Velykų laukė jaunieji saugiškiai

Tyrinėjimai, bandymai, emocijos – galimybė paįvairinti veiklas su vaikais. STEAM ugdymo veiklose per žaidimą vaikai mokosi.

Saugų mažieji kūrė Velykų simbolius.

Toks ugdymas ir patirtis, kurią ankstyvojo amžiaus vaikai įgyja veiklose, formuoja savęs pažinimą, santykius su bendraamžiais ir gebėjimą suvokti supantį pasaulį. Akivaizdu, kad vaikai iš prigimties būdami smalsūs tyrinėtojai, natūraliai stengiasi viską patirti savo jausenomis.

STEAM – integruotas mokymasis. Tai būdas, padedantis vaikams užsiėmimuose įgyjamas žinias pritaikyti praktiškai. Tai galimybė tuo pačiu metu ne tik mokytis, bet ir užsiimti menine – kūrybine veikla. STEAM ugdyme dėmesys sutelkiamas ne vien į teoriją, bet ir į kūrybiškumą, praktinį, žaidimais bei tyrinėjimais grįstą mokymą. Praktiškai užduotį atlikus savarankiškai, teoriją vaikui suprasti darosi kur kas paprasčiau.

Artėja smagiausios pavasario šventės Velykos. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikučiai kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aušra Grybiene įgyvendino naują idėją – kūrė Velykų simbolį – margutį. Stilizuotame kiaušinyje vaikai padarė lizdelį ir apgyvendino geltonpūkį viščiuką. Mokytoja Aušra visus darbelius nufotografavo, pagamino fotografijas ir Saugų bibliotekoje surengė parodą.