Valdančioji dauguma buldozeriu stumia Šilutės ligoninę ir PSPC į jungtuves

ligonineŠilutės savivaldybės valdžia užsispyrusi siekia sujungti Šilutės ligoninę ir Šilutės r. pirminės sveikatos priežiūros centrą (PSPC) ir iš dviejų skirtingų lygių sveikatos priežiūros įstaigų, finansuojamų skirtingais principais, padaryti vieną įstaigą. Nors tokiems užmojams nepritaria Sveikatos apsaugos ministerija, Prezidentūra, Vyriausybė, ligonių kasos (apie tai Savivaldybę raštu informavo sveikatos apsaugos ministras Juras Požėla), Šilutės savivaldybės tarybos komitetuose vis tiek svarstomas sprendimo projektas dėl minėtų įstaigų reorganizavimo, kuriami nauji įstatai, pareigybių sąrašas, valdymo struktūra…

Opozicijos politikai yra įsitikinę, kad Šilutės savivaldybės valdžia, ignoruodama Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, nesuvokia galimų pasekmių – ligoninės ir PSPC sujungimas gali atimti Šilutės ligoninės regioninį statusą ir prišaukti slaugos ligoninės perspektyvą.

Sutaupys etatų ir lėšų!

Savivaldybės Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus savivaldybės Tarybos komitetuose pristatė reorganizuotos įstaigos – Šilutės ligoninės – dokumentų projektus: naujus įstatus, didžiausią leistiną Šilutės ligoninės etatų skaičių – 522,5, pareigybių sąrašą ir valdymo struktūrą. Jis sakė, kad Šilutės PSPC prijungus prie Šilutės ligoninės bus pasiektas didžiulis ekonominis efektas: kasmet bus sutaupoma apie 225 tūkstančius eurų, nes, preliminariais skaičiavimais, naujoje įstaigoje būtų 22 etatais mažiau nei dabartinėse dviejose įstaigose.
Pasak R.Rimkaus, šiuo metu ir Šilutės ligoninė, ir Šilutės PSPC turi klinikines diagnostines laboratorijas. Atsisakius Šilutės PSPC laboratorijos ir tyrimus atliekant ligoninės laboratorijoje kasmet būtų sutaupoma apie 41 tūkstantį eurų, Padidėjęs laboratorinių tyrimų skaičius sumažintų Šilutės ligoninės laboratorijos atliekamų tyrimų sąnaudas.

Šilutės PSPC teikia radiologijos – fluorografijos paslaugas, kasmet šių paslaugų sąnaudos sudaro apie 16 tūkstančių eurų. Šilutės ligoninė šias paslaugas taip pat teikia, naudodama modernesnę radiologinę aparatūrą, kuri šiuo metu visiškai skaitmenizuota. Sujungus įstaigas, būtų taupomos PSDF lėšos.

Sutaupytos lėšos, pasak R.Rimkaus, būtų skiriamos medicinos paslaugų kokybei gerinti.

Vienintelė Šilutė – prieš sveikatos reformą

Ekonomikos ir finansų komiteto nariai – konservatorius Zigmantas Jaunius ir liberalas Raimundas Ambrozaitis mano, kad tokią pat ekonominę naudą galima pasiekti ir nesujungus skirtingo lygio (pirminio ir antrinio) įstaigų į vieną. Jų nuomone, pertvarkas galima vykdyti tarp vienodo lygio sveikatos priežiūros įstaigų. Taupymo sumetimais galima apjungti visus Savivaldybei priklausančius PSPC (Šilutės, Švėkšnos, Vainuto, Juknaičių) ir žymiai sumažinti valdymo išlaidas. Be to, Savivaldybės galioje atsisakyti besidubliuojančių laboratorijų, bendro naudojimo pastatų priežiūros darbuotojų ir kitokių specialistų.

Z.Jaunius klausė, kodėl Savivaldybės valdžia nepaiso Sveikatos apsaugos ministerijos oficialaus rašto dėl Šilutėje vykdomos medicinos įstaigų reorganizacijos. Sveikatos apsaugos ministras J.Požėla savo rašte juodu ant balto dėsto, kad ministerija nepritaria įstaigų, teikiančių pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugas, jungimui su įstaigomis, teikiančiomis antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas. Ministras išdėstė ir argumentus, kodėl prieštarauja tokiems jungimams. Svarbiausia yra tai, kad PSPC panaikinimas neatitinka ministerijos vykdomos politikos – ministerija siekia stiprinti ir decentralizuoti PSPC įstaigų veiklą. Ministerija mano, kad skirtingo lygio įstaigų apjungimas paskatins pirminės sveikatos priežiūros siuntimų į antrinį lygį augimą bei sukurs prielaidas šeimos gydytojų kvalifikacijai prarasti, padidins visos sveikatos sistemos išlaidas. Tokią ministerijos poziciją palaiko ir Prezidentūros bei Vyriausybės kanceliarijos bei Valstybinė ligonių kasa.

Pasak Z.Jauniaus, Šilutės valdžia, eidama prieš Sveikatos apsaugos ministerijos politiką, rizikuoja, kad Šilutės ligoninė gali prarasti turimą regioninės ligoninės statusą ir tapti slaugos ligonine prie PSPC.

Valdančiosios koalicijos politikai Ekonomikos ir finansų komitete skeptiškai vertino opozicijos politikų įžvelgiamas grėsmes ir balsavo, kad Savivaldybės valdžios parengti dokumentai dėl ligoninės ir PSPC sujungimo būtų svarstomi Tarybos posėdyje.

Ligoninės vadovas atsižvelgia į valdžios nuomonę

Šilutės r. savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto politikai svarstė, kiek svarbus sveikatos apsaugos ministro raštas Šilutės savivaldybei. Komiteto pirmininkė Daiva Žebelienė Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo Dariaus Steponkaus klausė, kokią įtaką gali turėti Šilutės sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos, jei ministerija aiškiai tam nepritaria ir netgi nurodo, kad tokios pertvarkos prieštarauja ministerijos įgyvendinamai sveikatos apsaugos politikai.

D.Žebelienės nuomone, svarbu, kad ligoninės ir PSPC sujungimui nepritaria ne tik Sveikatos apsaugos ministerija, bet ir Prezidentūros bei Vyriausybės kanceliarijos, ligonių kasos.

D.Steponkus mano, kad ministerijos reakcija į pirminio ir antrinio lygio sveikatos įstaigų apjungimą yra tik žmogiškų ambicijų pavyzdys. Vyr. gydytojo nuomone, apjungus ligoninę ir PSPC finansiškai įstaigos nenukentės.

Socialinių reikalų komiteto narys, socialdemokratas Arūnas Pupšys mano, kad po pertvarkos Šilutės ligoninė eis tiesiausiu keliu link slaugos ligoninės statuso – tai bus konflikto su ministerija bei ligonių kasa, tiesiogiai finansuojančia medicinos įstaigas, pasekmė.

Galiausiai komiteto pirmininkė D.Žebelienė vyr. gydytojo D.Steponkaus paklausė, ką apie tokią pertvarką mano jis pats, didelę patirtį turintis vadovas. Atsakymas nebuvo aiškus ir tvirtas. D.Steponkus teigė, kad jis turi atsižvelgti ir į Savivaldybės, kuri yra įstaigos steigėja, vadovų nuomonę.

Balsuojant dėl šio klausimo svarstymo savivaldybės Tarybos posėdyje, Socialinių reikalų komiteto narių balsai pasidalino po lygiai. Pirmininkė D.Žebelienė nulėmė, kad klausimas būtų sprendžiamas Taryboje, tačiau sakė, kad tikisi, jog iki posėdžio paaiškės daugiau aplinkybių, padėsiančių apsispręsti už ar prieš pertvarką.

Jos nuomone, kiekvienas Tarybos politikas turi įvertinti galimas pasekmes ir balsuodamas prisiimti atsakomybę.