Vilkyčiams – vėjininkų parama

vejo jegainesPirmadienį Vilkyčiuose savivaldybės merė Daiva Žebelienė susitiko su trijų Vilkyčių bendruomenių pirmininkais Romualdu Baltrukoniu, Vytautu Tamašausku ir Ineta Pačiauskaite (ji gegužės pradžioje išrinkta Vilkyčių bendruomenės centro „Viltis“ pirmininke vietoj buvusio pirmininko Dariaus Viliaus) ir aptarė veiklos perspektyvas. Susitikime dalyvavo seniūnė Anastazija Oželytė ir naujai pradėjusių veikti Čiūtelių vėjo jėgainių parko steigėjas UAB „4energia“ vadovas Tadas Navickas.

Bendruomenių pirmininkai buvo supažindinti su vėjo jėgainių eksploatacijos projekto nuostatomis, vėjininkai pristatė fondą, iš kurio dukart per metus (birželio ir gruodžio mėn.) yra remiamos tos gyventojų bendruomenės, kurių teritorijose yra pastatytos ir eksploatuojamos vėjo jėgainės.

Bendruomenių pirmininkai buvo kviečiami su savo bendruomenių nariais aptarti poreikius, išskirti prioritetus, kad lėšos būtų naudojamos tikslingai, o įgyvendinti norai turėtų naudos visai Vilkyčių gyvenvietei.