Valdžia Šilutės miesto bendruomenes ir toliau vedžioja už nosies

MUZIEJAUS 2Šilutės r. savivaldybės tarybos dauguma – 13 politikų (socialdemokratai, „tvarkiečiai“, „valstiečiai“ ir Darbo partijos atstovas)-  nusprendė, kad Šilutės senasis muziejaus pastatas liktų privatizuotinų objektų sąraše. Po mėnesio šio pastato likimas tikriausiai jau bus sprendžiamas dunksint privatizacijos plaktukui.

Opozicija – konservatoriai, liberalai ir net valdančiajai koalicijai priklausantys VRK „Už žmonių valdžią“ politikai – siekė, kad muziejaus pastatas būtų išbrauktas iš privatizuotinų ojektų sąrašo.

To politikų prašė raštą įteikę 14-os visuomeninių organizacijų, veikiančių Šilutės mieste, vadovai.

Valdžia nori gauti pinigų ir atsikratyti rūpesčiųMUZIEJAUS 3

Senojo muziejaus privatizavimo šalininkas, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Steponas Kazlauskas savivaldybės Tarybos posėdžio metu kaltino visuomenininkus, kad jie per 3 metus nieko nedarė, jei norėjo naudotis senuoju muziejaus pastatu. Jo teigimu, politikai prieš 3 metus pasitikėjo visuomenininkų pažadais ir neatidavė pastato į privatizaciją, nes tikėjo, jog bendruomenės pastatu naudosis, ieškos finansinių rėmėjų jo priežiūrai ir remontui. S.Kazlauskas yra įsitikinęs, kad miesto visuomeninės organizacijos yra neveiklios, nesutaria tarpusavyje ir neprisiima atsakomybės už pastato išlaikymą.

Be to, pasak S.Kazlausko, netrukus bus rekonstruotas Šilutės kultūros ir pramogų centras, kuriame bus patalpų, skirtų visoms visuomeninėms organizacijoms. Jo nuomone, Šilutės savivaldybė turi per daug visuomeninės paskirties pastatų, jiems išlaikyti trūksta lėšų, todėl senasis muziejaus pastatas turi būti privatizuotas.
Tokiais pat priekaištais antrino ir Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Tomas Budrikis. Jo nuomone, Šilutės savivaldybė, privatizavusi jos funkcijoms vykdyti nebereikalingą muziejaus pastatą, nušautų du zuikius: gautų lėšų ir pastato išlaikymo bei remonto rūpesčius atiduotų privatininkui. Pasak T.Budrikio, gal atnaujintame pastate būtų įkurtos ir kelios darbo vietos.

Pastato nedavė ir kaltina neveiklumu

MUZIEJUS TAMASAUSKIENESeptynias nevyriausybines organizacijas vienijančios asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“ pirmininkas Adolfas Nausėda atmetė politikų kaltinimus, kad visuomenininkai yra neveiklūs. Jis sakė, kad tarp visuomenininkų yra žmonių, kurie gali prisidėti prie pastato išlaikymo finansiškai, yra ir tokių, kurie gali projektus rašyti, kad gautų finansavimą veiklai. Tačiau norint veikti, reikia, kad valdžia leistų bent koją įkelti į pastatą. Kokia gali būti finansavimo paieška, kai valdžia neleidžia pradėti  veiklos tuose pažadėtuose namuose. Juk tik šių metų vasario mėnesį buvo baigti iškraustyti muziejaus eksponatai. Iki tol kalbant apie pastato perleidimą asociacijai, valdžia vis sakė, kad dar negalima, nes pastate tebėra eksponatų. O iškrausčius eksponatus, valdžia pradėjo šnekėti, kad visuomenininkai turi nurodyti finansinį garantą, kad galės pastatą išlaikyti ir remontuoti.

Pasak A.Nausėdos, valdžios pasiūlymas visoms bendruomeninėms organizacijoms susikraustyti į Kultūros ir pramogų centrą, kuris kažkada bus rekonstruotas, yra visiškai netinkamas. Mat žmonėms reikia ne kabinetukų popieriams laikyti, o aplinkos, kurioje galėtų vykti jaukūs renginiai, susitikimai, nedideli koncertai. Senojo muziejaus pastatas, jo kiemas ir vieta (miesto centras, šalia – Šeimų skveras) yra kaip tik tai, ko reikia miesto bendruomenei.

Siūlė paklusti bendruomenės prašymuiMUZIEJAUS 1

Opozicijos lyderė, konservatorė Sandra Tamašauskienė sakė, kad sprendžiant muziejaus pastato likimą politikams turi būti svarbus daugiau nei dviejų tūkstančių žmonių parašais patvirtintas įpareigojimas senąjį muziejų palikti visuomenės poreikiams. S.Tamašauskienė teigė, kad politikai turi suteikti galimybę asociacijai „Šilutės bendruomenės namai“ ir kitoms visuomeninėms organizacijoms veikti ir įgyvendinti sumanymus.

Jai pritarė ir liberalas Jonas Jatautas, kuris sakė, kad valdžia privalo išklausyti visuomeninių organizacijų pasiūlymus, kaip jos ketina naudotis pastatu. Pasak J.Jatauto, susidarė keista situacija: politikai labai stengiasi suaktyvinti visuomenę, o kai visuomenė susitelkė ir turi aiškų poreikį, su ja niekas nebesikalba.

Todėl, J.Jatauto nuomone, nieko bloga neatsitiks, jei muziejaus pastatas bus išbrauktas iš privatizuojamų objektų sąrašo, o bendruomenių atstovai bus pakviesti išdėstyti, kaip ketina pastatu naudotis, kaip jį išlaikyti.

Juk jeigu per mėnesį niekas nepajudės, politikams niekas nesutrukdys vėl jį įrašyti į privatizacijos sąrašus.

Socialdemokratų frakcijos lyderis Alfonsas Vanagas pasiūlė valdžiai įtikusį sprendimą: palikti nepakeistą privatizuojamų objektų sąrašą, bet įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių Sigitą Šeputį artimiausią mėnesį neskelbti muziejaus privatizacijos aukciono. Jei per tą laiką visuomeninės organizacijos sutars su Savivaldybės administracija, kaip naudosis pastatu ir kaip jį išlaikys, muziejus nebus parduotas. S.Šeputis pasižadėjo.

Apgaudinėja ir vedžioja už nosies

MUZIEJUS ZEBELIENEVRK „Už žmonių valdžią“ politikė Daiva Žebelienė kritikavo socialdemokratų A.Vanago ir S.Šepučio žodinius įsipareigojimus. Ji pateikė pavyzdį, kiek verti savivaldybės administracijos atstovų pažadai. Pasak D.Žebelienės, Socialinių reikalų komiteto posėdžio protokole yra užfiksuoti administracijos direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Pozingio teiginiai, kurių vėliau jis nesilaikė.

V.Pozingis kažkodėl teigė, kad Savivaldybės administracija nėra gavusi asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“ prašymo, kad ji nori gauti teisę naudoti senojo muziejaus pastatą visuomenės poreikiams (nors toks raštas seniai yra ir rajono vadovai ne kartą su visuomenininkais kalbėjo ta tema). V.Pozingis Socialinių reikalų komiteto posėdyje teigė, kad jeigu asociacija pateiks raštą, jog nori gauti pastatą savo reikmėms, tai senasis muziejaus pastatas dar iki Tarybos posėdžio bus išbrauktas iš privatizuojamųjų objektų sąrašo.

Asociacija „Šilutės bendruomenės namai“ savo ir kitų visuomeninių organizacijų vardu vėl politikams pateikė prašymą – jis guli ant kiekvieno politiko stalo. Tačiau, pasak D.Žebelienės, V.Pozingio pažadai ir liko tik pažadais – muziejaus pastatas numatytas privatizuoti. Vadinasi, visuomenininkai liko apgauti…

D.Žebelienė mano, kad valdžia jau seniai apsisprendusi senąjį muziejaus pastatą privatizuoti. Susidaro vaizdas, kad kai kurie savivaldybės vadovai tiesiog vedžioja visuomenininkus už nosies. Prieš trejus metus ragino visuomenininkus susiburti į asociaciją, kad galėtų su ja pasirašyti pastato panaudos sutartį. Vėliau vilkino sutarties pasirašymą – muziejuje laikė eksponatus. Dar vėliau iškėlė visuomenininkams neįveikiamą sąlygą – pateikti finansinį garantą, kad suremontuos pastatą. Jos nuomone, dabar duotas mėnesio terminas vėl yra žmonių vedžiojimas už nosies.

Argumentai įsiklausyti į visuomenės nuomonę valdančiųjų daugumos nepaveikė – 13 politikų nusvėrė, kad muziejaus pastatas liktų privatizuojamųjų objektų sąraše.