Žemaičių Naumiestyje – V. Krutikovo kūrybos vakaras

Žemaičių krašto etnokultūros centre surengtas autorinis Valerijono Krutikovo kūrybos vakaras.

V. Krutikovo vadovaujama kaimo kapela ŽALIAKALNIS-B

V. Krutikovas – gerai žinomas žmogus šiame krašte, daug metų vadovavęs centrui, ant jo pečių „sukosi“ dauguma miestelio renginių. Dar plačiau jis žinomas kaip įvairių kapelų bei ansamblių vadovas, grojantis daugybe instrumentų. Iš jaunumės susidūręs su muzikinių kūrinių trūkumu, V. Krutikovas pats ėmė rašyti muziką ir žodžius savo dainoms, todėl renginio metu skambėjo tik jo eilėmis kurti kūriniai, tik keletas jų buvo žinomų kompozitorių dainos, kurioms lietuviškus tekstus irgi parašė jis.

Renginį vedusios ir drauge su Valerijonu dainavusios naujosios centro vadybininkės Indrės Tomsonaitės sumanymu, viskas buvo „supinta“ į vieną kūrybinį audinį. Susėdę scenos pakraštyje juodu betarpiškai šnekučiavosi, Indrė pakvietė Valerijoną prisiminti jaunystę, jis mielai pasakojo. Taip apžvelgtas jo kūrybinis kelias, į kurį pastūmėjo muzikos mokytojas Švėkšnos vidurinėje Sigitas Urmulevičius. Muzikos link nukreiptas Valerijonas iš to kelio ir nenukrypo, nors būta ir noro aviatoriumi tapti.

Kiti mokytojai įkvėpė ir eilių rašymui, tad pirmasis vakaro pasirodymas buvo jo eilėraščių skaitymas. Po eilių žmonai, kartu su šokiu, kurį atliko taip pat neseniai šiame centre dirbti pradėjusi vadybininkė Ornela Gudavičė, jis įteikė raudoną rožę žmonai Irenai, kuri lydi Valerijoną nuo mokyklos.

Valerijonas kūrė įvairius kūrinius. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos himną jo žodžiais ir muzika atiko gimnazisčių ansamblis „Žara“, Degučių himną sudainavo „Pilutė“, naują dainą atliko tik sausį etnocentre susikūręs moterų ansamblis „Naumiesčio retro“. Ypatingų ovacijų sulaukė V. Krutikovo jau daug metų vedama kapela „Žaliakalnis“, kurioje suburti ir tolokai gyvenantys muzikantai. Kolektyvas žinomas ir už rajono ribų, o Valerijono šiam kolektyvui kurtas dainas dainuoja ir kitos Žemaitijos kapelos. Pasirodymą baigė kadais šiam centrui vadovavusi ir specialiai į atvykusi Andžela Mickutė, kuri kartu su muzikos partneriu Giedriumi Paškevičiumi atliko keletą hitų V. Krutikovo tekstais.

Koncertą užbaigė A. Mickutė ir G. Paškevičius. Viduryje – senas jų bičiulis V. Krutikovas.

V. Krutikovą sveikino ir jo kūryba džiaugėsi buvę klasės draugai, jo vadovautų kolektyvų dalyviai, su kuriais jis dainavo, kartu renginius rengė. Žemaičių Naumiesčio klebonas Stanislovas Anužis sakėsi esąs nustebęs, kad naujai pažino savo bažnyčios vargonininką, kuris iki šiol buvo jam pažįstamas, kaip giedotojas.

Žemaičių Naumiesčio bendruomenės informacija