Naujo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šilutės skyriaus vadovai praradimų nebijo

Gal porą šimtų narių turėjęs Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šilutės skyrius partijos vadovybės neseniai buvo visiškai paleistas, ir dabar darbą pradeda iš naujo.

Naujo Valstiečių žaliųjų sąjungos Šilutės skyriaus vadovai - pirmininkas A. S. Nausėda, pavaduotojai R. Kuncaitis, V. Pilipavičius žada surinkti komandą, kurios nariai bus įvairių specialybių, pripažįstantys tradicinę šeimą ir nepriekaištingos reputacijos žmonės.

Skyriui steigti suteikti įgaliojimai tik vienam Seimo nario patirties turinčiam politikui Alfredui Stasiui Nausėdai. Visi buvę skyriaus nariai iki liepos 10 d. galėjo rašyti prašymus atkurti narystę skyriuje ir partijoje. Tad šiuo metu jau yra įsteigtas naujas Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šilutės skyrius, kuriame yra 11 tikrųjų narių. Gauti dar 34 prašymai priimti į naują skyrių arba atstatyti narystę.

Rugpjūčio 17 dieną įvyko pirmoji spaudos konferencija, kurioje skyriaus pirmininkas A. S. Nausėda pristatė savo pavaduotojus – Robertą Kuncaitį (pavaduotojas administracijai) ir Vytautą Pilipavičių (pavaduotojas sekretoriato darbams).

Panaikinti skyriaus nesiekė

Pradėdamas spaudos konferenciją A. S. Nausėda sakė, kad baigęs Seimo nario kadenciją ir neišrinktas naujai neturėjo jokių ambicijų tolimesnei politinei veiklai. Todėl jis neturėjo ir jokių politinių interesų siekti skyriaus panaikinimo ir jo veiklos pertvarkymo. Panaikinti skyrių buvo partijos vadovybės sprendimas, priimtas jam nedalyvaujant. Galimai partija, vadovaujant Ramūnui Karbauskiui, nutarė atsikratyti skyriuose subujojusių ir asmeninių tikslų siekiančių politikų, paminančių partijos programinius siekius. Tad buvo panaikintas ne tik Šilutės, bet ir dar bent keturi skyriai kitose savivaldybėse.

A. S. Nausėdos teiginiams pritarė ir V. Pilipavičius, kuris sakė, jog tyrinėjant buvusio skyriaus politikų, kurie pasiekė pareigybes savivaldoje darbus, tapo akivaizdžiai pastebimi jų asmeniniai interesai.

Kita vertus, pasak naujųjų skyriaus vadovų, sprendimą nebekviesti į atnaujinto skyriaus veiklą penkių Šilutės skyriaus politikų – administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio, savivaldybės tarybos narių Genovaitės Kimbrienės, Sigito Majaus ir Edgaro Padimansko nulėmė ir tai, jog nė vienas iš jų iki liepos 10 d. taip ir nepaprašė atnaujinti narystės skyriuje. O kalbėdamas apie Lijaną Jagintavičienę A. S. Nausėda paminėjo jos išskirtinį aktyvumą. Politikė surinko per 20 giminyste ir gyvenamąja vieta su ja susietų žmonių prašymų priimti į naują skyrių su akivaizdžiu siekiu – tam skyriui vadovauti. L. Jagintavičienė nuvyko su tais prašymais net pas partijos vadovybę. Pasak A. S. Nausėdos, jis nežino kas ten buvo prikalbėta, bet gali būti, kad partijos vadovai ir dėl to apsisprendė greičiau atsiriboti nuo visų penkių paminėtų politikų ir steigti naują skyrių.

Atnaujins skyrių pagal partijos siekius

Naujasis Skyriaus pirmininkas A. S. Nausėda sakė, kad buriant skyriaus narius niekur neskubama. Jo nuomone, šiemet pakaks, jeigu bus į partinę veiklą įtraukti 30 ar 40 žmonių. Vasaros metu, kai didesnė dalis kaimo žmonių, ūkininkų yra užimti darbu, trukdyti jų nereikia. Todėl vėliau, rudenį skyriaus vadovai vyks į susitikimus su seniūnijų gyventojais, įmonių ir įstaigų darbuotojais.

Partijoje, pasak skyriaus pirmininko, vyrauja lietuviams, krikščioniškam kraštui būdingos tiesos ir siekiai išsaugoti tradicinį supratimą apie šeimą.

„Taip pat siekiama vengti Švietimo sistemoje iš Europos šalių plintančio ir vaikus žalojančio lytinės orientacijos pasirinkimo. Jeigu mokslo žmonės pripažįsta, kad iš 1000 gimusių vaikų tik vienam kyla problemų dėl lyties orientacijos, tai negali būti propaguojama norma visiems“, – sakė A. S. Nausėda.
Pasak V. Pilipavičiaus, renkant skyriaus narius ypač bus svarbu, kad jame būtų žmonių iš įvairių specialybių. Jam yra geras pavyzdys, kad tokiu principu plėtėsi ir Šilutės Rotary klubo gretos.

Pasak R. Kuncaičio, svarbu, kad skyriaus nariais taptų kuo švaresnės reputacijos žmonės. Nors idealių žmonių nėra, tačiau skyrius gali apsieiti be savanaudžių, intrigantų ir bendrai veiklai lojalumo stokojančių žmonių. Jis, kaip sporto aplinkos žmogus, daug metų dirbantis treneris sako, kad komandoje tik savo asmeninių tikslų turintys žmonės ilgai neužsibūna.

Konfliktų nenori, priešų neieško

Pasak A. S. Nausėdos, iškart po naujo skyriaus įsteigimo jo vadovai prisistatė Savivaldybės merui Vytautui Laurinaičiui. Tuomet meras buvo patikintas, jog Valstiečių žaliųjų sąjungos Šilutės skyrius į Savivaldybės tarybos veiklą iki naujų rinkimų nesikiš. Meras taip pat informuotas, kad dabar buvę skyriaus nariai – Savivaldybės politikai naujojo skyriaus politikos neatstovauja.

Skyrius nepretenduoja ir į patalpas, kurios jam buvo suteiktos Šilutės seniūnijos pastate. Dabar tose patalpose likę tik tie 5 buvę skyriaus nariai. Naujasis skyrius į šias patalpas pretenduotų nebent tuo atveju, jeigu jų atsisakytų skyriui nebepriklausantys nariai.

Naujasis Valstiečių žaliųjų sąjungos Šilutės skyrius žada veikti taikiai, priešų neieško ir neabejoja, kad turės savo veiklos rėmėjų.

Komercijos direktorius, korespondentas