Viešieji darbai: poreikis – didžiulis, bet dirbti atsakingai moka ne visi

 DARBO BIRZA 5Artėja sezonas, kuomet po miestus ir kaimus pasklis viešuosius darbus dirbantys žmonės. Tokių darbų tikslas – sudaryti galimybes bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, moksleiviams atostogų metu, ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojams priverstinių prastovų metu ar dirbantiems ne visą darbo laiką laikinai įsidarbinti, siekiant užsidirbti pragyvenimui.

Organizuojant viešuosius darbus nekuriamos darbo vietos – tai yra tik laikina priemonė neturintiems kito darbo.

Šiemet Šilutės rajone pagal viešųjų darbų programą bus įdarbinta šiek tiek mažiau žmonių nei pernai, nors lėšų tam skirta šiek tiek daugiau. O žmonių poreikis šiems darbams, anot seniūnų ir darbdavių, yra dvigubai didesnis nei jų pasiūla.

Bėda tik ta, kad tokius darbus dirbančių žmonių požiūris į darbą keičiasi menkai, daugeliui jų už nugaros nuolat turi stovėti prižiūrėtojas, o kai kuriems ir rimtesnio įrankio patikėti negalima. Tai nekeista – juk darbo rinkai pasirengęs ir norintis dirbti žmogus pats darbo greit susiranda – tai liudija ir seniūnijų vadovai, ir Darbo biržos specialistai.

Moka Darbo birža ir Savivaldybė

2015 metais Šilutės rajone viešiesiems darbams buvo nukreipti 492 žmonės, nors iš anksto buvo numatyta įdarbinti 460. Tai todėl, kad vidutinė numatyta tokių darbų trukmė yra 2 mėnesiai, tuo tarpu vidutiniškai žmonės dirba 1,8 mėnesio. Vadinasi, dalies jų neišdirbtą laiką galima atiduoti kitam žmogui.

Darbo birža apmoka 60 proc. darbo užmokesčio išlaidų bei „Sodros“ įmokas viešuosius darbus dirbantiems žmonėms, taip pat sumoka sveikatos tikrinimo ir kelionių išlaidas (jei tokių žmogus turi) pagal patvirtinus tarifus. Tai didelė paspirtis iš atokesnių vietovių važinėjantiems žmonėms.
Kitą dalį atlyginimo prideda rajono Savivaldybė.

Pasak Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos pareigas laikinai einančios Janinos Valienės, tiek lėšų, kiek prašoma viešiesiems darbams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Savivaldybei neskiria nė vienais metais. Štai šiems metams buvo pateikta 236 000 eurų paraiška, bet gauta 185 000 eurų.

Pernai Savivaldybei viešųjų darbų organizavimui buvo skirta 178 800 eurų.

„Savivaldybei naudingiau būtų įdarbinti daugiau žmonių, nes dirbantis žmogus visada geriau – jis ir sąmoningesnis, ir naudingesnis. Bet galime darbo duoti tik tiek, kiek gauname pinigų“, – sakė vedėja.

Norinčiųjų dirbti daug

Klaipėdos Darbo biržos Šilutės skyriaus Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio vedėja Jūratė Jakštienė sako, kad norinčiųjų dirbti viešuosius darbus kasmet yra labai daug.

Pernai Klaipėdos darbo biržos Šilutės skyriaus vadovai šiems darbams finansuoti buvo numatę skirti 243 025 eurus, o skyrė 245 707 eurus.

2016 metais buvo planuojama pagal Viešųjų darbų programą įdarbinti 600 žmonių, bet realiai pavyks darbo duoti tik 400-ams, mat šiemet iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauta 252 150 eurų. Nors ši suma už pernykštę ir didesnė, bet tai todėl, kad šalyje pakilo minimalus atlyginimas, tad kartu kilo ir valandinis įkainis (šiuo metus jis siekia 2,13 euro). Tad visų norinčiųjų poreikio patenkinti nepavyks.

2014 metų pabaigoje savivaldybės Taryboje patvirtinus Viešųjų darbų programą 2015-iesiems buvo sudaryta iš viso 61 sutartis su seniūnijomis, darbdaviais, mokyklomis, kultūros centrais, autobusų parku ir kitomis įstaigomis.

Šiemet jau irgi užsiregistravo 61 darbdavys, norintis, kad vasarą jam talkintų viešuosius darbus dirbantys žmonės.

„Žinoma, darbo rinkai pasirengę žmonės ir patys susiranda darbo, o viešųjų darbų prašo tik jokios profesijos neįgijusieji, nekvalifikuoti arba priešpensinio amžiaus žmonės“, – sako J.Jakštienė.

Pasak J.Jakštienės, vasarą dirbti labai nori mokiniai ir pernai keletą saviškių įdarbino Kintų mokykla. Moksleiviai tvarkė mokyklą, prižiūrėjo jos aplinką.

J.Jakštienei ne naujiena, kad kai kuriems viešuosius darbus dirbantiems žmonėms reikia „stovėti už nugaros“ ir kontroliuoti. Bet, pasak specialistės, ir šiemet seniūnai jau klausia, ar gaus tų darbininkų.

Šilutėje priežiūros reikia

Iš seniūnijų pernai daugiausia – 43 žmones – įdarbino didžiausioji Šilutės seniūnija, 40 žmonių viešuosius darbus dirbo Vainuto seniūnijoje, 37 – Švėkšnos, 23 – Žemaičių Naumiesčio seniūnijose.

Kalbiname pirmųjų dviejų seniūnijų vadovus ir išgirstame, kad nauda seniūnijoms iš viešųjų darbų be abejonės yra. Šilutės seniūno pavaduotojas Algirdas Ivanauskas pasiūlo pasidairyti į pakeles ir pamiškes, kur dar prieš 5 ar 10 metų gulėdavo kalnai visokių šiukšlių. Šiandien dauguma tokių vietų daug švaresnės, o jei ir guli kur koks vienas kitas nevaleikos numestas maišelis, tai bent jau neilgai.
Viešuosius darbus dirbantys žmonės nuolat tvarko ir viešąsias miesto erdves, kapines ir kitas teritorijas.

Šilutės seniūnijoje jau žinoma, kad šiemet bus galima įdarbinti 25 pagal Viešųjų darbų programą padirbėti norinčius žmones. A.Ivanauskas sako, kad daugiau ir nereikėtų, nes kitaip nebeužtektų seniūnijos pajėgų tiems darbininkams prižiūrėti. Mat kartu dirba dar ir grupė už socialines pašalpas atidirbinėjančių žmonių. Pastarųjų – apie porą šimtų, ir dirba jie 8 dienas per mėnesį po 4 valandas.

O priežiūros visgi reikia, ir pasak pavaduotojo, tai natūralu: juk darbštus, atsakingas ir dirbti norintis žmogus darbo beveik visada susiranda pats, jam nereikia nei viešųjų, nei visuomenei naudingų darbų.

Atsakingesni yra viešuosius darbus dirbantys žmonės, anot pavaduotojo, jie ir pareigą jaučia, ir brangesnius įrankius jiems dažniau galima patikėti. Patikimesni yra ir vyresnio, priešpensinio amžiaus darbininkai, tarp jaunimo atsakingai žiūrinčių į patikėtą darbą yra nedaug.    

Vainute gamino ir paminklines lentas

Vainuto seniūnas Vitalijus Mockus irgi pasakoja apie tokių darbų naudą. Šioje seniūnijoje beveik nebėra jokių įmonių, tad ir bedarbių, o tuo pačiu – ir norinčiųjų dirbti viešuosius darbus daug. Viešuosius darbus ir juos dirbančius žmones skirstyti ir prižiūrėti paprašyta seniūnaičių ir bendruomenių vadovų, nes prižiūrėti, anot V.Mockaus, aišku, reikia. Tarp darbo prašančiųjų yra ir tokių, kurių apylinkės ūkininkai jau nebenori samdyti…

Šioje seniūnijoje jau irgi švaresnės pakelės ir pamiškės, viešuosius darbus dirbantys žmonės sutvarkė ne vieną šaligatvį ir ne vienerias kapinaites, pagamino net paminklines lentas ir kitokius gražius aplinkos akcentus.

Šiemet Vainute viešuosius darbus dirbs mažiau nei pernai žmonių – tik 25, bet prašančiųjų viešųjų darbų, pasak seniūno, yra antra tiek. Todėl numatyta trumpinti darbų laiką, kad juos būtų galima skirti didesnei grupei žmonių. Jau numatyti ir darbai, kuriuos reikės atlikti.