Veiviržo tiltą primins išsaugoti autentiški fragmentai

 veivirzo tiltas stulpelisVisuomenės ažiotažas dėl naikinamo šimtamečio istorinio tilto per Veiviržo upę Vilkyčiuose, kelyje link Klaipėdos, baigtas: tiltas nebus išsaugotas. Jo vietoje bus pastatytas dviejų kelio juostų 10 metrų pločio naujas tiltas.

Tokį verdiktą Šilutės visuomenei pranešė Automobilių kelių direkcijos direktorius Egidijus Skrodenis. Jis su direkcijos padalinių vadovais, savivaldybės vadovais ir LR Seimo nariais dar kartą apsilankė prie griaunamo tilto ir Šilutės savivaldybėje surengė spaudos konferenciją.

Gerina susisiekimą

E.Skrodenis dar kartą pakartojo, kad senasis tiltas nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Judriame kelyje Šilutė – Klaipėda siauras tiltas, ant kurio negali prasilenkti du automobiliai, negalėtų būti restauruotas ir eksploatacijai atiduotas toks, koks buvo. Vienpusio eismo tiltas jau buvo paženklintas gausiais eismo įvykiais, praleidžiant tiltu važiuojančias mašinas, gaištamas keleivių laikas.

E.Skrodenio teigimu, neracionalu išsaugoti senąjį tiltą kaip eksponatą ir šalia jo statyti kitą šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį tiltą (taip siūlo keli žmonės).

Tektų iš abiejų Veiviržo upės pakrančių pusių išpirkti privačių žemių sklypus. Be abejonės, žemių sklypų įsigijimas, jų paskirties pakeitimai ir t.t. užimtų daug laiko.

Todėl nuspręsta senojo tilto vietoje statyti šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį tiltą, kad iš esmės pagerinti susisiekimą šiame kelyje.

Saugos atminimą ir originalius elementus

Direkcijos vadovas pasižadėjo atsižvelgti į Nekilnojamojo kultūros paveldo komisijos nuomonę ir šalia tilto įrengti aikštelė su informaciniais stendais, kuriuose bus eksponuojamos senojo tilto nuotraukos. Žadėjo išsaugoti originalias tilto atramas ir jas taip pat eksponuoti aikštelėje, šalia stendų.

Bus skelbiamas stendų įrengimo ir senojo tilto atramų eksponavimo konkursas. Komisija, sudaryta iš Vilkyčių bendruomenės atstovų irŠilutės rajono savivaldybės tarybos narių, įvertins pateiktus pasiūlymus.

Tiltą laikančios atra-mos bus apklijuotossenojo tilto akmenimis, jos bus panašios į senąsias. Taip, pasak E.Skrodenio, bus bandoma išsaugoti buvusio tilto vaizdą.

E.Skrodenis sakė, kad kilęs visuomenės ažiotažas direkcijai davė pamoką, kaip dirbti su istoriniais objektais, nors jie ir nėra Nekilnojamojo kultūros paveldo registre: reikės rekonstrukcijas labiau derinti su visuomene ir surasti kompromisinius sprendimus.
VEIVIRZO
Asfaltuos žvyrkelių „zebrus“

Spaudos konferencija buvo baigta informacija apie Šilutės savivaldybėje planuojamus žvyrkelių asfaltavimo darbus. Iš vadinamosios „Zebro“ programos šiemet numatyta asfaltuoti apie 8 km žvyrkelių: tai 1,23 km, ruožas kelyje Juknaičiai – Sausgalviai – Tatamiškiai, 4,6 km ruožas kelyje Verdainė – Pašyšiai ir 1,88 km ruožas kelyje Meldikviršiai – Sartininkai – Žemaičių Naumiestis.

Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijai pasirašius susitarimą atnaujinti rajoninius žvyrkelius iš ES investicijų bei kitų finansavimo šaltinių, Šilutės rajone bus asfaltuota: 0,46 km ruožas kelyje Ramučiai – Gardamas, 1 km privažiuojamojo kelio bus asfaltuotas Žakainių bei Jokūbiškių kaimuose (nuo kelio Žemaičių Naumiestis – Švėkšna), 1,9 km ruožas kelyje Verdainė – Pašyšiai, vedančiame link Tarvydų, 1,47 km ruožas kelyje Meldikviršiai – Sartininkai – Žemaičių Naumiestis, ties  Žalpių ir Buikiškės kaimais, 0,28 km ruožas kelyje Gardamas – Šyliai, 0,55 km ruožas kelyje Inkakliai – Nikėlai – Šiauliai, 1,01 km ruožas kelyje Rūgaliai – Minija.

E.Skrodenis apgailestavo, kad pagryniškiams, gyvenantiems šalia kelio, vedančio link Prezidento K.Griniaus tilto, šią vasarą dar tenka kentėti nuo kelio dulkių. Juolab kad pusė kelio nuo minėto tilto jau padengta minkšto asfalto danga, nors aplink jokių sodybų nėra. Pasak direktoriaus, taip atsitiko dėl nesėkmingo viešojo konkurso: tolimesnio ruožo asfaltavimo darbų konkurso rezultatai buvo apskųsti, todėl asfaltavimo darbų nebuvo galima pradėti. Dabar skundai išnagrinėti, ir  dar šiemet bus asfaltuotas likęs žvyrkelio ruožas iki pat asfaltuotos gatvės.

Seimo narys Artūras Skardžius padėkojo Automobilių kelių direkcijos vadovui E.Skrodeniui už apsisprendimą nuosekliais veiksmais pradėti estakados statybas kelyje Šilutė – Rusnė. Direktorius patvirtino faktą, kad pabaigus poveikio aplinkai tyrimus nedelsiant bus pradėti estakados projektavimo darbai ir ieškomas finansavimas estakados statyboms.