Šilutės darbiečiai ruošiasi savivaldos rinkimams

Darbo partijos Šilutės skyriaus nariai surengė visuotinį ataskaitinį rinkiminį susirinkimą. Jame svarstyti 23 klausimai, tarp kurių svarbiausi - skyriaus pirmininko, jo pavaduotojų rinkimai ir skyriaus tarybos patvirtinimas.

V. Pocė sako, kad artimiausias Šilutės darbiečių tikslas – sėkmingai dalyvauti Savivaldybės tarybos rinkimuose.

Lig šiol skyriui, nuo 2018 metų vadovavo Vaida Pocė. Skyriaus nariams jos vadovavimas matyt yra priimtinas, o politinė – organizacinė patirtis vertinama net ir tarp rajono partijų bei Vyriausioje rinkimų komisijoje. V. Pocė vadovavo LR Seimo rinkimų metu Savivaldybės apygardos rinkimų komisijai.

Tad kai buvo paskelbtas raginimas siūlyti kandidatus pirmininko rinkimams, skyriaus nariai pasiūlė V. Pocei vadovauti dar vienai kadencijai. Kitų kandidatų nebuvo iškelta.

Balsuojant už pirmininkės kandidatūrą nebuvo nė vieno balsavusio prieš.

Iš naujo išrinkta vadovauti skyriui, V. Pocė susirinkimo dalyviams pasiūlė jai išrinkti du pavaduotojus – Vaidą Pavilonį ir Viliją Eglinskienę. Tokiam pasiūlymui skyriaus nariai vienbalsiai pritarė.
Buvo sudaryta ir 9 narių skyriaus taryba. Ji rinksis bent vieną kartą per mėnesį ir spręs skyriaus veiklos klausimus bei priims naujus narius. Šiuo metu skyriuje yra bemaž 100 aktyvių narių.
Pasak V. Pocės, kiekviename skyriaus tarybos posėdyje į partiją priimama po vieną ar kelis naujus narius. Narystė skyriuje stabdoma, jeigu partijos narys išvyksta gyventi iš rajono ar iškeliauja į užsienį.

Lapkričio 14 dieną skyriaus narių delegacija keliaus į Darbo partijos visuotinį susirinkimą, kur bus renkami partijos vadovai. Šiuo metu partijai vadovauja Viktoras Uspaskich.

V. Pocė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad artimiausias skyriaus veiklos tikslas – sėkmingai dalyvauti Savivaldybės tarybos rinkimuose ir laimėti bent kelias vietas Taryboje.

Visi savivaldybės gyventojai, jaunimas, kurie domisi Darbo partijos veikla, gali paskambinti pirmininkei tel. 8 600 33032 arba parašyti el. laišką adresu silute@darbopartija.lt.
Straipsnis bus apmokėtas iš Darbo partijos Šilutės skyriaus sąskaitos.

Komercijos direktorius, korespondentas