Savivaldybės administracija nori skolintis pusantro milijono eurų

Savivaldybės administracija tikisi ir šiemet aktyviai dalyvauti dalinio finansavimo investicinių projektų įgyvendinime ir tokiam tikslui paprašė Savivaldybės tarybos leisti imti ilgalaikę 1,415 mln. eurų paskolą.

Skolų klausimai visuomet priimami jautriai, tačiau sunku ir atsisakyti suteikti tokį leidimą. Juk tie pinigai bus panaudoti projektams įgyvendinti – energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, tvarkyti kiemus, šaligatvius ar projektuoti tvarkomus kelius. Ir taip bus gauta dvigubai ar net trigubai didesnė ES finansinė parama tokiems darbams atlikti.

Pasak Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Doritos Mongirdaitės, Savivaldybės 2021 metų prognozuojamos pajamas, nuo kurių skaičiuojamas Savivaldybės skolinimosi limitas – 23 918 tūkst. eurų. Savivaldybės skolinimosi limitas (60 proc.) – 14 350,8 tūkst. eurų. Savivaldybės negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2021 m. sausio 1 d. buvo 9,442 mln. eurų, per sausio mėnesį Savivaldybė grąžino 101,8 tūkst. eurų. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis vasario 1 d. buvo 9,340 tūkst. eurų.

Savivaldybės patvirtintame 2021 metų biudžete paskoloms grąžinti numatyta skirti 1,415 mln. eurų. Pagal Lietuvos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, į skolos ir skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti arba trumpalaikės ir ilgalaikės paskolos, kai dėl kredito veiklos apribojimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis.

Pagal pasirašytas sutartis Savivaldybė sausio 1 d. neturėjo nepanaudoto kredito likučio, todėl iki šių metų gruodžio 31 d. gali skolintis 1 415 tūkst. eurų. Paskola bus panaudota pagal Ūkio skyriaus lėšų poreikio skaičiavimą. Bus įgyvendinti investicijų projektai, numatyti Savivaldybės 2021 – 2023 m. veiklos plane ir 2021 metų biudžete.

Komercijos direktorius, korespondentas