis, tualetinėmis kėdėmis, lazdomis, slaugos priemonėmis.

Vainutiškiai dėkingi ir Vokietijos Cuchaveno miesto diakonijai už tai, kad Vainute įsikūrė „Gerumo namų“ filialas, už suaukotus pinigus galime paremti daugiavaikes, soc. remtinas šeimas, nelaimės atveju nukentėjusias šeimas.

Pirmininkė A.Lileikienė dėkojo VŠĮ „Senjorų Eldoradas“ vadovei Laimutei Giedraitienei. Šiais metais 14 neįgaliųjų dalyvauja šios įstaigos projekte „Įveikime negalią“. Tai puikios žinios ir atgaiva.

Už pagalbą dėkota ir europarlamentarui Z.Balčyčiui, Seimo nariui R.Žemaitaičiui, Vainuto bendruomenės pirmininkui V.Laurinaičiui. A.Lileikienė visiems linkėjo šviesių pavasario dienų, kantrybės begalinės, džiaugsmo kibirkšties kiekvieno krūtinėj.

Dainos, parodos, šokiai

Atvelykio popietės vedėja Bikavėnų Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro vadybininkė I.Norkaitytė į sceną kvietė saviveiklininkus, jubiliatus, kūrėjus.

Nuotaikinga programą parodė Vainuto vidurinės mokyklos nulinukai, vadovaujami mokytojos A.Juknienės, ir pirmos klasės mokinukai, vadovaujami D.Jonelienės. Dainavo Vainuto moterų ansamblis „Lazduona“, vadovaujamas G.Dirgelienės.

Popietės metu pasveikinti ir apdovanoti draugijos jubiliatai: Z.Sakalauskienė, A.Mockus, O.Grublienė, M.Bliūdžiuvienė, F.Jakštas, N.Auksorienė ir B.Kyzelis.

Išrinkta komisija pripažino, kad gražiausius margučius į popietę atsinešė G.Rudminienė, V.Vingienė ir F.Kurlinkienė. Šios margintojos buvo apdovanotos prizais.

Savo siuvinėtų paveikslų parodėlę pristatė V.Vingienė iš Bikavėnų kaimo. Juose tikroviškomis spalvomis žydi tėviškės laukai, sodžiai, nutvieksti saulės spindulių, atsispindinčių upių ir ežerų vilnyse. Taip pat akį džiugino V.Vingienės megztos riešinės, siuvinėtos prijuostės.

Savo darbelius demonstravo ir neseniai į draugiją įstojusios V.Vanagaitė ir K.Krumienė. Pačioms kūrėjoms buvo malonus aplinkinių dėmesys, už kurį jos atsidėkojo nuoširdžia šypsena, lydinčia jas nuo pat vaikystės ir neleidžiančia pasiduoti sunkumams, ligoms.

Popietėje skambėjo dainos, sukosi poros, buvo skaitomos eilės, menamos mįslės, o neįgaliuosius linksmino vainutiškis bandonininkas S.Rimkus.