Žemaičių Naumiestyje įrengta šarvojimo salė

laidojimo namai naumiestisŽemaičių Naumiesčio gyventojai jau turi šarvojimo salę: baigtas tų patalpų remontas, vienas apylinkės velionis amžinybėn jau išlydėtas iš naujosios salės.

Naumiestiškiai džiaugiasi šiemet pagaliau gavę vyskupijos sutikimą naudotis parapijai priklausančiomis patalpomis, kurios jau ištisą dešimtmetį buvo tuščios. Patalpos yra miestelio centre stovinčiame pastate, priešais seniūnijos pastatą.

Seniūnas Jonas Budreckas pradžioje tikėjosi, kad būtiniausiems remontams atlikti užteks poros savaičių ir kad jau balandį naumiestiškiai saviškius anapilin išlydės iš šarvojimo salės. Tačiau darbai kiek užtruko, reikėjo surinkti ir pinigų.

Remontą atliko seniūnijos darbininkai. Dažų gauta iš švedų labdaros organizacijos „Pagalba Lietuvai“. Šią savaitę turėtų būti parvežtos užsakytos žaliuzės langams, už kurias bus sumokėta iš vietos tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių suaukotų pinigų. Aukas rinko ir dabar dar renka bendruomenės pirmininkė Nijolė Rimkienė ir Kredito unijos kasininkė Irena Krutikovienė.

Nors naujosiose patalpose dar trūksta ir kėdžių, kai kurių indų bei kitų daiktų, bet pirmasis velionis čia jau buvo pašarvotas.

Jo artimieji atsisveikinimui patys pasirūpino būtiniausiais daiktais. Tai rodo, kad tokios salės Žemaičių Naumiestyje labai reikėjo.

Iki šiol naumiestiškiai anapilin iškeliavusius saviškius šarvodavo Sodų gatvėje buvusiose patalpose, kurios nebuvo pritaikytos tam reikalui. Naujosiose patalpose yra ir virtuvėlė, ir pagalbinės patalpos.