Valdžios pramogos – už mūsų pinigus

alanija silutePasikeitus Savivaldybėje valdančiosios daugumos politikams ir administracijos vadovams, lengviau atsiveria informacija, kaip mūsų buvusi valdžia mėgavosi mokesčių mokėtojų sąskaita.

Dabar jau atstatydintos Šarūno Laužiko valdančiosios koalicijos politikai prieš mėnesį savo pramogoms iš praskolinto Savivaldybės biudžeto iškrapštė 15,043 tūkst. litų kelionei į Turkiją, Alanijos miestą.

Iš Savivaldybės biudžeto sąskaitos buvo apmokėtos keliauninkų išlaidos lėktuvo bilietams – 8 743,00 Lt – ir solidūs komandiruotpinigiai – 6 300 Lt. Delegacija buvo apsistojusi viešbutyje „Aroma“.

Oficialus pretekstas

Kelionės, kuri vyko birželio 1-8 dienomis, oficialus pretekstas – pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp Šilutės ir Alanijos savivaldybių. Mat septynerius metus galiojusi bendradarbiavimo sutartis tarp Šilutės ir Konakli (Turkijoje) savivaldybių nebeteko prasmės, nes Konakli savivaldybė panaikinta ir prijungta prie Alanijos savivaldybės.

Sutarčiai iš naujo pasirašyti būtų pakakę ir vieno iš dviejų tuometinių savivaldos vadovų – Š.Laužiko ar savivaldybės administracijos direktoriaus T.Budrikio arba kito tokiai misijai įgalioto Savivaldybės administracijos skyriaus vadovo parašo.

Tačiau mūsų brangieji politikai į šiltus kraštus išvyko su visa svita, galėsiančia paliudyti tokį „iškilmingą faktą“. Be jau minėtų Š.Laužiko ir T.Budrikio, Turkijos saulės spinduliuose šildėsi trys Savivaldybės tarybos nariai: žaliųjų – valstiečių sąjungos atstovas Povilas Tunaitis, Darbo partijos – Saulius Stankevičius, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų – Vincenta Bubilienė. Važiavo ir Savivaldybės Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Edita Šukytė, atlikusi vertėjos darbą.
Birželio 10 dieną Savivaldybės tinklapyje buvo pateikta informacija apie sutarties pasirašymą.

„Šilutės rajono savivaldybės meras Šarūnas Laužikas, Tarptautinio Alanijos (Turkijos) kultūros ir meno festivalio metu, 2014 m birželio 2 d., pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Alanijos savivaldybės meru Adem Murat Yucel. Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Turkijoje Kęstutis Kudzmanas, atašė Dovilė Elvan, Šilutės rajono savivaldybės delegacijos nariai.

Pasirašant sutartį Alanijos savivaldybės meras Adem Murat Yucel džiaugėsi aktyviu bendradarbiavimu tarp Šilutės ir Konakli savivaldybių, o dabar besiplėtojančiais puikiais santykiais ir šiltu bendradarbiavimu tarp Alanijos ir Šilutės. Šilutės rajono savivaldybės meras Šarūnas Laužikas pasidžiaugė septynerių metų bendradarbiavimu su Konakli savivaldybe ir tikisi aktyvaus įvairių projektų įgyvendinimo bendradarbiaujant su Alanijos savivaldybe. Savivaldybių atstovai pasikeitė atminimo dovanomis, simbolizuojančiomis krašto istoriją ir kultūrą. Šilutės rajono savivaldybės atstovai įteikė gintarinį kurėną ir Šilutės vėliavą, o Alanijos savivaldybės meras įteikė rankų darbo šilko suvenyrą.

Pasirašyta sutartimi įsipareigojama organizuoti bendradarbiavimą kultūrinėje, socialinėje, ekonominėje srityse, kurti palankų investicijoms ir turizmui vietovių įvaizdį. Buvo aptariama galimybė Šilutės rajono savivaldybės vaikams 2015 metų balandžio mėnesį dalyvauti kasmet organizuojamame Nacionaliniame vaikų festivalyje, o 2015 metų rudenį Šilutėje organizuoti Turkijos kultūros festivalį. Nacionaliniame vaikų festivalyje kviečiami dalyvauti vaikai iš visų partnerių miestų pristatyti savo kultūrą, susipažinti su vaikais iš kitų šalių, dalintis patirtimis, bendrauti ir draugauti ne tik šventės metu, bet ir vėliau. Šiuo festivaliu skatinama partnerių miestų draugystė, ryšių palaikymas ne tik oficialių atstovų susitikimų metu, bet ir skatinama vaikų ir šeimų draugystė.“

Apie bendradarbiavimo perspektyvą ir naudą

Ar 7 metai bendradarbiavimo su Turkijos Konakli savivaldybe davė kokios nors apčiuopiamos naudos mūsų savivaldybei? Kiek turkų savivaldos patirtis ir turizmo verslo plėtojimo patirtis yra naudinga mūsų visai kitokios gamtos, kitokios demokratijos per 3000 kilometrų nutolusiam kraštui? Juolab kad per 7 metus taip ir nebuvo jokio konkretaus abiejų savivaldybių projekto, neatrastas joks bendras finansinis šaltinis, kuris leistų atlikti kokį nors naudingą darbą abiem sutarties šalims. Lig šiol labiausiai žinoma „nauda“ – abiejų pusių politikų ir savivaldos atstovų pasivažinėjimai.

Kelionių į Konaklį pradininkas Virgilijus Pozingis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad nėra nusivylęs bendradarbiavimu su turkais. Jis paminėjo projektą, kai grupelė Šilutės neįgaliųjų aplankė Turkiją ir jų kelionė buvo apmokėta ES finansuojamo projekto lėšomis. Pasak V.Pozingio, tokių projektų galėtų būti daugiau, daugiau žmonių galėtų susipažinti su kitų šalių kultūra ir gyvenimu.

V.Pozingis nieko bloga nemato, kad mūsų savivaldos politikai, administracijos atstovai aplanko Turkiją, pamato kitokį valstybės ir savivaldos pavyzdį. Jo nuomone, reikia plėsti akiratį ir kas naudingiausia pritaikyti savo praktikoje.

Dabartinis rajono meras Vytautas Laurinaitis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad dar nėra įsigilinęs į bendradarbiavimo sutartį su Alanijos savivaldybe. Jo nuomone, per 7 metus bendradarbiavimas jau galėjo išsiplėtoti į konkretesnį visuomeninių organizacijų ar turizmo verslo atstovų bendravimą. Tikriausiai, mūsų turizmo verslo atstovai turėtų ko pasimokyti iš turkų, pavyzdžiui, kaip organizuoti turistų aptarnavimą. Pasak V.Laurinaičio, jau seniai reikėjo savivaldybės vadovų mandagumo vizitus keisti į konkrečius dalykinius ir naudingus visuomeninių ar verslo atstovų vizitus.