Valdžia spartina daugiabučių namų atnaujinimo procesus

renovationŠiandien rajono Tarybos komitetams pateiktas svarstyti sprendimo projektas, Savivaldybės administraciją įpareigojantis parengti „Pastatų energinio naudingumo ir jų energinio efektyvumo didinimo galimybių įverinimo studiją ir energinio efektyvumo daugiabučiuose namuose programą“.

Tikimasi, kad šiam sprendimui politikai pritars kitą antradienį vyksiančiame rajono Tarybos neeiliniame posėdyje.

Taip naujosios koalicijos valdžia nori išjudinti kelerius metus Šilutės rajone stringančią valstybės remiamą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Sprendimo iniciatoriai – Ekonomikos ir finansų komiteto noriai, kuriam vadovauja Arvydas Jakas. Nors prieš porą savaičių jis spaudos konferencijoje užsiminė, kad „Pastatų energinio naudingumo ir jų energinio efektyvumo didinimo galimybių įverinimo studiją ir energinio efektyvumo daugiabučiuose namuose programą“ komiteto nariai svarstys rugsėjo – spalio menesiais, tačiau dabar apsispręsta programos rengimo reikalus paspartinti.

Pasak A.Jako, jeigu neeiliniame rajono Tarybos posėdyje, kuris numatytas rugpjūčio 14 dieną, politikai pritars įpareigoti Savivaldybės administraciją atlikti minėtą studiją ir parengti daugiabučių atnaujinimo programą, bent mėnesiu anksčiu bus galima imtis daugiabučių namų atnaujinimo.

A.Jakas mano, kad Savivaldybės administracija per rugpjūčio mėnesį galėtų parinkti kelis nuostolingiausius šilumos taupymo požiūriu Šilutės miesto daugiabučius namus, o gal ir kokį kvartalą, ir parengti konkrečią energinio efektyvumo daugiabučiuose namuose programą.

Politikams norėtųsi, kad dar šiemet šilutiškiams pavyktų pasinaudoti Vyriausybės parengtu daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansiniu modeliu. Jame numatyta lėšų daugiabučių atnaujinimui pritraukti iš įvairių šaltinių: Europos Sąjungos, valstybės biudžeto lėšų ir pačių gyventojų. Galimybes pasinaudoti ES lėšomis daugiabučiams atnaujinti suteikia ES iniciatyva JESSICA.

Pasak A.Jako, Šilutėje norima pasinaudoti Vilniuje ir kai kuriose kituose rajonuose jau įgyvendinama praktika, kai daugiabučių namų gyventojai turi atnaujintus namus, o renovacijos išlaidas apmoka iš ES ir Valstybės paramos fondų gauta parama bei savo lėšų sutaupytų mokant žymiai mažesnius mokesčius už šilumą.

Pagal vyriausybės parengtą modelį, lėšos daugiabučiams atnaujinti bus skiriamos iš Kontroliuojančiojo fondo, kurį įkūrė Finansų bei Aplinkos ministerijos ir Europos investicijų bankas (EIB – pastarasis paskirtas fondo valdytoju).  EIB valdomas fondas per finansinius tarpininkus teiks ilgalaikes lengvatines paskolas gyventojams, siekiantiems atnaujinti savo būstą.

Lėšos, investuojamos į daugiabučių atnaujinimo projektus, grįš į fondą, ir jas vėl bus galima investuoti. Projekto atsiperkamumą lems įgyvendinamų energiją taupančių priemonių (tokių kaip stogo ir sienų apšiltinimas, šildymo sistemos atnaujinimas, langų pakeitimas naujais, balkonų įstiklinimas ir kitos) efektyvumas ir dėl to sumažėjęs mokestis už šildymą.

Valstybė padės gyventojams kompensuodama dalį atnaujinimo (modernizavimo) darbų, iki 2013 m. gruodžio 31 d. butų ir kitų patalpų savininkams kompensuodama 100 procentų atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros atlikimo išlaidų.