Atviras laiškas Šilutės rajono merui Vytautui Laurinaičiui

laiskas21„Vienus žmones galima apgaudinėti visą laiką, kitus – tik kai kurį laiką, bet visų žmonių ir visais laikais negalima apgaudinėti“ (Abraomas Linkolnas).

Gerbiamas mere,
Kreipiuosi į Jus viešai, nes tai vienintelis būdas iškelti rūpimą klausimą ir bent jau tokiu būdu siekti, kad ši problema būtų išspręsta ir sustabdyta, kadangi kitu, bandytu atveju, dialogo pasiekti nepavyko. Nes kaip kad jūs pareiškėte, Jums „per žema su manimi kalbėtis“…

Sužinojau, kad Jūs intensyviai skleidžiate melagingas ir faktų neatitinkančias kalbas apie mane tiek tiesiogiai, tiek man už akių. Norėdama išsiaiškinti, ar tai tiesa, ką kalba Vainuto miestelio bendruomenės nariai, Švietimo skyriaus bei Savivaldybės žmonės, politikai, bandžiau kalbėtis su Jumis tiesiogiai ir sužinoti tiesą iš Jūsų. Bet nepavyko. Todėl kreipiuosi į Jus šitokiu būdu bandydama išsakyti tai, kas man rūpi.

Pradėkime nuo to, kad Vainuto gimnazijoje įsikūrė Lietuvos Švietimo profesinės sąjungos padalinys, ir kaip žinia, žmonės, pasitikėdami manimi, išrinko Vainuto gimnazijos profesinės sąjungos pirmininke. Nežinau, kodėl sulaukiau tiek dėmesio iš Jūsų, nes vienaip ar kitaip, Jūsų statusas jau yra nebe mokytojo ar mokyklos direktoriaus pavaduotojo, o rajono mero, ir šie profesinių sąjungų reikalai mokykloje neturėtų Jūsų taip jaudinti. Be to, rajone yra tikrai daugiau organizacijų, mokyklų, bendruomenių, kurios tikisi sulaukti Jūsų dėmesio, galimų problemų sprendimo būdų, tad tikrai nenorėčiau, kad visą savo laiką aukotumėte Vainuto gimnazijos profsąjungų reikalams spręsti.

Juo labiau – mano menkai personai.

Jaučiuosi truputį keistai, kad sulaukiu tiek dėmesio iš Jūsų, juolab kad tas dėmesys išreikštas apkalbomis, kurios neturi menkiausio pagrindo. Norėjau paklausti Jūsų, kodėl man įkūrus profesinę sąjungą, staiga ėmėtės manęs ir mano darbo menkinimo veiksmų ir kokių tikslų siekiate telkiant dėmesį ne į rajono problemas, bet į mano asmenį. Nesvarbu, kad mano darbo reikšmingumas lyginant su Jūsų nieko vertas, bet tai, ką darau, darau su meile, tikėjimu ir vedama gerų norų.

Šiuo laišku tikiuosi, kad man pavyks Jus nuraminti ir pranešti, kad savo mokyklos reikalais mes sugebėsime pasirūpinti ir patys, o Jūs galite ramiai dirbti viso rajono naudai ir gerovei. Tikiuosi, jog labiau pasitikėsite mokyklos vadovo kompetencija pačiam tvarkyti ir spręsti mokyklos reikalus ir neperimsite jo pareigų, nes Jūs turite ir taip pakankamai daug darbo.

Naujųjų metų akivaizdoje noriu palinkėti gražių idėjų kuriant gerovę mūsų miestui, o Jums linkiu nepavargti dirbant tikrai svarbų darbą.

Su pagarba Vilija RAZMAITĖ – BAGUCKIENĖ, Vainuto gimnazijos mokytoja, profesinės sąjungos pirmininkė