Žibų pradinei ir Rusnės pagrindinei skirta 17,75 tūkst. litų vertės programinė įranga

1288250307 verdaine pastatasĮgyventinant projektą „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektą „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų nupirko Šilutės rajono švietimo įstaigoms, dalyvaujančioms Mokyklų tobulinimo programos plius projektuose, mokymo priemonių.

Šilutės Žibų pradinei mokyklai ir Rusnės pagrindinei mokyklai skirta po vieną matematikos mokymo, matematinio mąstymo bei erdvinio suvokimo lavinimo programinę įrangą, bendravimo įgūdžius ir dėmesio koncentraciją lavinančią programinę įrangą, lietuvių kalbos skaitymo bei rašymo įgūdžių tobulinimui skirtą programinę įrangą ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų kalbos įgūdžius lavinančią programinę įrangą ir duomenų bazes. Visų šių priemonių vertė – 17 750,70 Lt.