„Žibutė“ populiarina Valdorfo metodus

 

zibute metodine dienaPedagogų bendruomenei šiandien svarbu gebėti bendradarbiauti, priimti didžiulį informacijos srautą, juo pasinaudoti, dalintis patirtimi, kad būtų efektyviai siekiama profesinės kompetencijos.

Pedagogų bendradarbiavimas su įstaigos, rajono, šalies pedagogais yra abipusiškai naudingas, padeda ieškoti alternatyvų, naujų darbo formų ir metodų, numatyti veiklos kryptis, kelti dalykinę kompetenciją.

Šilutės lopšelyje – darželyje „Žibutė“ surengta metodinė diena „Valdorfo metodo taikymas lopšelyje – darželyje „Žibutė“, kurioje dalyvavo Nidos ir Juodkrantės pedagogai, tėvai. Svečius domino viskas, kas susiję su Valdorfo pedagogika mūsų įstaigoje.

Direktorė Raimonda Jaruškevičienė pristatė, kaip įstaigoje kūrėsi ši alternatyvioji pedagogika. Antroposofiją, euritmiją, ritminį masažą pristatė judesio korekcijos mokytoja Rita Milašiūtė, Valdorfo grupės auklėtoja – metodininkė Ona Knietienė ir auklėtoja Giedrė Baltrimaitė dalijosi darbo patirtimi. Svečiams parodyta ir įvairi praktinė veikla, jie susidomėjo piešimu liejant spalvas ir lėlių gamyba. Viešnios pasidarė lėles, kurias išsivežė kaip suvenyrus.

Metodinės dienos metu kilo daug klausimų, džiaugiamės, kad į visus galėjome atsakyti.

„Žibutės“ pedagogų bendradarbiavimas padeda susipažinti su šalies ikimokyklinių įstaigų pasiekimais, pasisemti idėjų savo veiklai, ieškoti įdomesnių veiklos formų, keistis.