Vydūno gimnazija pagerbė savo geriausiuosius

vyduno asambleja_alimpiadininkaiAtkurtos Lietuvos valstybės jubiliejaus išvakarėse, vasario 15 dieną, Vydūno gimnazijoje nuo pat ankstyvo ryto prasidėjo didelė šventė.

Geriausiųjų – apie 60

Vietoj pirmosios pamokos visi susirinko į aktų salę, į Šimtmečio asamblėją. Gimnazijos direktorė Marina Stirbienė paskaitė ištrauką iš Antano Rinkūno prisiminimų, rašytų 1983 metais Toronte, Kanadoje. 1938-1939 m. A.Rinkūnas mokytojavo Šilutės Vydūno gimnazijoje ir buvo ruošiamas vadovauti šiai mokyklai. Atėjus vokiečiams, jis vienas iš paskutiniųjų paliko gimnazijos pastatą, ir visa tai, ką tuomet patyrė, aprašė atsiminimuose, skirtuose dukrai Giedrai ir broliui Jonui.

Po pranešimo padėkos raštais ir diplomais buvo apdovanoti gimnazijos, Šilutės rajono ir respublikinių konkursų ir olimpiadų nugalėtojai. Pasak direktorės M.Stirbienės, tokių geriausių iš geriausių moksleivių šiemet gimnazijoje yra apie 60. Keletą nuotaikingų šokių atliko gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas „Žvilgis“ (vadovė Alina Urbonienė).

Jaunimas – didysis laimėjimas ir dovana

Pasibaigus asamblėjai, visi išsiskirstė po kabinetus ir ėmėsi projektinės veiklos – kūrė plakatus, skirtus Lietuvos šventei, o po poros valandų vėl susirinko aktų salėje, jau papuoštoje gimnazistų sukurtais plakatais. Atvyko ir garbingų svečių – Šilutės politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai.

Susirinkusieji pamatė inscenizuotą Lietuvos valstybės atkūrimo procesą: keliasdešimt kostiumais pasipuošusių gimnazistų tapo 1917 metų Vilniaus konferencijos dalyviais. Cituodami autentiškus tekstus jie diskutavo esminiais valstybės atkūrimo klausimais, rinko Lietuvos Tarybos narius, kurių kiekvienas, prieš užimdamas savo vietą prezidiume, simboliškai pasirašė Nepriklausomybės Akte. Atkurtos nepriklausomos valstybės gimimo akimirką simbolizavo iškilmingai įnešama Trispalvė.

Išskirtinio iškilmingumo šiai akimirkai suteikė scenos prezidiume sėdėję dvidešimt „signatarų“, kurie pirmieji pastebėjo iš salės gilumos atnešamą Valstybės vėliavą, atsistojo ir ėmė giedoti „Tautišką giesmę“.

Visus pasveikino gimnazijos direktorė M.Stirbienė, buvo pagerbti žygio „Klaipėdos sukilėlių keliais“ dalyviai. Žygyje dalyvavo 41 vydūnietis. Parodytas mokinių sukurtas filmas „Istorijos sekliai“ apie gimnazijos PIK’o veiklą, skambėjo Eurikos Masytės „Laisvė“, padėkota visiems, kurių dėka Šimtmečio minėjimas tapo tikra švente.

Su gimnazistų grupe „Prieskonis“ (vadovas Vygantas Stoškus), jos soliste Violeta Vilniškyte ir Marijono Mikutavičiaus daina „Pasveikinkim vieni kitus“ šventės dalyviai pasveikino vieni kitus ir prieš išsiskirstydami dar vaišinosi mokytojos Sandros Tamašauskienės patiektais trispalviais saldumynais, dalijosi gerais žodžiais ir nekasdieniškais išgyvenimais.

„Šventę dovanojo gražus jaunimas. Jis mūsų didysis laimėjimas ir didžiausia dovana“, – šypsodamasi, tvardydama graudulį vis kartojo gimnazijos PIK’o viena iš vadovių mokytoja Lilija Zdanevičienė, klausydamasi padėkų už mokykloje sukurtą šventę. Mokytojas Saulius Zdanevičius, Lilijos bendražygis ir kolega, kaip visada, buvo santūrus, tačiau ne mažiau laimingas.