VTEK išteisino S. Tamašauskienę

Šiemet pavasarį rajono politikai šurmuliavo dėl Macikų kapinėse palaidotų nacistinės Vokietijos ir sovietų konclagerio Macikuose aukų palaikų, kai naujojoje kapavietėje pastebėtos pelkės. Respublikinė žiniasklaida pranešė, kad kapus semia Šyšos potvynio vanduo, vadinasi aukų, kurie buvo atkelti iš Armalėnų kaimo kapams vieta buvo parinkta netinkamai.

S. Tamašauskienė išteisinimą vertina „kaip pergalę prieš užsimiršusius visagalius vyrus valdžioje“.

Šilutės savivaldybės politikė, opozicijos atstovė Sandra Tamašauskienė tuomet apkaltino vieną iš savivaldybės vadovų – Sigitą Šeputį, vadovavus aukų perlaidojimo komisijai ir netinkamai parinkus naują vietą kapams. Ji raštu kreipėsi į Vyriausybės kanclerę, Seimo narį Zigmantą Balčytį ir merą Vytautą Laurinaitį, prašydama atlikti tyrimą.

S. Tamašauskienės etika tuomet suabejojo vicemeras S. Šeputis. Jis Savivaldybės Etikos komisijai pateikė skundą, kuriame teigė, kad S. Tamašauskienė nepagrįstai jį apkaltino parinkus Šyšos upės potvynio vandens skalaujamą vietą, kurioje vėliau palaidoti nacistinės Vokietijos ir sovietų konclagerio Macikuose aukų palaikai. Jo argumentai – kapai buvo apsemti ne dėl Šyšos potvynio, bet sniego polaidžio vandens. Be to, parenkant naująją laidojimo vietą S. Šeputis nevadovavo komisijai.
Savivaldybės Etikos komisija, kuriai vadovavo opozicijos atstovas Algirdas Gečas, ištyrė skundą, išklausė abi puses ir nusprendė, kad S. Tamašauskienė nepažeidė etikos, kai, rūpindamasi dėl Macikų konclagerio aukų palaidojimo vietos, surašė raštus kelioms institucijoms. Tokį sprendimą A. Gečas argumentavo tuo, kad S. Tamašauskienė taip nusprendusi spręsti aukų palaikų palaidojimo vietos problemą ir tokią teisę turėjo.

Kita dalis nutarimo – teiginys, jog S. Tamašauskienė pažeidė Tarybos nario veiklos etiką, nes S. Šeputį nepagrįstai kaltino nebūtais darbais, nes jis aukų laidojimo vietos parinkimo metu nebuvo nei komisijos narys, nei vadovas.

„Šilutės naujienose“ apie tai rašėme birželio 14 dieną.

Tokį Savivaldybės etikos komisijos sprendimą S. Tamašauskienė apskundė Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai (VTEK). Rugpjūčio 4 dieną gautas VTEK sprendimas, kuriame visas jos tyrimas aprašytas 16 puslapių tekste. Svarbiausia sprendimo dalis – panaikinti Savivaldybės etikos komisijos birželio 8 d. sprendimą dėl S. Tamašauskienės veiklos ta dalimi, kuria konstatuota, kad ji pažeidė LR valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje įtvirtintus pagarbos žmogui ir Valstybei, sąžiningumo, padorumo, teisingumo bei atsakomybės principus.

„Šilutės naujienoms“ S. Tamašauskienė sakė, kad džiaugiasi, jog VTEK jos skundą patenkino. „Išteisinta. Džiaugiuosi ir vertinu tai, kaip pergalę prieš užsimiršusius „visagalius“ vyrus valdžioje ir Etikos komisijoje – nepavyko susidoroti su nepatogia opozicijos lydere. Mes gyvename laisvoje teisinėje Valstybėje, vertinu laisvę, naudojuosi ja teisingai. Pasitikiu Valstybe ir raginu piliečius pasitikėti ja“.

Komercijos direktorius, korespondentas