Pertvarka Savivaldybėje: mažinama administracijos darbuotojų

Šilutės savivaldybės valdžiai jau daug metų tekdavo aiškintis, kodėl įgyvendinant savivaldybės ir valstybės sprendimų ir įstatymų politiką, Savivaldybės administracijoje yra tiek daug tarnautojų ir kitų darbuotojų.

Šilutės savivaldybė
Dalis Šilutės savivaldybės tarnautojų jau paliko darbą administracijoje, dar keli bus atleisti nuo rugsėjo 1 dienos.

2014 metais, kuomet Savivaldybėje per kadenciją pasikeitė keli merai, Tarybos sprendimu „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ buvo nustatyta, kad administracijoje dirbtų 375 žmonės.

Šiandieninis Savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis kartu su Personalo ir teisės skyriaus vyriausiaja specialiste Edita Seroviene nustebino visus rajono politikus. Jie pateikė naują Šilutės savivaldybės administracijos tarnautojų ir kitų dirbančiųjų skaičių. Todėl nuo rugsėjo 1 dienos Savivaldybėje bus net 65 etatais mažiau, negu buvo nustatyta 2014 metais.

Siekia, kad visi būtų užimti

Savivaldybės vyriausioji specialistė E. Serovienė pateikė sprendimo projektą apie dirbančiųjų skaičiaus permainas Savivaldybės administracijoje. Ji teigė, kad nuo šių metų rugsėjo administracijoje bus 120 valstybės tarnautojų pareigybių ir 190 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių. Toks sprendimas, pasak specialistės, priimtas jau daugiau nei metus gerinant Savivaldybės administracijos valdymą bei taupant biudžeto lėšas.

Sprendimas pateiktas svarstyti Tarybos politikams, nes Savivaldos įstatyme numatyta išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija nustatyti didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių. Administracijos direktorius naują sprendimą siūlo merui, o šis teikia Tarybai.

Pasak V. Pozingio, pateikti tokį sprendimą svarstyti Savivaldybės politikams ruoštasi jau seniai. Jis sakė visuomet siekęs, kad kiekvienas Savivaldybės administracijoje į darbą priimtas žmogus būtų pakankamai užimtas visą darbo dieną. Atliekant administracijos darbuotojų užimtumo tyrimą buvo pastebėta, kad kai kurie tarnautojai per metus parengdavo vos po kelis Savivaldybės tarybos sprendimus.

Virgilijus Pozingis
Ar bus atleista žmonių?

Rajono politikai prieš savaitę vykusiuose komitetų posėdžiuose domėjosi, ar priėmus tokį sprendimą bus atleista darbuotojų. O kai kurie atvirai stebėjosi, kad Savivaldybės administracijos vadovas V. Pozingis, niekieno neraginamas ėmėsi mažinti iš biudžeto išlaikomų žmonių skaičių.

Pasak V. Pozingio, po Savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo iš darbo bus atleistas vos vienas – kitas žmogus. Tik per tuos metus, kai buvo pradėtas planuoti naujas būtinas administracijos tarnautojų ir darbuotojų skaičius, daug žmonių išėjo į užtarnautą poilsį, išvažiavo į užsienį ar perėjo dirbti į kitas darbovietes. Jų pareigos buvo perskirstytos likusiems darbuotojams, kuriems dėl to buvo galima padidinti atlyginimus ir racionaliau panaudoti jų darbo laiką.

Prieš kelis mėnesius buvo šiek tiek koreguota ir Savivaldybės administracijos struktūra. Kultūros skyrius buvo prijungtas prie Švietimo skyriaus ir tapo jo poskyriu. O liepos 30 dieną vykusiame Tarybos posėdyje Personalo ir teisės skyrius pavadintas Teisės ir Civilinės metrikacijos skyriumi, nes panaikintas Civilinės metrikacijos poskyris. Civilinės metrikacijos poskyris nebegalėjo egzistuoti atskirai, nes jame beliko tik du darbuotojai.

Komercijos direktorius, korespondentas