Valdžia bijo A.Jako kontrolės?

jakas arvydass„Čia darosi Pagėgiai“, – taip valdančiųjų politikų sumanymą nuversti Kontrolės komiteto pirmininką įvertino šias pareigas einantis Arvydas Jakas ir demonstratyviai trinktelėjęs durimis išėjo iš rajono Tarybos posėdžio, kurio darbotvarkėje netikėtai atsirado toks klausimas.

Nė vienam rajono Tarybos komitetui iš anksto nebuvo pranešta, kad ketvirtadienį Tarybos posėdyje bus svarstomas valdančiosios koalicijos siūlymas atstatydinti A.Jaką iš Kontrolės komiteto pirmininko pareigų.

Kadangi A.Jakui nebuvo sudaryta galimybė pasiruošti atsakyti oponentams, jis pareiškė nenorintis net klausytis diskusijų dėl šio akibrokšto.

Su opozicija nesitarta

Pagal rajono Tarybos Reglamentą, kandidatą į Kontrolės komiteto pirmininko postą turi rekomenduoti opozicija. Renkant šios kadencijos Kontrolės komiteto pirmininką, valdančioji koalicija patampė opozicijos kantrybę. Iš pradžių neleido minėto komiteto pirmininku tapti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų politikui Šarūnui Laužikui, paskui neįtiko opozicijos įsiūlytas Kontrolės komiteto pirmininkas A.Jakas.

Pastarasis suspėjo surengti vos keturis ar penkis posėdžius, iš kurių tik pora baigėsi be valdančiosios koalicijos politikų destrukcijos ar boikoto – atsisakymo dalyvauti svarstomų klausimų balsavimuose. Valdančiosios koalicijos politikai Kontrolės komiteto posėdžiuose vis priekaištaudavo A.Jakui dėl blogo komiteto darbo organizavimo, neparengtų darbo planų.

Ketvirtadienį rajono Tarybos posėdžio darbotvarkėje netikėtai atsirado klausimas atstatydinti A.Jaką iš Kontrolės komiteto pirmininko pareigų.

Komentuodamas šį valdančiųjų žingsnį, opozicijos lyderis, liberalcentristas Algirdas Gečas kalbėjo, kad A.Jako skubus atstatydinimas gali būti susietas su Kontrolės komitete organizuotu domėjimusi didelį atgarsį visuomenėje sukėlusiais viešaisiais pirkimais – Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato rekonstrukcijos problema. Todėl, pasak A.Gečo, opozicija nepritaria tokiam skubotam A.Jako nušalinimui nuo pareigų. A.Gečas įsitikinęs, kad valdančioji dauguma dėl šio siūlymo pirmiausia turėjo pasitarti su opozicija.

A.Gečui pritarė ir konservatorius Š.Laužikas. Liberalcentristas Vytautas Laurinaitis kėlė mintį, kad atstatydinus iš pareigų A.Jaką, gali prisieiti iš naujo perrinkti visą komitetą, nes visi šiame komitete esantys opozicijos nariai neįtinka valdančiajai daugumai.

Dėl kompetencijos

Konservatorius Š.Laužikas, ragindamas A.Jaką palikti poste, paminėjo didelę jo sukauptą patirtį. Jis sakė, kad abu dabartiniai rajono mero pavaduotojai – Vaidas Pavilonis ir Stasė Skutulienė – neturi tiek patirties savivaldos darbe, kiek turi vienas A.Jakas.

Aišku, tokie žodžiai žeidė aikštingąją vicemerę, kuri tikino Tarybą, kad nesilaiko įsikibusi kėdės ir pasiruošusi bet kada pasitraukti iš užimamo posto, jeigu tik Taryba nuspręs, kad jai stinga kompetencijos eiti mero pavaduotojos pareigas.

O Š.Laužikui S.Skutulienė priminė, kad praėjusią kadenciją dėl jo darbo kildavo įvairių abejonių, bet ji nuo priekaištų susilaikydavo.

Visi 15 valdančiosios koalicijos politikų balsavo, kad A.Jakas būtų atstatydintas iš Kontrolės komiteto pirmininko pareigų.

Tokį sprendimą A.Jakas „Šilutės naujienoms“ komentavo sakydamas, kad Šilutės savivaldybės valdžia, kaip ir Pagėgiuose, nori kontroliuoti visas savivaldybės Tarybos institucijas. Jis neabejoja, kad būdamas ir eiliniu Kontrolės komiteto nariu galės lygiai taip pat gilintis į problemiškus valdžios veiksmus.