VTEK: buvusi Šilutės savivaldybės tarybos narė D. Žebelienė pažeidė įstatymą

Dar eidama Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės pareigas D. Žebelienė pažeidė įstatymą.

Nuo liepos 26 d. D. Žebelienė eina administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė Daiva Žebelienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ribojimą atstovauti.

Tyrimo duomenys rodo, kad D. Žebelienė, būdama savivaldybės tarybos nare, atstovavo savo vadovautos UAB „Toluta” interesams Šilutės rajono savivaldybės administracijoje. Nustatyta, kad 2019 ir 2020 m. liepą tuometinė valstybės politikė minėtosios bendrovės vardu pateikė komercinių pasiūlymų dėl rangos darbų atlikimo, o po to pasirašė rangos darbų sutartis.

Pagal VPIDĮ, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba.

Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, VTEK atkreipia Šilutės rajono savivaldybės mero dėmesį, kad turi būti užtikrinta, jog VPIDĮ nuostatų savivaldybėje būtų laikomasi.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.