Valdžia postus bandė gelbėti kryželiais

VALDZIOS RINKIMAI 3Trečiadienį prie rajono vairo pirmą kartą stojo moteris – nuvertus iš posto Virgilijų Pozingį, mero pareigos patikėtos verslininkei Daivai Žebelienei.

O iš rajono valdžios šešetuko beliko tik du vadovai – Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojai Dainora Būtvydienė ir Raimundas Ambrozaitis. Pačiai direktorei Idai Vasiljevienei ir abiem mero pavaduotojams – Stasei Skutulienei bei Vaidui Paviloniui – irgi teko atsisveikinti su pareigomis.

Taip rajono valdžią iškedeno opozicijos politikai, į savo pusę patraukę kelis valdančiųjų atstovus.

Bandė apsaugoti postus

Valdžios perversmas trečiadienio rajono Tarybos posėdyje įvyko dalyvaujant 26 politikams (nedalyvavo tik Stasė Skutulienė – dėl ligos).

Valdžią perėmusi nauja valdančioji dauguma dabar sudaryta iš 16 rajono Tarybos narių: konservatorių Šarūno Laužiko, Vincentos Bubilienės, Birutės Kleinaitės ir Albinos Bumblauskienės, socialdemokratų Algirdo Balčyčio, Alfonso Vanago, Sauliaus Vytuvio ir Antano Kubaičio, liberalcentristų Stepono Kazlausko, Vytauto Laurinaičio ir Algirdo Gečo, judėjimo TAIP atstovo Arvydo Jako ir buvusios valdančiosios koalicijos politikų – liberalsąjūdiečių Edvardo Vitkausko bei Jono Purlio ir tvarkiečių Daivos Žebelienės ir Vlado Kainovaičio.

Perversmas neapsiėjo be intrigų: valdžią bandantys apsaugoti valstiečiai, darbiečiai ir tvarkiečiai apgaulėmis ir boikotu bandė sužlugdyti posėdį.

Kad valdžios koalicija lengvai neatiduos savo pozicijų pasijuto dar neprasidėjus posėdžiui. Valdančiosios koalicijos politikai delsė ateiti į posėdžių salę net iki posėdžio pradžios likus tik minutei.

Kai kurie politikai „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kaip buvo įkalbinėjami išsaugoti rajono merą V.Pozingį pareigose. Tačiau jie sakė, kad naujosios valdančiosios koalicijos politikai yra pasišlykštėję ankstesnių rinkimų metu vykusiomis išdavystėmis. Anot A.Vanago, „esame tarsi krauju pasirašę koalicijos susitarimą ir niekiname išdavystes“.

„Šilutės naujienų“ žiniomis, prieš posėdį valdžios koalicijos politikams ir buvo paskelbtas scenarijus, kaip suardyti normalią posėdžio eigą ir bandyti žlugdyti interpeliacijos iniciatorių sprendimą iš pareigų atstatydinti merą V.Pozingį.

Intriga kryželiuose

Sprendžiant klausimą dėl mero atleidimo iš pareigų, posėdžiui vadovauti buvo paskirtas jo pavaduotojas Vaidas Pavilonis.

Sudaryta balsų skaičiavimo komisija – nuo kiekvienos partijos po vieną narį. Komisijos pirmininku tapo liberalcentristas V.Laurinaitis, sekretoriumi – darbietis Darius Soščeka, komisijos nariais – tvarkietis Gintaras Bružas, valstietis Algimantas Čeponis, liberalsąjūdietis Jonas Purlys, konservatorius Šarūnas Laužikas ir socialdemokratas Saulius Vytuvis.
VALDZIOS RINKIMAI 2
Politikai, sutartinai patvirtinę slapto balsavimo biuletenio pavyzdį, kurį videoproektoriaus ekrane parodė Tarybos sekretorius Jonas Jaunius, net neįtarė, kad būtent jame yra užprogramuotas galimas balsavimo procedūros pažeidimas.

Visi 26 rajono politikai, pasiėmę patvirtintus balsavimo biuletenius, nuėjo balsuoti, tačiau į balsadėžę įmetė tik 16 biuletenių. Visi 9 mero rėmėjai ir pats V.Pozingis prie dėžės neprisiartino – balsavimo biuletenius pasiliko sau.

Tokio elgesio priežastis paaiškėjo tik tuomet, kai balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas V.Laurinaitis perskaitė protokolą: balsadėžėje rasti 16 biuletenių, kuriuose pažymėta, kad rajono merą V.Pozingį reikia atleisti iš pareigų; kitaip pažymėtų biuletenių balsadėžėje nebuvo.

Balsų skaičiavimo komisijos narių daugumos sprendimu, visi 16 balsavimo biuletenių pripažinti galiojančiais. Tačiau trys komisijos nariai – D.Soščeka, G.Bružas ir A.Čeponis – tam prieštaravo. Tvirtino, kad trys balsavimo biuleteniai yra sugadinti ir negaliojantys, nes trijuose biuleteniuose apskritimai „Atleisti“ užbraukti neteisingai: kryželiai išlenda už apskritimų ribų.

Pastaba neįskaitoma

D.Soščeka tvirtino, kad politikai turėjo perskaityti visą balsavimo biuletenio turinį ir pamatyti pastabą: jeigu paženklinant pasirinktą balsavimo apskritimą kryželio brėžinys išeina iš apskritimo, toks biuletenis pripažįstamas negaliojančiu.

Kiti politikai piktinosi tokiu akibrokštu, nes pristatant biuletenį buvo perskaityta tik sprendimo projekto formuluotė ir balsavimo teiginiai „Atleisti“ ar „Neatleisti“. Nei mero pavaduotojas V.Pavilonis, nei Tarybos sekretorius, demonstravęs biuletenį, nė neužsiminė, kad smulkiomis raidėmis yra dar įrašyta ta keista pastaba.

Darbo frakcijos nariai įnirtingai stengėsi paneigti balsavimo rezultatą, patvirtinantį, kad meras atleidžiamas iš pareigų. Jiems pritarė ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikai A.Čeponis, J.Sauspreškis. Jų nuomone, balsavimo rezultatų Taryba negali patvirtinti. Mero rėmėjai moralizavo, kad politikai turėtų sugebėti perskaityti įrašus dokumentuose, kuriuos pasirašo.

Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš posėdžio dalyviams paaiškino, kad nei Savivaldos įstatyme, nei Šilutės savivaldybės Tarybos reglamente nėra sąlygų apie biuleteniuose galimas įrašyti pastabas. Biuletenius pripažįstant negaliojančiais, tokio pažeidimo, kaip per didelis ar per mažas kryželis, nėra. Tačiau D.Kerekeš sutiko, kad politikai, tvirtindami balsavimo biuletenį ir balsuodami, galėjo būti pastabesni, kad išvengtų vėlesnių ginčų.

Tačiau ji nesureikšmino kryželio dydžio. Svarbu, kad biuletenyje aiškiai būtų išreikšta balsuojančiojo nuomonė – negali būti papildomų įrašų, negalima balsuoti už abu variantus.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų politikė Albina Bumblauskienė pareiškė, kad valdančiosios koalicijos žaidimas su kryželių dydžiais yra niekinis. Ji net retoriškai klausė, ar balsavimo rezultatai būtų kitokie, jeigu kuri nors kryželio kraštinė būtų milimetru trumpesnė.

A.Bumblauskienė akcentavo, kad pristatant balsavimo biuletenio pavyzdį niekas neperskaitė biuletenio pastabos teksto. Net jei ekrane ta pastaba ir buvo parodyta, tai jos tikrai niekas negalėjo įskaityti.

Nauja  merė – D.Žebelienė

Nepatenkintiems mero atstatydinimo procedūra politikams nepavyko įvelti tiek sumaišties, kad būtų nutrauktas posėdis. Šešiolika rajono politikų dar kartą balsavimu patvirtino sprendimą, kad meras V.Pozingis yra atleistas iš pareigų.

Pusvalandžio užteko, kad būtų išrinktas naujas rajono vadovas. Į šias pareigas pasiūlytos dvi kandidatūros: ką tik postą praradęs V.Pozingis ir partijos Tvarka ir teisingumas politikė D.Žebelienė.

Pastarosios kandidatūrą pristatė liberalsąjūdietis Edvardas Vitkauskas, perskaitęs naujosios valdančiosios koalicijos narių sąrašą bei jų vieningą apsisprendimą rajono mere matyti D.Žebelienę.

V.Pozingis naujos rinkimų kalbos tikriausiai nebuvo pasiruošęs, todėl žodį perleido savo pretendentei D.Žebelienei.

D.Žebelienė sakė, kad stengsis vadovauti rajono Tarybai teisingai, siekdama į rajono valdymą įtraukti visus rajono Tarybos politikus. Ji tvirtino, kad savivaldybės administracijoje dirbs žmonės, parinkti pagal kompetenciją, o ne pagal partinę priklausomybę.

16 rajono Tarybos narių balsais rajono mere išrinkta D.Žebelienė.

Pradingo sekretorius

Naujoji merė perėmė posėdžio vadovavimą, ir jos laukė dar vienas oponentų siurprizas.

Rajono Tarybos balsavimai dėl procedūrinių klausimų vyksta elektroniniu būdu. Elektroninį balsavimą prižiūri Tarybos sekretorius J.Jaunius. Tačiau jis iš darbo vietos netikėtai dingo. Tai sutrikdė balsavimą.

Kai kas kalbėjo, kad J.Jaunius iš darbo vietos pasišalino taręs, kad V.Pozingiui praradus pareigas ir jam, kaip asmeninio pasitikėjimo pareigūnui, nebėra ką čia veikti.

Tačiau toks keistas boikotas per kelias minutes buvo išspręstas. J.Jauniaus pareigas perėmė sekretoriato darbuotoja Loreta Pakalniškienė ir Komunikacijos skyriaus vyriausioji inžinierė programuotoja Vitalija Toleikienė, kurios per kelias minutes įvaldė J.Jauniaus naudojamą darbo kompiuterį. Todėl visi tolimesni dienotvarkės klausimai buvo sprendžiami sklandžiai.

Per tas kelias sumaišties minutes valdžią praradę politikai mėtė netaktiškas replikas: neva atėjo vadovauti nieko neišmanantys…

Krito likusieji

A.Jakas opozicijos vardu toliau nuosekliai pristatinėjo sprendimų projektus ir dabar jau posėdžiui vadovaujant merei D.Žebelienei krito kitų rajono vadovų galvos.

Politikai pataisė sekretoriaus J.Jauniaus paruoštus balsavimo biuletenius, iš kurių buvo ištrinta intrigantų sumanyta pastaba dėl kryželių dydžio.

Taigi mero pavaduotojas V.Pavilonis ir mero pavaduotoja S.Skutulienė naujosios valdančiosios daugumos sprendimais tapo eiliniais rajono Tarybos nariais.

Posėdžiui užsitęsus iki 18 valandos, nekantriai atstatydinimo iš pareigų laukė Savivaldybės administracijos direktorė I.Vasiljevienė. Ji pusbalsiu sakė, kad jau viskas aišku ir kad jau nori, jog viskas greičiau baigtųsi.

Jos atstatydinimo iš pareigų balsavimo rezultatas skyrėsi nuo kitų vadovų. Už tai, kad I.Vasiljevienė būtų atleista iš darbo, balsavo ne 16, o 15 politikų. Direktorės partiečiai – Darbo partijos frakcijos nariai Saulius Stankevičius, Darius Soščeka, Darijus Pundžius ir Povilas Tunaitis išėjo iš posėdžių salės ir nebedalyvavo posėdyje.

Laikinai eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas paskirtas I.Vasiljevienės pavaduotojas Raimundas Ambrozaitis, kuris vienintelis iš senosios valdančiųjų grupės vadovų yra deleguotas Liberalų sąjūdžio politikų ir vėl turi karjeros perspektyvą.

Direktorės pavaduotojos tvarkietės Dainoros Butvydienės klausimas dėl pareigų spręsis tikriausiai kitame rajono Tarybos posėdyje. Jos perspektyva išlikti poste menka – visiems žinoma, kad ji yra paklusni partijos Tvarka ir teisingumas lyderio rajone Vaido Pavilonio ir Seimo nario Kęsto Komskio politikė.

Meras nesiskųs

Tik pasibaigus posėdžiui pareigas praradęs meras V.Pozingis iš kabineto atnešė mero regalijas ir jas perdavė D.Žebelienei.

„Šilutės naujienų“ paklaustas, ar neketina ieškoti teisybės teisme dėl didesniais kryželiais pažymėtų balsavimo biuletenių, V.Pozingis ragino nekurti sąmokslo teorijų. Pasak jo,  jei yra kitų nepatenkintų politikų, tegu jie ir ieško teisybės.

V.Pozingis su savo bendražygiais neatėjo į savivaldybės kiemelį nusifotografuoti su nauja rajono vadove.

Neoficialiomis žiniomis, partija Tvarka ir teisingumas jau išbraukė iš partijos sąrašų D.Žebelienę ir V.Kainovaitį.