Vilkyčių bendruomenė prieš vėjininkus kovos ir toliau

Jegaines IMG 6036Jau nebe pirmi metai su vėjo jėgainių statytojais kariauja Vilkyčių bendruomenės centras „Viltis“.

Vasario pabaigoje vilkytiškiai bandė pasipriešinti valstybinei komisijai, kuri sprendė Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių vėjo jėgainių parko tinkamumo naudoti klausimą.

Bendruomenei nepavyko – jos nariai iš restorano „Gilija“, kur persikėlė komisijos nariai, buvo išvyti pasitelkus apsaugininkus.
Vilkytiškiai įvykį paviešino žiniasklaidai ir ketina kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad jos įvertintų valstybinės komisijos darbo organizavimą, nesuprantamą slaptumą, visuomenei daromas kliūtis gauti informaciją.

Vilkyčių bendruomenės centro „VILTIS“ kreipimasis

„Jau beveik dveji metai Vilkyčių bendruomenės centras „VILTIS“ dalyvauja teismuose prieš Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių vėjo jėgainių parko galimai neteisėtas statybas.

2012-08-06 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pradėjo vėjo jėgainių parko patikrinimą. Patikrinimo metu mums buvo pasakyta, kad, kol vyks teisminiai procesai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių vėjo jėgainių parko tinkamu naudoti nepripažins.

2013-03-19 Šilutės rajono apylinkės teisme vyks pirmasis svarstomasis posėdis, kuriame, tikimės, bus nagrinėjamas mūsų pateiktas ieškinys. Iki šiol visi posėdžiai buvo tik parengiamieji.

Mes, Vilkyčių bendruomenės centro „VILTIS“ nariai, gavome informaciją, jog 2013 m. vasario 27 dieną bus vykdoma Čiūtelių, Grumblių ir Lankupių vėjo jėgainių parko pridavimo valstybinei komisijai procedūra. Komisijai vadovavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos priežiūros skyriaus Šilutės poskyrio vyriausiasis specialistas Egidijus Černeckis. Apie vykdomą pridavimą valstybinei komisijai tiesiogiai informuoti nebuvome. Įtardami galimus neteisėtus valstybinės komisijos veiksmus, išsikvietėme žiniasklaidos atstovus.

Komisijos nariai, pamatę bendruomenės atstovus, akivaizdžiai sutriko. Patikrinę vieną iš parko jėgainių, skubiai susėdo į automobilius. Egidijus Černeckis nieko nekomentavo, tik trumpai užsiminė, jog vyksta į Savivaldybę peržiūrėti dokumentų.

Nusprendėme dalyvauti ir mes. Sėdome į automobilius ir važiavome iš paskos valstybinės komisijos atstovams. Kelyje automobiliai ėmė nesuprantamai keisti kryptis ir skirstytis. Iš bene keliolikos automobilių kolonos privažiavę Šilutės miestą matėme tik tris.  Savivaldybės pastatą pravažiavo ir reguliuojamoje Šilutės sankryžoje dar keli stebimi automobiliai išsiskirstė skirtingomis kryptimis. Kaip vėliau paaiškėjo, po neilgai trukusių manevrų visi komisijos nariai vėl susibūrė į vieną vietą. Vėjo jėgainių parko dokumentaciją jie nusprendė svarstyti ir tikrinti Šilutės restorane „Gilija“.

Bendruomenės nariams ir žiniasklaidai atėjus į minėto restorano patalpas, komisijos nariai dar labiau sutriko. Padavėjai jau buvo pakeliui su karštais patiekalais. Keli komisijos nariai mus bandė stabdyti alkūnėmis ir neįleisti į banketinę salę. Šiaip taip patekę vidun, Egidijui Černeckiui norėjome įteikti dokumentus, kurie, kaip manėme, turėjo didelės įtakos valstybinės komisijos priimamam sprendimui. Tačiau dokumentus priimti buvo atsisakyta. Negana to, iškvietus apsaugą mes buvome išvaryti.

Taigi valstybinės komisijos posėdis vyko paslapčia, Šilutės restorane „Gilija“.

Mūsų nuomone, valstybės tarnautojai yra vieši žmonės ir jų darbas turi būti viešas. Atsižvelgiant į tokį jų elgesį, prašome imtis veiksmų ir užtikrinti valstybės tarnautojų veiklos viešumą. Ar toks jų elgesys gali būti tinkamai vertinamas? Ar Egidijus Černeckis teisėtai vykdė valstybinės komisijos posėdį?“

Bendruomenė nesustos

Bendruomenės „Viltis“ pirmininkas Darius Vilius sako jau po minėto posėdžio kreipęsis į E.Černeckį ir prašęs pateikti valstybinės komisijos posėdžio protokolą. Protokolo vilkytiškiai negavo. Pasak D.Viliaus, jie tik neoficialiai, kalbų lygyje girdėję, jog vėjo jėgainių parkas pripažintas tinkamu naudoti.

„Mūsų bendruomenė nesustos. Dabar ruošiame raštus ir dar kreipsimės į Vidaus reikalų ministeriją, STT, prokuratūrą – informuosime visas įmanomas institucijas. Bandysime gauti posėdžio protokolą ir skųsime tokį komisijos sprendimą“, – „Šilutės naujienoms“ sakė D.Vilius.