Rajono politikai: „Plėsti valdančiąją koaliciją būtų naudinga, bet susitarti sunku”

Praėjusį šeštadienį įvyko dviejų partijų Šilutės skyrių visuotiniai rinkiminiai susirinkimai. Konservatoriai skyriaus pirmininku išsirinko jauniausią savivaldybės politiką Žygimantą Kurlianską, padėkoję 7 metus vadovavusiai Sandrai Tamašauskienei.

Konservatorių frakcijos vietos Savivaldybės posėdžių salėje viso posėdžio metu buvo tuščios.
Liberalų sąjūdžio skyriaus nariai nauju skyriaus pirmininku išsirinko Daivą Plikšnienę, ji šiose pareigose pakeitė dvejus metus skyriui vadovavusį Audrių Endziną.

Abu nauji skyrių vadovai yra akivaizdžiai nuosaikesni politikai už savo pirmtakus. Savivaldybės tarybos kadencija jau įpusėjo, tad gal laikas apjungti pajėgas ir kartu nuveikti daugiau?
Meras Vytautas Laurinaitis sako, kad jungtis į vieną koaliciją visoms partijoms buvo siūlyta jau nuo kadencijos pradžios. Tačiau ir dabar tai galėtų būti naudinga diskusija.

Įdomu, ką apie tai mano frakcijų ir skyrių lyderiai bei eiliniai partijų nariai?

Ko valdantieji pageidautų iš opozicijos politikų, o ko opozicija – iš valdančiųjų, kad jie norėtų žengti vienoje koalicijoje?

Vytautas LAURINAITIS, Šilutės savivaldybės meras:

– Toks pasiūlymas dirbti plačioje valdančiojoje koalicijoje buvo iškart po savivaldos rinkimų. Tačiau tuomet kai kurioms partijoms tai buvo nepriimtina.

Esame turėję praėjusios kadencijos metu visuomenines pareigas ėjusį mero pavaduotoją, tokias pareigas ėjo liberalas Algirdas Gečas. Turiu pripažinti, kad, vargu, ar tai buvo naudinga praktika. Visi savivaldybės ir administracijos vadovų posėdžiai dažniausiai vyksta ryte, o visuomeninis mero pavaduotojas galėjo dirbti tik antroje darbo dienos pusėje. Tad jam liko tik bendravimas su interesantais. Vargu, ar dabar esančioms opozicijos partijoms tai patiktų. Kitos pareigybės Tarybos komitetuose jau padalintos, tačiau šia tema visuomet dar galime diskutuoti.   
Daiva PLIKŠNIENĖ, verslininkė, Lietuvos liberalų sąjūdžio Šilutės skyriaus pirmininkė:
– Kiekvienas norime būti išgirstas. Skirtumas tik tas, kokia pokalbio forma yra priimtinesnė – dialogo ar monologo. Monologus girdime ir, priimant sprendimus, opozicijos nuomonė dažnai būna „nubalsuojama” jėga. Norėtųsi tikėti, kad dialogas galimas ne tik jungiantis prie valdančiosios daugumos. Kasmėnesiniai opozicijos susitikimai su meru teikia tam vilties.

Tomas BUDRIKIS, verslininkas, LSDP Šilutės skyriaus pirmininkas:
– Aš visada buvau už tai, kad valdančioji koalicija būtų kuo platesnė. Manau, kad kuo daugiau ji apjungia partijų ar rinkiminių komitetų, tuo daugiau galime prisidėti prie rajono gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimo, krašto gražinimo. Svarbiausia, kad visus valdančiosios koalicijos narius, nesvarbu, kokiai politinei jėgai jie priklausytų, vienytų bendras požiūris, nes tik tada atsiranda galimybė dirbti kryptingai.
Valdančiosios koalicijos darbas nelengvas, nuolat tenka priimti sudėtingus sprendimus, nuo kurių, deja, opozicija neretai nusišalina. Tikiuosi, kad tai pasikeis ir ateityje bus galima dirbti vieningai. Pokyčiai išrinkus naujus opozicijos partijų Šilutės skyrių lyderius sveikintini. Tačiau pirmiausia, manau, patys naujieji skyrių pirmininkai turi išreikšti norą dirbti kartu su valdančiaisiais.
       

Žygimantas KURLIANSKAS, teisininkas, TS – LKD Šilutės skyriaus pirmininkas: 

– Norėčiau pabrėžti, kad konfrontacijos niekada ir nebuvo. Mes, kaip opozicinė frakcija, savo pasiūlymais ir pastebėjimais niekada nesiekėme diskredituoti daugumos. Priešingai – stengėmės, kad mūsų bendradarbiavimas išaugtų į geriausius sprendimus rajono gyventojams. Kad ir būtų buvęs konkretus pasiūlymas jungtis į daugumą, tuo metu situacija buvo kitokia, ir pasirinkome būtent tokią darbo savivaldoje kryptį.
Manau, kad demokratijoje konstruktyvi opozicija yra svarbi efektyvaus valdymo dalis ir prisideda prie kokybiškų sprendimų savivaldoje. Tam tikra prasme opozicija yra demokratijos sargybinis. Tačiau ateina atsakingas metas, kuomet bus pradedamas įgyvendinti „Naujos kartos Lietuva“ projektas. Lietuvai iš viso yra numatyta 2,225 mlrd. eurų dotacijoms ir iki 3 mlrd. eurų paskoloms. Šių lėšų tikslingas ir prasmingas įsisavinimas gali suteikti didžiulį akstiną savivaldybių ekonomikų ir tuo pačiu gyventojų gerovės kilimui. Šiuo metu mūsų didžiausias prioritetas yra, kad šių lėšų panaudojimas sukurtų kiek įmanoma daugiau pridėtinės vertės Šilutės rajone. Ir pageidavimas tik vienas – gyventojų gyvenimo kokybės kilimas visose srityse. To sieksime nepaisant to, ar būsime opozicijoje, ar daugumoje. 
Lijana JAGINTAVIČIENĖ, Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė:
– Nesvarbu kokioje pozicijoje esi, raktas į sėkmę – nuoseklus bei nuoširdus darbas. Nuomonė apie darbą Taryboje kartais keičiasi, nes vis atsiranda situacijos, kuomet į šį darbą gali pažvelgti kitu kampu. Kalbant apie valdžią ir įtaką, dažnai prisimenu Vinstonui Čerčiliui priskiriamą mintį, kad politikoje nėra nei amžinų draugų, nei amžinų priešų, tik amžini interesai. Demokratinė valstybė neįsivaizduojama be skirtingų nuomonių, interesų, konstruktyvus opozicijos darbas yra reikalingas pozicijai. Man opozicija – natūralus dalykas. Gerai, jei ji konstruktyvi, o ne siekianti sumenkinti kolegas, esančius pozicijoje, ir jų priimamus sprendimus. Pozicija taip pat turi būti konstruktyvi opozicijos atžvilgiu, čia negali būti asmeniškumų. 
Ne kartą balsavau kitaip nei valdančioji dauguma. Taip darysiu ir ateityje, nes be politinio lojalumo, koalicinės drausmės kolegų atžvilgiu, pirmiausia esame žmonės, turintys savo nuomonę bei įsitikinimus, kurių negali varžyti joks politinis darinys. Negalime pamiršti duotos priesaikos, kitaip ji – bevertė. Nors Tarybos nariai pasiskirstę į poziciją ir opoziciją, vis dėlto tai jiems neturi trukdyti priimti kraštui reikalingų sprendimų. O apie pageidavimus, kas ko norėtų, kad dabartinė opozicija su valdančiaisiais dirbtų vienoje koalicijoje – esmė ne pageidavimuose: esmė rinkiminėse programose. Ar jos suderinamos? Štai ir atsakymas.

Audrius ENDZINAS, verslininkas, Lietuvos liberalų sąjūdžio politikas:
– Manau, kad jeigu anksčiau ir buvo pasiūlymas daryti platesnę valdančiąją koaliciją, tai tikrai nereikšmingai. Netrukus po rinkimų opozicija siūlė atstatydinti iš pareigų socialdemokratą, mero pavaduotoją Sigitą Šeputį. Tačiau tuomet valdančioji koalicija nesiteikė dalyvauti net svarstyme tokio pasiūlymo ir balsavime dėl jo.

Teigiamu poslinkiu link geresnio bendravimo buvo susitarimas bent kartą per mėnesį opozicijos politikams susitikti su savivaldybės vadovu – meru. Taigi, po tų susitikimų galima pastebėti, kad savivaldybės Tarybos posėdžiuose opozicija užduoda mažiau klausimų. Tie klausimai būna aptarti susitikimuose su meru ir dažnai suderinamas sprendimas.

Dabartinėje situacijoje, manau, ir valdančiosios koalicijos vadovams, valdantiems savivaldybę, verta geriau bendrauti su opozicijos atstovais, nes jų partijos dabar yra valdančios LR Seime ir Vyriausybėje. Tad taip galima turėti naudos užmezgant kontaktus ir pan.

Sigitas MAJUS,
įmonės
vadovas,
partijoms
nepriklausantis
savivaldybės
politikas:

– Durys atviros ir visuomet prašom. Svarbu, ar jie patys gali apsispręsti ir pradėti dirbti kartu.
Arūnas PUPŠYS, ūkininkas, Lietuvos regionų partijos narys:

– Norėčiau, kad valdančioji koalicija didėtų, tačiau jeigu ją papildys opozicijos politikai ar dalis jų, norėtųsi konkrečių pasiūlymų. Lig šiol  Savivaldybės taryboje iš opozicijos politikų jokių pasiūlymų, kad gerėtų savivaldybės ekonominė situacija, švietimo ar sveikatos reikalai, savivaldybės valdymas nebuvo. Tik priekaištai ir trukdymas. Taigi, nauji opozicijos lyderiai gal stengsis savo veiklą pakreipti naudinga linkme ir apipils naujomis idėjomis.

Mes – du savivaldybės politikai, kurie dabar atstovaujame Lietuvos regionų partijai, prisijungėme prie valdančiosios daugumos ir jokių pareigybių nepageidavome. Taigi manome, kad ir opozicijos politikai nepageidautų politinių postų. Nebent įvyktų valdančiosios koalicijos perdalijimas.
Komercijos direktorius, korespondentas