Viešosios bibliotekos tampa „trečiąja vieta“ po namų ir darbovietės

bibliotekos-pazangaiKaimo vietovėse viešoji biblioteka tampa trečiąja vieta po namų, darbovietės ar mokymosi įstaigos, kur gyventojai gali patenkinti socializacijos, savišvietos ir saviraiškos poreikius.

Tai, kad biblioteka yra bendruomeninio gyvenimo centras, pripažįsta net du trečdaliai visuomenės narių, rodo projekto „Bibliotekos pažangai“ užsakyta apklausa.

„Kaimuose, sumažėjus kultūros centrų ir kitų viešųjų paslaugų teikėjų skaičiui, bibliotekos vaidmuo tapo gerokai svarbesnis. Dalyje vietovių po darbų ar mokslų gyventojai tiesiog neturi kur nueiti turiningai praleisti laisvalaikio. O aprūpintos šiuolaikine įranga ir kompetentingais bei aktyviais darbuotojais, bibliotekos gali pasiūlyti ne tik knygas ar internetą, o ištisą paslaugų, reikalingų bendruomenėms, kompleksą“, komentuoja projekto „Bibliotekos pažangai“ vadovas Kęstutis Juškevičius.

Apklausos duomenimis, jei 2008 m. dauguma gyventojų bibliotekoje pirmiausia įžvelgė erdvę skaitymui, tam tikrą informacijos ir žinių talpyklą, tai 2011 m. biblioteka jau matoma kaip modernias paslaugas teikiantis bendruomenės traukos centras, bendravimui skirta socialinė erdvė. Tokiu centru biblioteką laiko 67 proc. gyventojų arba beveik penktadaliu daugiau nei prieš trejus metus.

Nuomonių tyrimo duomenimis, kasmet daugėja gyventojų, manančių, kad biblioteka yra moderni, skirta bendrauti su kitais žmonėmis ir teikianti kompleksines paslaugas vieta. Jei 2008 m. tik 58 proc. gyventojų biblioteką pavadino šiuolaikiška institucija, tai 2011 m. taip manančių padaugėjo iki 79 proc.

Kaip rodo apklausos, didžioji dalis lankytojų į bibliotekas užsuka ne tik dėl nemokamo interneto. Daugiau nei 70 proc. viešosios interneto prieigos vartotojų naudojasi knygų išdavimu, beveik 60 proc. skaito periodinę spaudą, trečdalis naudojasi informacijos duomenų bazėmis, peržiūri vaizdo medžiagą ar klausosi garsų įrašų.

„Daug lankytojų, ypač kaimo bibliotekose, plečia ir bendravimo galimybes. Ypač socialūs yra senjorai, kurie ne tik bendrauja tiesiogiai bei naudodamiesi internetu, bet ir buriasi į klubus, organizuoja įvairius kultūrinius ir edukacinius renginius. Bedarbiai, turintys nemažai laisvo laiko, taip pat yra itin aktyvūs bibliotekų lankytojai, besinaudojantys įvairiomis paslaugomis. Nemažai bibliotekų bendradarbiauja su teritorinėmis darbo biržomis, todėl ieškantys darbo bibliotekose atlieka ir įvairias teisines procedūras, aktyviai dalyvauja IT mokymuose, kituose bibliotekų rengiamuose kursuose“, pažymėjo K. Juškevičius.