Rajono politikai apetitu pinigams nesiskundžia: net karantino metu „nukeliavo“ tūkstančius kilometrų, bendravo su rinkėjais ir paprašė už tai įspūdingų kompensacijų

Apžvelgiant Šilutės rajono tarybos narių išlaidų ataskaitą už 2020-uosius metus, tiesiog veržte veržiasi aiktelėjimas iš nuostabos...

Apmokėjimo lentelėje, kur politikai iš savivaldybės biudžeto prašė kompensuoti jų sąskaitas už darbą su žmonėmis, patikimais ir ištikimais rinkėjais, žybsi įspūdingos sumos. Nepaisant to, kad 2020-aisiais iki gegužės ir nuo lapkričio mėnesio šalyje buvo paskelbti karantinai su griežtais susisiekimo ir bendravimo apribojimais, o Tarybos posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, mūsų išrinktieji ir bendravo, ir keliavo pilnu tempu…

Apie intensyvų ir milžiniškų išlaidų pareikalavusį jų darbą patvirtina buhalterijai pateiktos Tarybos narių sąskaitos su prašymais apmokėti transporto, interneto, mobiliojo ryšio išlaidų, kanceliarijos prekių ar biuro patalpų nuomą. Iš viso per 2020-uosius 23 rajono tarybos nariams buvo kompensuota išlaidų už 117 304 eurus. Padalinus visiems, net jei jie būtų dirbę ir be atostogų, tai yra visus 12 mėn., per vieną mėnesį beveik kiekvienam tarybos nariui atiteko arti 500 eurų, o kai kam net arti 600 eurų kompensacijos(!!!).

Apetitas išaugo dviem dešimtimis tūkstančių

Pagal Šilutės savivaldybės tarybos veiklos reglamentą politikai yra patvirtinę teisę kas mėnesį iš biudžeto gauti kompensaciją, siekiančią minimalią mėnesio algą (MMA) – 2020 m. tai buvo 607 eurai.
Kitaip tariant, tuo vadovaudamiesi jie ir karantininiais metais sėmė, kiek leido „lubos“.

Priminsime, kad politikai, vadovaudamiesi reglamentu, gali prašyti kompensuoti išlaidas už: telefonų nuomą, telefoninius pokalbius, interneto paslaugas, pašto prekes ir paslaugas, kanceliarines prekes, kompiuterinės technikos nuomą, techninę priežiūrą, remontą, eksploatavimą, Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės eksploatavimą, techninį aptarnavimą, remontą. Tik savivaldybės meras ir vicemeras į tai pretenduoti negali, nes jiems mokamas atlyginimas, o transportą ir ryšio priemones suteikia Savivaldybės administracija.

Taigi, 2020-aisiais 23 Tarybos nariai pasinaudojo kompensacijomis ir susigrąžino į savo kišenes gerokai daugiau, nei ankstesniais metais. Pavyzdžiui, 2017 m. jiems kompensacijų bendrai išmokėta buvo už 88 445 eurus, 2020 m. – 22 869 eurais daugiau. Ir nors jau prieš kelis metus žiniasklaidoje buvo rašoma apie nenumaldomą rajono politikų apetitą, tas žmonių patikėtinių neatbaidė – kaip sakant, šunys loja, o karavanas toliau eina.

Jei būtų galima teikti nominaciją už paprašytų kompensacijų maksimumą, vienas 2020-ųjų lyderių būtų renginių organizatorius ir pedagogas Vygantas Stoškus. Iš viso tais metais šis Tarybos narys iš savivaldybės buhalterijos susigrąžino 7056 eurus patirtų nuostolių už darbą su rinkėjais.

Uoliai keliavo ir karantino metu

Gana įspūdingos prašytų kompensacijų sumos rikiuojasi ties kompensacijų už transporto išlaidas eilutėse. Tiesa, į šią sumą įeina ne tik politikų sąskaitos už sunaudotą kurą, bet ir transporto remontus.

Vienas iš transporto išlaidų lyderių tarp Tarybos narių yra medikas Edgaras Padimanskas. Jis 2020-aisiais iš savivaldybės biudžeto paprašė kompensacijų šioms sąskaitoms net už 6132 eurus. Ir kurgi tiek daug šis užimtas medikas, gyvenantis Šilutės centre, o dirbantis Šilutės ligoninėje, keliavo?

„Šilutės naujienoms“ E. Padimanskas paaiškino, jog kuro 2020-aisiais jam reikėjo tikrai nemažai. Be to, dideles sąskaitas jam sudarė ir itin brangaus automobilio remontas, kurį vėliau kompensavo mokesčių mokėtojai. Anot pašnekovo, labai brangus jo automobilis, tai yra, labai brangios detalės, net ir smulkiausios. Todėl, remontuodamas automobilį jis turėjo daug išlaidų. Taip pat politikas patvirtino, jog labai daug keliavo. Kas mėnesį jis su savo automobiliu prasuko apie 3 – 4 tūkstančius kilometrų. Paklaustas, kur jis taip keliavo 2020-ųjų paskutiniais mėnesiais, kai šalyje buvo griežtas karantinas ir apribotas susisiekimas net tarp skirtingų savivaldybių, E. Padimanskas sakė, jog tie sugriežtinimai tikrai jo neprivertė sėdėti namuose. Jis susitikdavo su rinkėjais lauke, bendravo (nors tuomet net buvo draudžiamas bendravimas tarp skirtingų šeimos ūkių, – aut. pastaba).

Nemažai tais metais nukeliavo ir Tarybos narys Ričardas Stonkus. Jo transporto išlaidos, jo paties teigimu, siekė net 5552 eurus. Tačiau pakomentuoti apie tai šis politikas nesiteikė.

Štai politikui Audriui Endzinui, kuris 2020-aisiais transporto išlaidoms paprašė 2295 eurų, brangiai kainavo automobilio remontas. Tarybos narys sakė, jog labai dažnai tais metais gedo senas automobilis. Be to, ir kuro toks transportas pareikalaudavo apie du bakus per mėnesį. Tačiau, ačiū Dievui, Tarybos narys tokį „plieninį žvėrį“ jau pakeitė naujesniu.

Daug transporto išlaidų patyrė ir Sandra Tamašauskienė – už 4962 eurus. Politikė sakė, jog visa veiklos ataskaita už 2020 m. yra patalpinta Šilutės savivaldybės administracijos svetainėje.

Peržiūrėjus tą ataskaitą yra tikrai nemažai išvardinta rajono renginių, kuriuos politikė deklaruoja lankiusi.

Už ryšį sąskaitų neskirstė, daug spausdino

Įspūdingos rajono politikų sumos ir eilutėje už ryšio, telefonų ar interneto paslaugas. Paklausti apie šias išlaidas, vieni politikai neslėpė, kad kai kurias sąskaitas jie pateikia bendrai. Tai yra, jie savo vardu yra sudarę sutartis ir šeimos nariams, todėl, kai gauną bendrą sąskaitą už paslaugas, „nekarpo“ jos šeimos nariui atskirai, o visą ir pateikia savivaldybės buhalterijai (t. y., mums visiems) kompensuoti…

Didelių papildomų išlaidų karantino metu pareikalavo ir popierinis darbas, kanceliarija. Šioje srityje visus „laurus“ nuskynė jau minėtas Tarybos narys V. Stoškus. Jis už kanceliarines prekes per 2020-uosius paprašė net 2662 eurų. Tai yra, maždaug po 221 eurą kiekvieną metų mėnesį. Paklaustas, kas pareikalavo tokių didelių išlaidų, V. Stoškus sakė, jog jis labai daug dalyvavo renginiuose, o ten vykdamas pirko dovanas, gėles, sveikino rinkėjus ir jubiliejų progomis, ir panašiai. Tiesa, šie dalyvavimai politikui išpūtė ir transporto išlaidų sąskaitas. Už transportą V. Stoškus 2020 m. paprašė kompensuoti 3295 eurus. Politikas sakė, kad didžiausią sumą šioje eilutėje jam sudarė tai, kad turi automobilį, kuris labai „ryja“ kurą.

Politikai remia maisto produktais?..

Paklausėme ir Savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio nuomonės apie tokias krašto politikų išlaidas iš visų mokesčių mokėtojų kišenės.

Meras labai atsargiai vertino lentelėje matomas tūkstantines sumas ir mūsų Tarybos narių apetitus. Anot V. Laurinaičio, jam sunku spręsti apie kiekvieną politiką atskirai. „Galbūt Tarybos nariai karantino metu važinėjo po savivaldybės teritoriją, galbūt bendravo su rinkėjais ir telefonais, gelbėjo jiems stresinių situacijų metu?…“ – svarstė jis.

Savivaldybės vadovas prasitarė girdėjęs, kad kažką pavieniai Tarybos nariai lyg ir rėmė maisto produktais…