VERT nustatė UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos ir karšto vandens kainas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos bazinę kainą 3 metų reguliavimo periodui. 2022 m. sausio mėnesio projekcinė šilumos bazinė kaina, įvertinus papildomą dedamąją, sudaro 5,71 ct/kWh.

Pexels nuotr.

VERT bendrovei apskaičiavo 2 008,63 tūkst. Eur būtinųjų metinių pastoviųjų sąnaudų (nusidėvėjimo, personalo, einamojo remonto bei aptarnavimo, mokesčių, finansinės, administracinės, rinkodaros, investicijų grąžos ir kitos priskirtos sąnaudos) ir investicijų grąžos.

Taip pat VERT įvertino, kad ankstesniais laikotarpiais bendrovė gavo 26,04 tūkst. Eur papildomų pajamų dėl mokestinių įsipareigojimų sąnaudų. Šias papildomai gautas pajamas Šilutės rajono savivaldybė taryba turi įvertinti nustatydama šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

Numatoma, kad UAB „Šilutės šilumos tinklai“ per metus į šilumos perdavimo tinklą patieks 88,24 tūkst. MWh šilumos. Šilumos bazinės kainos kuro struktūroje didžiąją dalį sudaro medienos kilmės biokuras (90,85 proc.), likusi dalis – šiaudai, medžio granulės ir dyzelinas (9,15 proc.).

VERT taip pat nustatė UAB „Šilutės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamąsias: projekcinė 2022 m. sausio mėn. karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams yra 6,18 Eur/m3, t. y. 0,40 Eur/m3 didesnė nei galiojanti kaina. Kainos pokytį lėmė pastoviosios dedamosios didėjimas dėl didesnių darbo užmokesčio sąnaudų ir nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos priežiūros sąnaudų.