Žinių labirintas subūrė rajono mokytojus ir mokinius

labirintas rajono_konkursas_laimejo_vainutasJuknaičių pagrindinė mokykla sukvietė Šilutės rajono pagrindinių mokyklų ir gimnazijų 8-10 klasių mokinių komandas į gamtos mokslų ir matematikos žinių konkursą „Praktinių žinių labirintas“.

Prieš 10 metų subrandinta mintis apie renginį apjungė didesnę dalį rajono mokyklų mokinių ir mokytojų komandų.

Tuomet manyta, kad naujoms idėjoms ir praktikoms geriausiai pasitarnautų fizikos, chemijos, biologijos ir matematikos dalykai. Konkurso idėja atspindi Šilutės rajono šių dalykų mokytojų siekį „peržengti slenkstį“: nepasitenkinti  tradiciniu mokymu, tradicine galvosena apie mokymą, plėsti jo strategijas, organizuoti rajone bendrą šių dalykų mokytojų darbą, kuriant vizijas, ką turi mokėti ir gebėti mokiniai.

Per dešimtmetį konkursas apkeliavo daugelį rajono pagrindinių mokyklų. Šiemet jame dalyvavo Vilkyčių, Usėnų, Juknaičių, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinių mokyklų bei Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijų mokinių komandos. Sulaukta komandos iš Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos – 35 mokinių ir 17 mokytojų. Užduotis konkursui rengė 21 mokytojas. Konkurso metu mokinių komandos „matematikos“, „chemijos“, „fizikos“ ir „biologijos“ stotelėse atliko dalykines praktines užduotis.

Konkurse geriausiai sekėsi Vainuto gimnazijos (I vieta), Vilkyčių (II vieta) ir Saugų J.Mikšo (III vieta) pagrindinių mokyklų komandoms. Jos apdovanotos Šilutės r, savivaldybės Švietimo skyriaus diplomais, mokiniams įteiktos dovanėlės. Kitos komandos paskatintos Švietimo skyriaus prizais, mokytojams įteikti skirtukai, kuriuos konkursui sukūrė Juknaičių aštuntokai.

Konkurso dalyviai pabaigoje dalinosi įspūdžiais: varžytis jiems buvo įdomu, laikas neprailgo, buvo patraukli ir naujoviška konkurso forma, o užduotys reikalavo išradingumo. Mokiniai organizatoriams linkėjo plėsti renginį ir pritraukti dar daugiau mokinių, kurti įdomias ir naudingas užduotis.

Praktinių žinių labirintas iškėlė klausimą diskusijai: „Ar gali mokytojas laukti, kol mokymo(si) sistema pati pasikeis?“ Ir pasiūlė vieną iš atsakymų: „Galbūt, ne. Mokytojas drauge su mokiniais turi išsiugdyti asmeninius gebėjimus keistis, nuolat su jais kurti mokymosi partnerystes klasėje, mokykloje, rajone ir toliau domėtis, koks tas gamtos mokslų ir matematikos pasaulis“.