VDI įspėja: neatsargus darbas aukštyje – mirtini atvejai darbe

Šiemet užregistruoti jau du mirtini nelaimingi atsitikimai darbe, abiem atvejais darbuotojai krito iš aukštai ir užsimušė statybvietėse.

Dar 5 iš 10 darbuotojų statybvietėse, kritę iš aukštai, susižalojo. 

„Birželio 28 d. Vilniuje įvyko mirtimi pasibaigęs nelaimingas atsitikimas darbe, kai 11 m aukštyje dirbęs vyras nukrito ir užsimušė“, – sako LR vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.

Darbdavys, vykdydamas pareigas, numatytas Lietuvos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme bei Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, vertina riziką ir įgyvendina priemones, užtikrinančias, kad darbas aukštyje būtų dirbamas saugiai. Saugos priemonės turi atitikti darbo pobūdį ir galimą apkrovą, sudaryti sąlygas darbuotojams saugiai judėti.

Statybvietėse neretai tenka kopėčiomis kilti į keliasdešimt metrų aukštį, tad grėsmė nukristi didelė. Kuriant profesinės rizikos prevencijos strategiją darbo vietose, būtina imtis visų įmanomų priemonių saugioms darbo vietoms aukštyje užtikrinti.

„Nelaimingi atsitikimai darbe, statybų sektoriuje, nukritus iš aukštai, kartojasi kasmet, – teigia J. Gricius. – Apmaudžiausia, kad nesilaikoma paprasčiausių saugos reikalavimų: siekiant atlikti darbus kuo skubiau, neprisirišama, nors prisirišimo (inkaravimo) taškai ir būna įrengti. Kalbant apie statybų sektorių, to būtų galima išgyvendinti, ėmus atsakingai identifikuoti pavojus ir vertinti rizikas. Darbdavys tiesiogiai atsakingas už jo darbo vietoje dirbančių darbininkų saugą ir sveikatą.“

VDI siekia netoleruoti nė vienos nelaimės darbe. Jų galima išvengti nuolat kalbant su darbuotojais apie saugą, suteikiant saugos priemones. 

Mirtinų atvejų skaičius statybose, palyginti su kitomis veiklos rūšimis, užima visai negarbingą I vietą. Palyginus 2019–2022 m. sausio 1–birželio 27 d., 2019 m. užregistruoti 9 sunkūs ir 3 mirtini, 2020 m. – 10 sunkių ir 2 mirtini, 2021 m. – 15 sunkių ir 3 mirtini, 2022 m. – vėl 15 sunkių ir 1 mirtinas. Tendencijos linkusios didėti.

Visų ekonominės veiklos sektorių nukritimų iš aukštai skaičius neretais atvejais taip pat drastiškas, pastebimas augimas. 2019 m. sunkių nelaimingų atsitikimų užfiksuota 50, iš jų, nukritus iš aukštai darbo vietoje, užfiksuota 16. 2020 m. sunkių nelaimingų atsitikimų registruota 54, ir net 18 iš jų – nukritimų iš aukščio. 2021 m. nelaimingų atsitikimų fiksuota 70, ir net 21 – nukritimas iš aukščio. Šiais metais tokių atvejų – nelaimingų atsitikimų skaičius – 72, ir 14 – nukritimų iš aukščio.

Pasibaigusių mirtimi atvejų skaičius – įvairuoja: 2019 m. – 19 (3 nukritimai iš aukščio), 2020 m. – 14 (5 nukritimai iš aukščio), 2021 m. – 20 (3 nukritimai iš aukščio), 2022 m. – 16 (2 nukritimai iš aukščio).

Nereta, tad apmaudi, nelaimingų atsitikimų darbe priežastis – nesaugūs pačių darbuotojų veiksmai, dėl to įvykę nelaimingi atsitikimai darbe sudaro daugiau nei trečdalį incidentų.

VDI yra parengusi rekomendacijas įvairių sektorių darbams vykdyti. Jas galima rasti VDI interneto svetainėje, www.vdi.lt, Statybų rangovo vadove. Be to, VDI konsultuoja darbdavius bei darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais toliau nurodytais kontaktais.