Žemaičių Naumiesčio bažnyčioje – netikėtas radinys

Baigdami tvarkyti evangelikų liuteronų bažnyčios kleboniją, ant jos „viškų“ parapijos žmonės rado keletą maišų įvairių popierių. Ėmus juos apžiūrinėti paaiškėjo, kad tarp daugybės įvairių palaidų lapų yra ir kantoriaus, vėliau kunigo, Fridriko Megniaus leisto laikraščio „Svečias“ keletas egzempiorių.

Rasti laikraščio „Svečias“ egzemplioriai netrukus turėtų būti skaitmenizuoti.

Šis svarbus miesteliui bei jo kultūrai radinys dar laukia atidaus peržiūrėjimo. Tačiau jau dabar aišku, kad tai du 1911 m., ir po vieną numerį 1912, 1913 bei 1914 metais leistų egzempliorių. Rastas ir vienas 1923 metais „Svečio“ numerio titulinis lapas. Jis savo išvaizda, poligrafijos kokybe bei popieriaus kokybe skiriasi nuo ankstesnių numerių. Ar jį dar tebeleido F. Megnius – dar reikės išsiaiškinti: iš vieno lapelio pirmu žvilgsniu spręsti sunku.

Kaip sakė šia džiugia naujiena pasidalinęs Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų kunigas Valdas Miliauskas, šis labai retas radinys netrukus bus skaitmenizuotas ir, talkinant Klaipėdos universiteto istorikei Silvai Pocytei, atidžiai ištyrinėtas. Šie egzemplioriai vėliau ras garbingą vietą bažnyčios klebonijoje kantoriui, vėliau kunigui, F. Megniui kuriamoje ekspozicijoje. Ją Valdas Miliauskas su bendruomene planuoja įrengti bendradarbiaujant su Žemaičių Naumiesčio muziejumi.