Žemaičių Naumiestyje valdžia pažėrė naujų planų, o gyventojai – senų pageidavimų

naumiestis gyventojaiRajono valdžios vyrų ataskaitos sulaukė ir naumiestiškiai.

Atvykę rajono meras ir savivaldybės administracijos vadovai šios seniūnijos žmonėms pasakojo apie planus jų muziejų prijungti prie Šilutės muziejaus ir dalijo pažadus, kad gatvėse ilgiau bus šviesu.

O vietiniai gyventojai valdžią nustebino priekaištu, kad miestelyje vėl reikėtų greičio ribojimo kalnelių, kurie dar neseniai, patiems vietiniams reikalaujant, čia buvo išardyti…

Seniūnijai buvo dosnūs metai

Susitikimą pradėjęs Žemaičių Naumiesčio seniūnas Jonas Budreckas pirmiausia kvietė saviškius būti tolerantiškus ir „nedaryti balagano“, t.y., klausinėti po vieną.

J.Budreckas sakė, kad dabar seniūnijoje yra 33 kaimai ir gyvena 3542 žmonės, o 2010 metais buvo 4100 gyventojų. Vien pernai išvykimą į užsienį deklaravo 51 šios seniūnijos gyventojas.

J.Budreckas dėkojo visiems be išimties seniūnaičiams, kurie labai talkina visuose seniūnijos gyvenimo reikaluose, ir gyventojams, kurie nuolat gražina savo sodybas.

Tikru stebuklu jis pavadino suremontuotą Degučių tvenkinio užtvanką, kuriai buvo gauta beveik 700 tūkst. litų. Dabar užtvanka, anot seniūno, dar gražesnė, nei buvo, o ir patys Degučiai grožiu stipriai lenkia visas kitas rajono gyvenvietes.
Seniūnas pasidžiaugė, kad metai seniūnijai buvo ypač dosnūs finansiškai – vos 600 litų skola beliko, kai kitais metais vilkdavosi ir 15 000 litų įsiskolinimai.

S.Šeputį stebina tamsios gatvės

Svečiams iš rajono nespėjus nė prasižioti, iš vietos pakilo nuolat valdžią atakuojantis Algimantas Kvietkus. Jis piktinosi, kad naumiestiškiai yra „kažkuo blogesni už miestiečius“, nes Šilutėje lempos gatvėse degančios kiaurą parą, tuo tarpu Žemaičių Naumiestyje išjungiamos ryte – 7.30 val., vaikams dar nenuėjus į mokyklą, o vakare – 22 val.

Piktina A.Kvietkų ir po LESTO darbų likę nesutvarkyti šaligtaviai. O seniūnas LESTO pavadino „atskira respublika respublikoje“, kuri, anot jo, nesiskaito su žmonių nuomone.

Atsakydamas į priekaištus dėl gatvių apšvietimo, seniūnas tikino, kad taip nebūna, jos vaikai tamsoje eitų į pamokas, o šaligatviai bus atstatyti kaip buvę. Klausiantįjį jis sugėdino, jog šis kalbąs „iš tuščio į kiaurą“.

Tačiau kitaip mano Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis. Jis pritarė, kad gatvių apšvietimui skiriamas labai menkas finansavimas ir kad vaikai neturi tamsoje eiti į mokyklą. Jis sakė pastebėjęs, kad grįžtant vakarais iš kelionių per Šilalę ir Pajūrį, ten gatvės būna apšviestos, o įvažiavus į Šilutės rajoną pasitinka tamsa.

„Pastaba teisinga, reikia 1 valanda pratęsti apšvietimo laiką. Juo labiau kad ir pati žiema šiemet mums padeda“, – reziumavo S.Šeputis. Beje, neseniai jis buvo nemaloniai nustebintas ir Švėkšnoje, kur į šventę irgi važiavo tamsiomis gatvėmis.

Tiesa, S.Šeputis pridūrė, kad teks spaustis, nes metai visgi bus sunkūs, mat Savivaldybei reikės grąžinti 6 milijonus litų paskolų.

Miestelis gaus papildomų lėšų

J.Budreckas sutiko su žmonių pastebėjimais, kad labai prasti seniūnijos keliai, o seniūnija gali juos tik retkarčiais pažvyruoti. naumiestis gyventojai 1S.Šeputis priminė, kad šiemet 30 procentų daugiau Savivaldybei skiriama Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšų.

Kalbėta ir apie sumažintą šiukšlių išvežimo mokestį, perkamus antrinių žaliavų konteinerius, kurie bus išdalinti individualių namų savininkams.

Pernai, pasak S.Šepučio, iš rajono išvežta 12 000 tonų atliekų, o ankstesniais metais būdavo ir 13, ir 14 tūkstančių tonų. Tas mažėjimas, žinoma, rūšiavimo pasekmė, tad jis kvietė ir naumiestiškius rūšiuoti atliekas ir taip mažinti atliekų tvarkymo kaštus.
Jam pritarė ir pavaduotojas Raimundas Ambrozaitis, pastebėjęs, kad vis dar neretai į bendrųjų atliekų konteinerius gyventojai sumeta ir akmenis, ir plytgalius, ir stiklą, kurie yra ypač sunkūs, o tuo pačiu didina ir išvežimo kainą.

„Lyg tai viskas į gera, gyvenimo kokybė gerėja, bet labai lengva pamatyti blogį“, – reziumavo S.Šeputis. O pabaigoje pakvietė visus būti optimistais.

Meras Vytautas Laurinaitis paskelbė naumiestiškiams džiugią žinią; Žemaičių Naumiestis kartu su Rusne ir Švėkšna įrašytas į tikslinių teritorijų sąrašą, o tai reiškia, kad gaus papildomų lėšų. Tačiau naumiestiškiams reikės parengti programą, ką už tuos pinigus norėtų padaryti.

Naujienų buvo kultūrininkams

Daugiausia diskusijų šiame miestelyje sukėlė kultūros klausimai.

Meras sakė, kad dalį krūvio nuo vietos Žemaičių krašto etnokultūros centro nuėmė įsteigtas Švėkšnos amatų centras, ir vertėtų nuo centro atimti ir vietos muziejų. Jį būtų galima perduoti Šilutės muziejui, nes šių įstaigų veikla artimesnė. Būdamas Šilutės muziejaus padalinys, Žemaičių Naumiesčio muziejus galėtų teikti ir paraiškas finansavimui gauti. Etnokultūros centras, kurio padalinys dabar yra šis muziejus, tokių projektų negali vykdyti.

Vietos kultūros vadovas Valerijonas Krutikovas stebėjosi tokiais planais, nes iki tol, pasak jo, buvo girdėjęs tik priešingus Šilutės muziejaus direktorės Rozos Šikšnienės siūlymus – visų eksponatų dokumentus perduoti naumiestiškiams.

„Aišku, šilutiškiai, turėdami mūsų eksponatus, gaus aukštesnį muziejaus statusą, o tuo pačiu – ir didesnius atlyginimus“, – mano naumiestiškis.

Tik jis nesupranta, kada šilutiškiai imtųsi dar ir naumiestiškių eksponatų priežiūros, kai dar net H.Šojaus dvaras nepriduotas, tad ir savi nesutvarkyti.

V.Laurinaitis aiškino, esą Šilutės muziejui naumiestiškių eksponatų tikrai nereikia ir jų atlyginimai dėl tokios pertvarkos nesikeistų. Ir jau visai piktai klausė, ką per 3 metus naumiestiškiai padarė dėl savojo muziejaus eksponatų ir „ar darys ką nors ateityje, ar sėdės rankas sudėję?..“

„Eksponatai turi būti restauruojami, o muziejus turi būti gyvas“, – šią temą užbaigė meras.

Zina Misevičienė teiravosi, kas bus su vietos biblioteka, o F.Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė patikino, kad tik į kultūrą investavusieji nesigaili, duodama suprasti, kad ir šiai įstaigai reikia naujų patalpų.

V.Laurinaitis sutiko, kad biblioteka – prastose patalpose, ją reikia perkelti. Bet ji, pasak savivaldybės vadovo, bent jau veikia, o muziejus neveikia.

J.Budreckas pastebėjo, kad per jo darbo metus biblioteka ir taip jau 3 kartus kėlėsi į naujas patalpas.

Panaikinus vienus kalnelius panorėjo kitų

Šilutės policijos atstovas Alvydas Balandis pasakojo, kad šioje seniūnijoje irgi nustatoma ir naminės laikytojų, ir neblaivių piliečių gatvėse, ir sukčiavimo atvejų būta bei neprižiūrėtų šunų. Nemažėja ir „skraiduolių“ gatvėse, nors policija greičio mėgėjus fiksuoja ir slapta įranga.

Pareigūnai nuolat kontroliuoja ir Žemaičių Naumiesčio tvenkinio prieigas, nes čia dažnai vyksta, anot A.Balandžio, „visokių susirinkimų“, ir jau yra ne viena dešimtis nubaustų. Nėra seniūnijoje ir nė vienos saugios kaimynystės grupės, ir vos vienas policijos rėmėjas.

Seniūnas J.Budreckas sulaukė salės plojimų, kai pareiškė, kad „kiekvienas fūristas per miestelį ne mažesniu kaip 90 km greičiu prašvilpia, bet nė vienas dar nėra nubaustas“.

Šis pastebėjimas sukėlė diskusiją apie greičio mažinimo kalnelių būtinybę. A.Kvietkus trumpai ir aiškiai rėžė: „Savivaldybei turim priekaištų dėl kalnelių“.

„Nė vienas meras kalnelių nestatė ir nestatys, tokius dalykus svarsto Eismo saugumo komisija“, – į vietą jį greit pastatė V.Laurinaitis. O A.Balandis primiršusiems priminė, kad dar visai neseniai miestelyje buvo tie kalneliai. Bet tada gyvenantieji šalia jų skundėsi kur tik įmanoma, kad juos panaikintų.

Kelininkas Antanas Kubaitis irgi sakė ne kartą girdėjęs vietinių pasisakymų „tik pabandykit juos padaryti…“
Diskusiją užbaigė R.Ambrozaitis, pastebėjęs, kad visus klausimus išspręstų tik Žemaičių Naumiesčio aplinkkelis, apie kurį jau seniai kalbama.

Degučių gyventoja Irena Vismantienė pageidavo pamatyti „Šilutės būsto“ atstovus „ne tik paveikslėlyje“. Įmonės vadovas Aleksas Kvederis pažadėjo, kad jie atvyks.

Gediminas Kišonas piktinosi, kad visas miestelio centras iki šiol nėra prijungtas prie centralizuotų nuotekų tinklų, tad jame nei verslo vystysi, nei gyvensi šiuolaikiškai. „Šilutės vandenų“ vadovas Alfredas Markvaldas priminė, kad Savivaldybėje jau sudaryta komisija, kuri tikrins tas sodybas, kurios nėra prijungtos prie magistralinių nuotekų tinklų.

„Valdžios tik keičiasi, kitais metais atvažiuos nauji ir vėl viskas bus užmiršta“, – ilgamečiais savo pastebėjimais pasidalijo G.Kišonas.

„Ne, mes ir kitais metais būsim tie patys“, – garsiai savo viltis išreiškė V.Laurinaitis.